Utvidet sporingsbeskyttelse i Firefox for PC

Firefox Firefox Sist oppdatert: 04/19/2024 90% of users voted this helpful

Utvidet sporingsbeskyttelse i Firefox sørger automatisk for personvernet ditt når du er på nettet. Beskyttelsen blokkerer sporere som følger deg på nettet for å kartlegge lesevanene og interessene dine, uten å ødelegge funksjonaliteten til nettstedet. Den beskytter også mot skadelige skript, for eksempel skadeprogramvare som tapper batteriet til maskinen.

Sikkerhetsoversikt

For å se alle nettstedene som er blokkert den siste uken, åpne Sikkerhetsoversikten din. Klikk på skjoldet Fx89ShieldIcon til venstre for adressefeltet og velg Sikkerhetsoversikt eller skriv about:protections i adresselinjen. Dette åpner Sikkerhetsoversikten i en ny fane.

Hva utvidet sporingsbeskyttelse blokkerer

Firefox bruker en liste over kjent sporingsprogramvare utarbeidet av Disconnect. I utgangspunktet blokkerer Firefox følgende:

 • Sporing via sosiale medier
 • Sporingsinfokapsler på tvers av nettsteder (isolerer også gjenværende infokapsler)
 • Nettleseravtrykk (Fingerprinters)
 • Kryptoutvinnere
 • Sporingsinnhold: Denne sporingsprogramvaren er gjemt i annonser, videoer og annet innhold i siden. I Standard modus blokkeres sporingsinnhold bare i private vinduer. For å legge til denne beskyttelsen i alle nettleservinduene, åpner du Personvern og sikkerhet i Innstillinger og velger Streng eller Tilpasset som forklart under.
Merknad: Total Cookie Protection er i utgangspunktet aktivert i standard modus. Det avgrenser hver infokapsel til nettstedet som laget den og forhindrer at infokapsler sporer deg over flere nettsteder (les Introduserer total beskyttelse mot infokapsler i standardmodus for å lære mer). Streng modus har også Enhanced Cookie Clearing, som gir brukere mulighet til mer effektivt å fjerne tredjeparts-infokapsler.

Les artiklene Sporere og skript som Firefox blokkerer i Utvidet sporingsbeskyttelse og SmartBlock for utvidet sporingsbeskyttelse for å lære mer om sporingsprogramvare og skript som blokkeres av Firefox.

Hvordan kan du se at Firefox beskytter deg

Skjoldet til venstre for adresselinjen viser om Firefox blokkerer sporingsprogramvare og skript for et nettsted .

Shield Address bar
 • Fx91ShieldIcon-Blue Blokkerer: Firefox blokkerte sporere og skadelige skript på et nettsted. Klikk på skjoldet for å se hva som ble blokkert.
 • Fx89ShieldIcon Aktiv: Utvidet sporingsbeskyttelse er på et nettsted, men Firefox blokkerte ikke noen sporere eller skript.
 • Fx91shield-ETPoff Inaktiv: Utvidet sporingsbeskyttelse er slått AV på et nettsted. Klikk på skjoldet og sett bryteren til PÅ for å slå på beskyttelsen igjen.

Hvordan finne ut hva som blokkeres for et nettsted

 • Klikk på skjoldet for å se hva Firefox har blokkert.
  Fx115WinNorskUtvidetSporingsbeskyttelseBlokkert

Informasjonen i dette panelet vil variere avhengig av hvilket nettsted du besøker.

 • Blokkert: Firefox blokkerte de viste sporerne og skriptene. Velg hver av dem for å se en detaljert liste.
 • Tillatt: De viste sporerne og skriptene ble tillatt lastet ned fra nettstedet. Det skjedde fordi nettstedet krevde at sporere og skript lastes ned for at dets innhold skal fungere. Firefox tillater kun de som er nødvendig for funksjonalitetens skyld og blokkere alle andre. Les artikkelen SmartBlock for utvidet sporingsbeskyttelse for mer informasjon.
 • Ingen oppdaget: Firefox så etter denne typen sporere og skript, men fant dem ikke på dette nettstedet.
 • Velg Innstillinger for beskyttelse for å endre de globale sikkerhetsinnstillingene dine.
 • Velg Sikkerhetsoversikt for å vise en tilpasset oppsummering fra foregående uke av de beskyttelseaksjonene som har vært aktive, inkludert verktøy for å ta kontroll over sikkerhet din på nettet.

Hva gjør du om et nettsted ikke virker

Om et nettsted virker ødelagt, kan deaktivering av utvidet sporingbeskyttelse muligens fjerne problemt ved å tillate sporere akkurat på dette nettstedet. Det tillater at sporere lastes ned, men bare for dette nettstedet. Utvidet sporingsbeskyttelse fortsetter å blokkere sporere på andre nettsteder. SLik gjør du det:

 1. Åpne nettstedet.
 2. Klikk på skjoldikonet Fx89ShieldIcon i venstre ende av adresselinjen.
 3. Sett bryteren Fx91ETPbluetoggle for Utvidet sporingsbeskyttelse oppe til høyre i vinduet, til AV. Nettstedet vil bli lagt til unntakslisten for Utvidet sporingsbeskyttelse for å tillate sporere på den, og siden lastes automatisk inn på nytt.
  Fx123Win10NorskUtvidetSporingsBeskyttelseAv

Følg samme prosedyre for å slå på Utvidet sporingsbeskyttelse igjen. Nettstedet fjernes fra unntakslisten, og siden lastes automatisk inn på nytt.

Du kan oppleve at enkelte nettsteder ikke viser innhold eller fungerer riktig om du har angitt Streng Utvidet sporingsbeskyttelse. Det kommer av at sporere er gjemt i noe innhold på nettstedet. For eksempel kan et nettsted bygge inn eksterne videoer eller innlegg fra sosiale media som inneholder sporere. For å blokkere sporerne, må Firefox også blokkere selve innholdet i videoer og innlegg. Sporere er ofte gjemt i:
 • Innloggingsfelt
 • Skjemaer
 • Betalinger
 • Kommentarer
 • Videoer

Rapporter et ødelagt nettsted

Om et ødelagt nettsted begynner å virke igjen etter at Utvidet sporingsbeskyttelse er slått av, kan du klikke på skjoldet Fx91shield-ETPoff og velge Nettstedet fikset? Send rapport for å vise Rapporter problem med et nettsted-panelet.

Fx115WinNorskUtvidetSporingsbeskyttelseSendRapport

Send rapport-knappen vil sende nettstedsrelaterte data til Mozilla, så framtidige Firefox-versjoner kan laste dette nettstedet uten problemer med utvidet sporingsbeskyttelse aktivert for alle. Ved å fylle ut Valgfritt: Beskriv problemet-feltet, hjelper det oss å løse problemet raskere.

Dersom deaktivering av Utvidet sporingsbeskyttelse får et nettsted til å begynne å virke igjen, vurder om du skal sende inn en rapport om Problem med et nettsted til Webcompat teamet. Slik gjør du det:

 1. Åpne panelet for Rapporter problem med et nettsted på en av to måter:
  • Klikk på menyknappen Bildet "fx57menu" finnes ikke.Fx89menuButton for å åpne menypanelet. Der velger du Rapporter problem med et nettsted.
  • Alternativt, klikk på skjoldikonet Fx89ShieldIcon til venstre for adresselinjen og velg Rapporter problem med et nettsted.
 2. URL-feltet er ferdig utfylt med adressen til gjeldende fane, du kan endre den om du vil.
 3. Velg en årsak fra Hva er ødelagt nedtrekksmenyen.
 4. Om du vil, legg til en kort beskrivelse av problemet.
  Fx123Win10NorskRapporterNettstedproblemRapport
 5. Klikk på Report broken site panel Send button for å sende inn rapporten.
 6. En kvitteringsmelding bekrefter at du har sendt inn en rapport. Klikk på Fx123Win10NorskOK-knapp for å avslutte.
  Fx123Win10NorskRapporterNettstedproblemKvittering
 • Rapporteringsverktøyet vil ikke virke på en ny fane eller en about: Firefox side.
 • Brukere av Nightly og Beta: Dere kan sende en detaljert rapport ved å bruke Send more info-lenken nederst i Report a broken site panelet.

Les Hvordan rapporter jeg et nettsted som ikke fungerer? for mer informasjon.

Tilpass innstillingene i din globale utvidede sporingsbeskyttelse

Når du laster ned og installerer Firefox, er all beskyttelse inkludert i Standard Utvidet sporingsbeskyttelse allerede slått på.

For å se eller endre globale innstillinger for utvidet sporingsbeskyttelse, klikk på skjoldet Fx89ShieldIcon til venstre for adresselinjen på hvilken som helst nettside og velg Innstillinger for beskyttelse. Dette åpner Firefox InnstillingerInnstillinger Personvern og sikkerhet panelet i en ny fane.

Fx125WinNorskUtvidetSporingsbeskyttelseGlobaleInnstillinger
Tips: Disse innstillingene er også tilgjengelig fra Firefox menyen:
I menylinjen på toppen av skjermen, klikk på Firefox og velg Innstillinger.Klikk på menyknappen Fx89menuButton og velg Innstillinger. Velg Personvern og sikkerhet.

Standard Utvidet sporingsbeskyttelse

Som standard blokkerer Firefox følgende for alle nettsteder:

 • Sporing via sosiale medier
 • Infokapsler på tvers av nettsteder i alle vinduer (andre tredjeparts infokapsler blir isolert)
 • Sporingsinnhold bare i private vinduer
 • Kryptoutvinnere
 • Nettleseravtrykk (Fingerprinters)

Streng Utvidet sporingsbeskyttelse

For ytterligere å styrke personvernet, velg Streng utvidet sporingsbeskyttelse. Dette vil blokkere følgende:

 • Sporing via sosiale medier
 • Infokapsler på tvers av nettsteder
 • Sporingsinnhold i alle vinduer
 • Kryptoutvinnere
 • Nettleseravtrykk (Fingerprinters)

 1. Klikk på skjoldet Fx89ShieldIcon til venstre for adresselinjen på hvilken som helst nettside.
 2. Klikk på Innstillinger for beskyttelse.
  Dette åpner Firefox InnstillingerInnstillinger Personvern og sikkerhet panelet.
 3. Under Utvidet sporingsbeskyttelse, velg Streng.
 4. Klikk på Fx88NorskLastInnAlleFanerPaNytt knappen for å bruke de nye innstillingene.

Tilpasset Utvidet sporingsbeskyttelse

Vil du blokkere noen sporere og skript, men ikke andre? Bruk Tilpasset utvidet sporingsbeskyttelse.

 1. Klikk på skjoldet Fx89ShieldIcon til venstre for adresselinjen på hvilken som helst nettside.
 2. Klikk på Innstillinger for beskyttelse.
  Dette åpner Firefox InnstillingerInnstillinger Personvern og sikkerhet panelet.
 3. Under Utvidet sporingsbeskyttelse, velg Tilpasset.
 4. Velg hvilke sporere og skript som skal blokkeres ved å markere dem.
 5. Klikk på Fx88NorskLastInnAlleFanerPaNytt knappen for å bruke de nye innstillingene.

Du kan også slå av all beskyttelse i Tilpasset, ved å fjerne alle markeringene. Det tillater at alle sporere og skript blir lastet.

Kopier lenke uten nettstedsporing

Fra og med Firefox versjon 120, er funksjonen Kopier lenke uten nettstedsporing automatisk aktivert for å beskytte brukere mot URL-basert sporing ved å fjerne sporingsparametere fra alle kopierte URLer.

Kopiere fra adresselinjen

Slik kopierer du URLer uten sporingsparameter fra adresselinjen:

 1. Høyreklikk på URLen du vil kopiere og velg Kopier lenke uten nettstedsporing.
 2. Lim inn den rene URLen fra utklippstavlen.
  Fx120WinNorskKopierUtenSporingAdresselinje

Kopiere fra lenker på en side

Slik kopierer du URLer uten sporingsparameter fra lenker på en nettside:

 1. Høyreklikk på URLen du vil kopiere og velg Kopier lenke uten nettstedsporing.
 2. Lim inn den rene URLen fra utklippstavlen.
  Fx120WinNorskKopierUtenSporingLenkePaSide

Var artikkelen nyttig?

Vent ...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More