Tilpass Ny fane siden

Som standard vil en Ny fane side i Firefox vise høydepunkter (nettsteder du besøker mest), populære artikler fra Pocket (foreløpig ikke tilgjengelig på norsk), de nettstedene du nylig har besøkt eller lagret, og korte meldinger fra Mozilla (Snutter). Du kan tilpasse alle disse innstillingene når som helst ved å følge instruksjonene nedenfor.

Merk: For å endre eller slå av elementer på Ny fane siden eller for å endre på hvor mange rader med fliser som vises under Høydepunkter, les også Skjul eller vis innhold i ny fane.

Flisene som vises i avsnittene Mest besøkte nettsteder, Anbefalt av Pocket (ikke tilgjengelig for Norge enda) og Høydepunkter (nettsteder du nylig har lagret eller besøkt) på Ny fane siden, vil forandre seg ut fra lesehistorikken din, men du kan feste flisene for de mest besøkte nettstedene eller fjerne fliser.

Flytt eller fjern et avsnitt

 1. Hold musepekeren over avsnittet og klikk på Åpne meny ikonet som vises øverst i høyre hjørnet av avsnittet .
  Fx84NyFaneAvsnittApneMeny
 2. Her kan du kollapse eller fjerne avsnittet.

Tilpass Mest besøkte nettsteder

Mest besøkte nettsteder er nettsteder du besøker oftest og de nettstedene du har valgt å feste for å ha enkel tilgang til dem. Disse nettstedene vil også vises når du klikker i adressefeltet for å starte et søk.

Legg et nettsted til Mest besøkte nettsteder

 1. Hold musepekeren over avsnittet Mest besøkte nettsteder og klikk på Åpne meny ikonet som vises øverst i høyre hjørnet som tre punkter.
 2. Klikk på + Legg til et toppsted.
  Fx84NyFaneMestBesokteMeny
 3. Skriv inn en tittel og en URL for nettstedet og klikk på Legg til.
 4. En flis med første bokstav i tittelen opprettes i oversikten over Mest besøkte nettsteder.

Fest et nettsted til Mest besøkte nettsteder

For å feste et nettsted til oversikten:

 1. Hold musepekeren over en "flis" til menyen (tre prikker) viser seg.

  tile menu 57
 2. Åpne menyen og klikk på Fest.
 3. Et tegnstift-ikon vises på nettstedet du har festet.
  pinned tile 57

Løsne et nettsted fra Mest besøkte nettsteder

 1. Hold musepekeren over en "flis" til menyen (tre prikker) viser seg.

  tile menu 57
 2. Åpne menyen og klikk på Løsne.

Fjerne et nettsted fra Mest besøkte nettsteder

 1. Hold musepekeren over en "flis" til menyen (tre prikker) viser seg.

  tile menu 57
 2. Åpne menyen og klikk på Avslå.

Flytte rundt på Mest besøkte nettsteder

Klikk og hold knappen nede på en flis og dra den til et annet sted i avsnittet.

Fx84NyFaneMestBesokteFlyttFlis

Vis fler eller færre Mest besøkte nettsteder

Du kan regulere antall toppsted-fliser du vil ha på Ny fane siden:

 1. Trykk på tannhjulet øverst til høyre på Ny Fane-siden.

  new tab cogwheel 57
 2. Velg Hjem Fx84InnstillingerHjem
 3. Bruk nedtrekksmenyen til høyre for Mest besøkte nettsteder til å angi hvor mange rader med toppsted-fliser du vil ha på Ny fane siden
Fx84NyFaneMestBesokteAntRader

Recommended by Pocket (tilbys foreløpig ikke på norsk)

Pocket is now part of Mozilla and brings the best stories on the Web right to your New Tab page. From here, you can save articles, remove them or open them in a new tab. You can even explore more stories by clicking on the categories presented on the New Tab page.

Merk: Anbefalinger fra Pocket tilbys ikke på norsk enda, derfor er dette avsnittet ikke oversatt.

Recommended by Pocket stories on the New Tab page is a feature currently available in the U.S., Canada, U.K. and Germany. We're working to bring it to other countries.

Save or bookmark a Pocket story

 1. Hold musepekeren over artikkelen, så vil menyen (tre prikker) vise seg.

  pocket menu 57
 2. Click the menu and choose one of the following:
  • Bookmark: A prompt will ask you to give your bookmark a name and tags.
  • Save to Pocket: A prompt will ask you to sign up for a free Pocket account or sign in if you have an existing account.
 3. Click Done when you're finished.

Open a page in a new window

Want to view the article now? You can open it in a new window.

 1. Hold musepekeren over artikkelen, så vil menyen (tre prikker) vise seg.

  pocket menu 57
 2. Click Open in a New Window or Open in a New Private Window if you don't want it to be saved in your browsing history.

Remove a recommended article

 1. Hold musepekeren over artikkelen, så vil menyen (tre prikker) vise seg.

  pocket menu 57
 2. Click the menu then click Dismiss to remove it from your Pocket recommendations.

Høydepunkter

Høydepunkter er nettsteder du nylig har besøkt, eller har lagret som bokmerker eller i Pocket. Firefox setter et merke som viser om nettstedet er et høydepunkt fordi du har besøkt det (til venstre) eller fordi det har et bokmerke (i midten) eller fordi det er lagret i Pocket (til høyre).

Fx84NyFaneHoydepunkterType

Lagre nettsted som bokmerke eller til Pocket

 1. Hold musepekeren over artikkelen, så vil menyen (tre prikker) vise seg.

  pocket menu 57
 2. Velg en av følgende:
  • Bokmerke: Du vil bli spurt om å gi et navn til bokmerket samt legge til etiketter.
  • Lagre til Pocket: Om du ikke har en Pocket-konto vil du bli spurt om å opprette en, har du konto lagres nettstedet direkte i Pocket.

Åpne et Høydepunkt i et nytt vindu

 1. Hold musepekeren over artikkelen, så vil menyen (tre prikker) vise seg.

  pocket menu 57
 2. Klikk på Åpne i nytt vindu, eller Åpne i nytt privat vindu om du ikke vil lagre nettstedet i lesehistorikken din.

Fjerne et Høydepunkt

 1. Hold musepekeren over artikkelen, så vil menyen (tre prikker) vise seg.

  pocket menu 57
 2. Klikk på Avslå for å fjerne det fra Høydepunkter. Du kan også klikke på Slett fra historikk for å fjerne nettstedet fra lesehistorikken din.

Var artikkelen nyttig?

Vent ...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More