Tastatursnarveier - gjennomfør vanlige Firefox oppgaver raskt

(Omdirigert fra Keyboard shortcuts)

Dette er en liste over tastatursnarveier i Mozilla Firefox. Hvis du har aktivert Emac-style skriveprogram i Gnome vil de også fungere i Firefox. Når en Emac tekstbehandlersnarvei er samme som en standard Firefox snarvei (som f.eks. Ctrl+K), vil Emac snarveien bli brukt dersom fokus er inne i en tekstboks (hvilket burde inkludere plasseringslinja og søkelinja). I slike tilfeller burde du bruke alternative tastatursnarveier hvis en av de er nedenfor.

Merk: Tastatursnarveier kan endres ved hjelp av Tilpassede snarveier utvidelsen.

Navigering

Kommando Snarvei
Tilbake Alt +
Backspace
command +
command + [
Slett
Alt +
Ctrl + [
Fram Alt +
Shift + Backspace
command +
command + ]
Shift + Slett
Alt +
Ctrl + ]
Hjem Alt + Homeoption + home
Åpne Fil Ctrl + Ocommand + O
Oppdater F5
Ctrl + Rcommand + R
Oppdater (Overskriv hurtiglager) Ctrl + F5
Ctrl + Shift + R
command + shift + R
Stopp Esc
command + .

Nåværende side

Kommando Snarvei
Gå til nederst på siden End
command +
Gå til toppen av siden Home
command +
Gå til neste ramme F6
Gå til forrige ramme Shift + F6
Skriv ut Ctrl + Pcommand + P
Lagre side som Ctrl + Scommand + S
Zoom Inn Ctrl + +command + +
Zoom Ut Ctrl + -command + -
Nullstill Zoom Ctrl + 0command + 0

Redigering

Kommando Snarvei
Kopier Ctrl + Ccommand + C
Klipp ut Ctrl + Xcommand + X
Slett Deldelete
Lim inn Ctrl + Vcommand + V
Lim inn (som ren tekst) Ctrl + Shift + Vcommand + shift + V
Gjør på nytt Ctrl + Ycommand + shift + ZCtrl + Shift + Z
Velg alt Ctrl + Acommand + A
Angre Ctrl + Zcommand + Z

Søk

Kommando Snarvei
Finn Ctrl + Fcommand + F
Fin igjen F3
Ctrl + Gcommand + G
Find forrige Shift + F3
Ctrl + Shift + Gcommand + shift + G
Finn raskt blant lenker '
Finn raskt /
Lukk søkefeltet Esc - når søkefeltet er i fokus
Søkefeltet Ctrl + Kcommand + K
Ctrl + ECtrl + J
Velg eller behandle søkemotorer Alt +
Alt +
F4
option +
option +
- Når søkefeltet (øverst) er i fokus

Vinduer og faner

Noen av disse snarveiene krever at den nåværende fanen er i fokus. Den eneste måten å gjøre dette på er å velge ett underliggende objekt og "tabbe inn" i den nåværende fanen, for eksempel ved å trykke Alt + Dcommand + L for å velge adresselinjen og så Shift + Tab to ganger.
Kommando Snarvei
Lukk fanen Ctrl + W
Ctrl + F4
command + W
- med unntak av appfaner
Lukk vinduet Ctrl + Shift + W
Alt + F4
command + shift + W
Flytt fanen i fokus til venstre Ctrl +
Ctrl +
command +
command +
Ctrl + Shift + Page Up
Flytt fanen i fokus til høyre Ctrl +
Ctrl +
command +
command +
Ctrl + Shift + Page Down
Flytt fanen i fokus til starten Ctrl + Homecommand + home
Flytt fanen i fokus til slutten Ctrl + Endcommand + end
Ny fane Ctrl + Tcommand + T
Nytt vindu Ctrl + Ncommand + N
Nytt Privat vindu Ctrl + Shift + Pcommand + shift + P
Neste fane Ctrl + Tab
Ctrl + Page Down
control + tab
control + page down
command + option +
Åpne adresse i ny fane Alt + Enteroption + return - fra dresselinjen eller søkefeltet
Forrige fane Ctrl + Shift + Tab
Ctrl + Page Up
control + shift + tab
control + page up
command + option +
Angre lukk av fane Ctrl + Shift + Tcommand + shift + T
Angre lukk av vindu Ctrl + Shift + Ncommand + shift + N
Velg fane 1 til 8 Ctrl + 1to8command + 1to8Alt + 1to8
Velg siste fane Ctrl + 9command + 9Alt + 9
Se fanegrupper Ctrl + Shift + Ecommand + shift + E
Lukk visning av fanegrupper Esc
Neste fanegruppe Ctrl + `control + ` - Kun på noen tastaturutforminger
Forrige fanegruppe Ctrl + Shift + `control + shift + ` - Kun på noen tastaturutforminger

Historikk

Kommando Snarvei
Historikk sidestolpe Ctrl + Hcommand + shift + H
Biblioteksvindu (Historikk) Ctrl + Shift + H
Fjern nylig historikk Ctrl + Shift + Delcommand + shift + delete

Bokmerker

Kommando Snarvei
Bokmerk alle faner Ctrl + Shift + Dcommand + shift + D
Bokmerk denne siden Ctrl + Dcommand + D
Bokmerker sidestolpe Ctrl + B
Ctrl + I
command + BCtrl + B
Biblioteksvindu (bokmerker) Ctrl + Shift + Bcommand + shift + BCtrl + Shift + O

Verktøy

Kommando Snarvei
Nedlastinger Ctrl + JCtrl + Shift + Ycommand + J
Utvidelser Ctrl + Shift + Acommand + shift + A
Skifte mellom utviklermodus F12
Ctrl + Shift + Icommand + alt + I
Nettkonsoll Ctrl + Shift + Kcommand + alt + K
Inspektør Ctrl + Shift + Ccommand + alt + C
Feilsøkingsprogram Ctrl + Shift + Scommand + alt + S
Stilbehandler Shift + F7
Profiler Shift + F5
Nettverk Ctrl + Shift + Qcommand + alt + Q
Verktøylinje for utviklere Shift + F2
Responsiv designoversikt Ctrl + Shift + Mcommand + alt + M
Notisblokk Shift + F4
Kildekode Ctrl + Ucommand + U
Error ConsoleKonsoll Ctrl + Shift + Jcommand + shift + J
Nettsideinfo command + ICtrl + I
Skifte mellom Private Nettlesing Ctrl + Shift + Pcommand + shift + P
Slett nylig historikk Ctrl + Shift + Delcommand + shift + delete

PDF viser

Kommando Snarvei
Neste side N or J or
Forrige side P or K or
Zoom inn Ctrl + +command + +
Zoom ut Ctrl + -command + -
Automatisk Zoom Ctrl + 0command + 0
Roter dokumentet med klokka R
Roter mot klokka Shift + R
Bytt til presentasjonsmodus Ctrl + Alt + Pcommand + Alt + P
Skifte mellom håndverktøyet H
Fokuser på sidetallet i inndataboksen Ctrl + Alt + Gcommand + Alt + G

Forskjellig

Kommando Snarvei
Fullfør .com adresse Ctrl + Entercommand + return
Fullfør .net adresse Shift + Entershift + return
Fullfør .org adresse Ctrl + Shift + Entercommand + shift + return
Slett valgte autofullførelement Delshift + delete
Skift mellom fullskjermmodus command+Shift+FF11
Skift til menyfeltet (når det er skult) Alt
F10
Alt (KDE)
F10 (GNOME)
Vis/Skjul utvidelsesfeltet Ctrl + /command + /
Manglende surfing F7
Velg adressefeltet F6
Alt + D
Ctrl + L
command + L

Media snarveier

Kommando Snarvei
Skift mellom play og pause Space bar
Reduser volum
Øk volum
Demp lyden Ctrl + command +
Slå på lyden Ctrl + command +
Gå tilbake 15 sekunder
Gå tilbake 10% Ctrl + command +
Gå fram 15 sekunder
Gå fram 10% Ctrl + command +
Gå tilbake til begynelsen Home
Gå til slutten End

Var artikkelen nyttig?

Vent ...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More