Reset your Master Password if you've forgotten it

Ingen har bidratt til å oversette denne artikkelen ennå. Bli en av oss og få jobben gjort!

Using the Master Password feature, you can protect all of your locally stored usernames and passwords with a master password. If you have forgotten your master password, you must reset it.

Warning: Resetting your master password will remove all of your saved usernames and passwords.
  1. In the Firefox location bar, enter the following location:
    chrome://pippki/content/resetpassword.xul
  2. Press EnterReturn.
  3. The "Reset Master Password" page will appear. Click the Reset button, to reset your master password.
    Fx5Win7ResetMasterPW forgotmasterpassword-mac.jpg
Remember: Resetting your master password will remove all of your saved usernames and passwords.Share this article: http://mzl.la/12eDnMn

Var artikkelen nyttig? Vent ...

Disse dyktige menneskene hjalp å oversette denne artikkelen: AliceWyman, Chris_Ilias, Verdi, bens545, mythmon, amitshree. Du kan hjelpe også - les om hvordan.