Is Firefox available for iPhone or iPad?

Ingen har bidratt til å oversette denne artikkelen ennå. Bli en av oss og få jobben gjort!

Apple's restrictions prevent us from bringing the current version of Firefox to iOS devices (iPhone, iPad, iPod Touch). We are researching new ways to make Firefox for iOS but there are no definite plans for a release at this time.Share this article: http://mzl.la/14AcVMU

Var artikkelen nyttig? Vent ...

Disse dyktige menneskene hjalp å oversette denne artikkelen: Verdi, Swarnava, amitshree. Du kan hjelpe også - les om hvordan.