Gjenopprett manglende brukerdata etter Fx oppdatering

Om Firefox starter opp uten bokmerker, passord, lagrede faner og andre innstillinger, sjekk om dataene dine er tilgjengelig i en annen profil. Dette kan skje fordi Firefox fra og med versjon 67 lager en dedikert profil for hver Firefox installasjon.

Slik gjennoppretter du Firefox data og innstillinger fra en annen profil:

Skriv about:profiles i Firefox adressefelt og trykk EnterReturn-tasten. Dette åpner Om Profiler siden.
Fx89WinNorskAboutProfilesabout:profiles macOS Fx52_about-profiles-linux

På denne siden skal det vises minst en profil, og det kan være flere. Ved profilen Firefox bruker i øyeblikket står det:
Denne profilen er i bruk, og den kan ikke slettes.

Ikke fjern noen profiler. Ikke klikk på noen "Fjern" knapper.

Om det vises en annen profil på denne siden, så kan den inneholde de manglende profil-dataene. Du kan klikke på Start profil i ny nettleser knapppen for å åpne et nytt Firefox vindu basert på den profilen. Om den profilen ikke inneholde de manglende dataene, stenger du bare det nye vinduet. Om den innholder de manglende dataene, kan du merk den som den profilen Firefox åpner som standard.Du kan klikke på Start profil i ny nettleser knapppen for å åpne et nytt Firefox vindu basert på den profilen. Om den profilen ikke inneholde de manglende dataene, stenger du bare det nye vinduet. Om den innholder de manglende dataene, kan du merk den som den profilen Firefox åpner som standard. Klikk på Sett som standardprofil knappen for den profilen, så vil Firefox automatisk bruke den neste gang du åpner Firefox.

Les Bruke profilbehandleren for å lage og fjerne Firefoxprofiler artikkelen for mer informasjonom hvordan du behandler Firefox profiler.

Var artikkelen nyttig?

Vent ...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More