Zoeken in Support

Vermijd ondersteuningsscams. We zullen u nooit vragen een telefoonnummer te bellen, er een sms naar te sturen of persoonlijke gegevens te delen. Meld verdachte activiteit met de optie ‘Misbruik melden’.

Learn More

Deze conversatie is gearchiveerd. Stel een nieuwe vraag als u hulp nodig hebt.

SSO: Linux client with Firefox cannot authenticate Weblogic Server by using Active Directory account

  • Geen antwoorden
  • 6 hebben dit probleem
  • 2 weergaven
more options

I have a windows domain with weblogic server running on it. I configured single sign on windows clients and weblogic server. The users automatically authenticated weblogic server. I have to solve authenticate problem for linux clients. First I integrated Single Sign On linux clients. Therefore active directory users successifully logged on linux clients by using the Active directory account. However when I want to connect my intranet portal like http://example.com/kerberos.jsp I got the "Error 401 Unauthorized from RFC 2068 Hypertext transfer protocol" message. The settings I made on firefox were below: network.negotiate-auth.delegation-uris http://,https:// network.negotiate-auth.trusted-uris http://,https://

What I need to do for authenticating from linux clients to Weblogic Server which is running on windows server 2008 x64 by using Active Directory account?

Thanks for your help