Een werkbalk verwijderen die uw zoek- of startpagina van Firefox heeft overgenomen | Probleemoplossing

Een werkbalk verwijderen die uw zoek- of startpagina van Firefox heeft overgenomen

Dit artikel helpt u bij het verwijderen van werkbalken van derden uit Firefox, zoals Ask, searchqu, MyStart, incredibar, seeearch, somoto, sweetim, uTorrent en andere, en bij het terugzetten van de standaardinstellingen voor zoeken, nieuw-tabbladpagina en startpagina. Voor hulp over het verwijderen van de Babylon-werkbalk, zie De Babylon-werkbalk, -startpagina en -zoekmachine verwijderen.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Werkbalken van externe softwareverstrekkers kunnen uw instellingen voor zoeken, nieuw-tabbladpagina en startpagina wijzigen of andere problemen met Firefox veroorzaken. Deze werkbalken kunnen aan Firefox worden toegevoegd als u een website bezoekt en op een koppeling ‘Installeren’ klikt, als u een werkbalk-installatieprogramma downloadt en uitvoert, of als u software installeert die een Firefox-werkbalk bevat. Wees voorzichtig bij het installeren of bijwerken van andere toepassingen en zorg ervoor dat u opties voor werkbalken of andere software die u niet wenst deselecteert.

Ook bieden sommige softwareverstrekkers hun eigen versie van Firefox, die een werkbalk en andere aanpassingen bevat (bijvoorbeeld Mozilla Firefox® optimized for Yahoo!). Zorg er dus altijd voor dat u Firefox downloadt vanaf de Firefox-downloadpagina.

Hoe repareer ik dit?

Noot: De functie Firefox vernieuwenFirefox opfrissen kan veel problemen oplossen door Firefox terug te zetten naar de begintoestand van na de installatie, waarbij uw belangrijke gegevens behouden blijven. Overweeg deze functie te gebruiken voordat u een langdurig proces voor probleemoplossing begint.

De add-onbeheerder gebruiken om de werkbalk te verwijderen

In de meeste gevallen kunnen werkbalken van derden als volgt vanuit de lijst Extensies van de add-onbeheerder van Firefox worden gede-installeerd:

  1. Klik op de menuknop Fx57menu New Fx Menu en kies Add-ons Fx57Addons-icon Add-ons. Het tabblad Add-onbeheerder wordt geopend.

  2. Selecteer het paneel Extensies in het tabblad Add-onbeheerder.
  3. Selecteer de werkbalk die u wilt verwijderen.
  4. Klik op de knop Verwijderen.
  5. Klik op Nu herstarten als deze keuze verschijnt. Uw tabbladen zullen worden opgeslagen en na het herstarten worden teruggezet.

Als u de werkbalk niet uit de Add-onbeheerder kunt verwijderen, gebruik dan de optie ‘Uitschakelen’ als een workaround, of bekijk het artikel Kan een add-on (extensie of thema) niet verwijderen voor andere oplossingen.

De standaard startpagina of zoekinstellingen terugzetten

Na het verwijderen van de werkbalk kan het nodig zijn uw zoekvoorkeuren van Firefox te herinitialiseren en de standaard nieuw-tabbladpagina, startpagina en zoekmachine te herstellen. De SearchReset-add-on biedt een eenvoudige manier om dit te doenVoor meer informatie, zie de artikelen De instellingen voor standaardzoekmachines wijzigen in Firefox, Over de Nieuw-tabbladpagina en De startpagina instellen.

Andere oplossingen

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

// Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven:Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.

Laatst bijgewerkt: 2018-01-18

Ondersteuning voor ander platform verkrijgen:
Dit artikel aanpassen

Firefox