Vorige sessie herstellen - Configureren wanneer Firefox uw meest recente tabbladen en vensters toont

Revisie-informatie
 • Revisie-id: 100161
 • Gemaakt:
 • Auteur: Tonnes
 • Commentaar: update
 • Beoordeeld: Ja
 • Beoordeeld:
 • Beoordeeld door: Tonnes
 • Is goedgekeurd? Ja
 • Is actuele revisie? Nee
 • Gereed voor vertaling: Nee
Bron van revisie
Inhoud van revisie

Firefox kan alle vensters en tabbladen die waren geopend toen de toepassing werd afgesloten of onverwacht werd beëindigd herstellen. Dit artikel beschrijft de omstandigheden waaronder Firefox uw sessie zal herstellen en hoe u dit kunt configureren.

Noot: sessieherstel kan u aangemeld houden bij websites waarbij u eerder was aangemeld voordat u Firefox afsloot. Voor meer informatie, zie Privacykwesties.

Wanneer sessieherstel optreedt

Als u Vorige sessie herstellen selecteert vanaf de standaard startpagina

Als u tabbladen en vensters had geopend toen u Firefox voor het laatst afsloot, zal de standaard startpagina van Firefox een knop bevatten met de tekst Vorige sessie herstellen. Klik hier eenvoudig op om uw tabbladen vensters terug te krijgen.
Session Restore - Home - Win Session Restore - Home - Mac Session Restore - Home - Lin Restore1 29 - Win Restore1 29 - Mac Restore1 29 - Lin

Noot: als u uw startpagina hebt ingesteld op iets anders dan de standaard startpagina van Firefox, kunt u de standaard startpagina herstellen.

Als u Vorige sessie herstellen selecteert in het menu Geschiedenis

U kunt als volgt uw tabbladen en vensters van een vorige sessie terugkrijgen als u de standaard startpagina van Firefox niet gebruikt:

 • Klik boven in het Firefox-venster op de knop Firefox, ga naar Geschiedenis en selecteer Vorige sessie herstellen.Klik in de menubalk op het menu Geschiedenis en selecteer Vorige sessie herstellen.Klik boven in het Firefox-venster op het menu Geschiedenis en selecteer Vorige sessie herstellen. Restore Previous Session - Win2
 • Klik op de menuknop new fx menu aan de rechterkant van uw werkbalk. Selecteer Geschiedenis om de vervolgkeuzelijst uit te vouwen en kies Vorige sessie herstellen.
  Restore2 29 - Win Restore2 29 - Mac Restore2 29 - Lin

Na het installeren van een add-on

Wanneer een nieuwe extensie of nieuw thema wordt geïnstalleerd, moet u Firefox herstarten om de add-on in te schakelen. Klik hiervoor op Nu herstarten. Als Firefox daarna start en de nieuwe add-on installeert, worden alle vensters en tabbladen opnieuw geopend.

Restore Previous Session - Win3 Session1 29 - Win Session1 29 - Mac Session1 29 - Lin

Na een software-update

Om gedownloade updates voor de Firefox-toepassing toe te passen moet u Firefox herstarten. Klik hiervoor op Herstart om bij te werkenHerstart Firefox om bij te werken.

Update Win2 Fx14 Update Mac2 Update Lin2 Update Win2 Fx34

Na herstarten met uitgeschakelde add-ons

Wanneer u Firefox herstart met uitgeschakelde add-ons om problemen te onderzoeken, zullen uw tabbladen en vensters opnieuw worden geopend.

Na een crash

Door onverwachte omstandigheden, zoals problemen met een website, softwarefouten of onvoorziene stroomuitval, kan Firefox onverwacht worden gesloten. In deze situaties kunnen de pagina’s die u bezocht worden hersteld als u Firefox weer start. De eerste keer dat u Firefox start na een crash, zal uw vorige sessie automatisch worden hersteld.

Als Firefox nogmaals crasht, zal de pagina Sessie herstellen (d.w.z. ‘Onze excuses voor het ongemak’) verschijnen zodra u Firefox daarna weer start.

FxCrash-RestoreSession

 • Selecteer de vensters en tabbladen die u wilt herstellen en klik op Herstellen om uw vorige sessie te herstellen.
 • Als Firefox doorlopend fouten ondervindt wanneer vensters en tabbladen opnieuw worden geopend, kunt u Firefox starten zonder dat deze items worden hersteld door op Nieuwe sessie starten te klikken.

Als u Firefox zo hebt ingesteld dat uw vensters en tabbladen van de vorige keer worden getoond

U kunt Firefox zo instellen dat bij het starten ervan altijd uw vensters en tabbladen van uw vorige sessie worden getoond. Als u de instellingen voor het opstarten van Firefox wilt wijzigen, zie dan Sessieherstel configureren hieronder.

Sessieherstel configureren

Standaard wordt, wanneer Firefox start, een enkel venster geopend dat uw opgegeven startpagina weergeeft. Indien gewenst kunt u Firefox zo instellen dat alle vensters en tabbladen van uw voorgaande sessie worden geopend:

Session2 29 - Win Session2 29 - Mac Session2 29 - Lin

General - Show my windows and tabs from last time - 38

 1. Klik op de menuknop New Fx Menu Fx57Menu en kies Opties.Voorkeuren.
 2. Selecteer het paneel Algemeen.
 3. Selecteer Mijn vensters en tabbladen van de vorige keer tonen in het vervolgkeuzemenu Als Firefox start.
 4. Sluit de pagina about:preferences. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.

Privacykwesties

Sessieherstel kan u aangemeld houden bij websites waarbij u was aangemeld voordat u Firefox afsloot. Als iemand anders uw computer na u gebruikt, kan hij of zij uw account op deze websites benaderen. Als dit voor u van belang is, kunt u Firefox beter niet zo instellen dat alle vensters en tabbladen van uw voorgaande sessie worden geopend.

Mogelijk wilt u ook de crashherstelfunctie van sessieherstel uitschakelen, die standaard is ingeschakeld. Dit zal het herstellen van een eerdere sessie voorkomen wanneer Firefox na onverwacht afsluiten of een softwarecrash wordt geopend:

 1. Typ about:config in de adresbalk en druk op EnterReturn.

  • De about:config-waarschuwingspagina ‘Dit kan in overtreding zijn met uw garantievoorwaarden!’ kan verschijnen. Klik op Ik aanvaard het risico! om door te gaan naar de pagina about:config.
 2. Typ browser.sessionstore.resume_from_crash boven in het veld Zoeken.
 3. Dubbelklik in het resulterende raster op browser.sessionstore.resume_from_crash om de waarde ervan in te stellen op false.

Probleemoplossing

Vorige sessie is niet juist gesloten

Om uw tabbladen en vensters van een vorige sessie te herstellen, dient u Firefox te sluiten via het menu:

Klik op de menuknop New Fx Menu en klik daarna op AfsluitenAfsluiten Close 29 .

Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en klik daarna op Afsluiten. Klik op het Firefox-menu boven in het scherm, en klik daarna op Firefox afsluiten.Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en klik daarna op Afsluiten.

Als u elk venster of tabblad sluit, zijn alleen de tabbladen in het laatste venster dat u sloot beschikbaar nadat u Firefox weer start.

Instellingen kunnen onjuist zijn

Voor overige problemen bij het herstellen van sessies dient u wellicht correcties in uw Firefox-instellingen aan te brengen:

 1. Klik op de menuknop New Fx Menu Fx57Menu en kies Opties.Voorkeuren.
 2. Selecteer het paneel Privacy en zorg ervoor dat Firefox zal: is ingesteld op Geschiedenis onthouden of Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis.
  • Als Firefox zal: is ingesteld op Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis, zorg er dan voor dat Permanente privénavigatiemodus niet is geselecteerd.
  • Als Firefox zal: is ingesteld op Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis en Geschiedenis wissen zodra Firefox sluit is geselecteerd, klik dan op de knop Instellingen… en zorg ervoor dat Navigatiegeschiedenis niet is geselecteerd.
 3. Sluit de pagina about:preferences. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.Gebaseerd op informatie van Session Restore (mozillaZine KB)