Voorkomen dat Firefox automatisch verbindingen maakt zonder mijn toestemming | Handleiding

Voorkomen dat Firefox automatisch verbindingen maakt zonder mijn toestemming

Sommige mensen maken zich nogal zorgen over de verbindingen die Firefox met het internet maakt, in het bijzonder wanneer dergelijke verbindingen zonder aanwijsbare oorzaak worden gemaakt. Dit artikel beschrijft de diverse redenen waarom Firefox verbinding met het internet kan maken, en hoe u dit kunt tegengaan als u dit wenst.

Loopbackverbinding

Firefox kan een loopbackverbinding (naar IP-adres 127.0.0.1) maken op niet-Unix-machines. In dit geval communiceert de browser met zichzelf zoals de bedoeling is, en het wordt niet aanbevolen deze communicatie te blokkeren. Zie bug 100154 voor meer informatie.

Livebladwijzers worden bijgewerkt

Livebladwijzers verversen zichzelf regelmatig, wat een verbinding met het internet veroorzaakt. Het verwijderen van al uw livebladwijzers zal ervoor zorgen dat deze verbindingen niet meer worden gemaakt.

Automatische update is bezig met controleren

Waarschuwing: het uitschakelen van de updatecontrole wordt niet aanbevolen en zal u blootstellen aan beveiligingslekken die in latere versies worden verholpen.

Firefox controleert af en toe of er updates voor zichzelf en voor uw zoekmachines beschikbaar zijn. Om deze controleacties uit te schakelen:

 1. Klik boven in het Firefox-venster op de knop Firefox en selecteer Opties.Klik boven in het Firefox-venster op het menu Extra en selecteer Opties.Klik in de menubalk op het menu Firefox en selecteer Voorkeuren….Klik boven in het Firefox-venster op het menu Bewerken en selecteer Voorkeuren.

  Klik op de menuknop New Fx Menu en kies Opties.Voorkeuren.

 2. Selecteer het paneel Geavanceerd.
 3. Selecteer het tabblad Update.
 4. Haal de vinkjes weg bij Automatisch controleren op updates voor: en Zoekmachines.Plaats een vinkje bij Nooit controleren op updates (niet aanbevolen: beveiligingsrisico) en haal het vinkje weg bij Zoekmachines.

Firefox controleert ook of er updates beschikbaar zijn voor uw add-ons (extensies, thema’s). Om deze controleactie uit te schakelen:

 1. Klik boven in het Firefox-venster op de knop FirefoxKlik in de menubalk op het menu ExtraKlik boven in het Firefox-venster op het menu Extra en klik daarna op Add-ons. Het tabblad Add-onbeheerder wordt geopend. Klik op de menuknop New Fx Menu en kies Add-ons. Het tabblad Add-onbeheerder wordt geopend.

 2. Selecteer het paneel Extensies in het tabblad Add-onbeheerder.
 3. Klik bovenaan het tabblad op het menu Hulpmiddelen voor alle add-ons, haal het vinkje weg bij Add-ons automatisch bijwerken en selecteer daarna Alle add-ons terugzetten naar automatisch bijwerken.

Startpagina wordt geladen

Het is mogelijk dat uw startpagina wordt geladen. Om uw startpagina te wijzigen naar iets dat geen verbindingen met het internet genereert:

 1. Klik boven in het Firefox-venster op de knop Firefox en selecteer Opties.Klik boven in het Firefox-venster op het menu Extra en selecteer Opties.Klik in de menubalk op het menu Firefox en selecteer Voorkeuren….Klik boven in het Firefox-venster op het menu Bewerken en selecteer Voorkeuren.

  Klik op de menuknop New Fx Menu en kies Opties.Voorkeuren.

 2. Selecteer het paneel Algemeen.
 3. Stel Als Firefox start in op Een lege pagina tonen of op Mijn startpagina tonen en klik op Standaard herstellen.

Antiphishinglijst wordt bijgewerkt

Waarschuwing: het uitschakelen van de antiphishingbescherming wordt niet aanbevolen, omdat dit u kwetsbaar maakt voor onbetrouwbare websites die uw financiële gegevens en/of identiteit zouden kunnen proberen te stelen.

De phishingbeschermingslijst kan bezig zijn zichzelf bij te werken. Om dit uit te schakelen:

 1. Klik boven in het Firefox-venster op de knop Firefox en selecteer Opties.Klik boven in het Firefox-venster op het menu Extra en selecteer Opties.Klik in de menubalk op het menu Firefox en selecteer Voorkeuren….Klik boven in het Firefox-venster op het menu Bewerken en selecteer Voorkeuren.

  Klik op de menuknop New Fx Menu en kies Opties.Voorkeuren.

 2. Selecteer het paneel Beveiliging.
 3. Haal het vinkje weg bij Gerapporteerde webvervalsingen blokkeren.

Antimalwarelijst wordt bijgewerkt

Waarschuwing: het uitschakelen van de antimalwarebescherming wordt niet aanbevolen, omdat dit u kwetsbaar maakt voor onbetrouwbare websites die u zouden kunnen proberen te infecteren met een virus, trojan of spyware.

De malwarebeschermingslijst kan bezig zijn zichzelf bij te werken. Om dit uit te schakelen:

 1. Klik boven in het Firefox-venster op de knop Firefox en selecteer Opties.Klik boven in het Firefox-venster op het menu Extra en selecteer Opties.Klik in de menubalk op het menu Firefox en selecteer Voorkeuren….Klik boven in het Firefox-venster op het menu Bewerken en selecteer Voorkeuren.

  Klik op de menuknop New Fx Menu en kies Opties.Voorkeuren.

 2. Selecteer het paneel Beveiliging.
 3. Haal het vinkje weg bij Gerapporteerde aanvalsites blokkeren.

Vooraf ophalen van de add-onlijst

Telkens wanneer de add-onbeheerder wordt geopend, haalt Firefox een lijst met add-ons op om de aanspreekbaarheid van het paneel Add-ons verkrijgen te verbeteren. Deze verbinding wordt niet gemaakt als de add-onbeheerder niet is geopend.

Blokkeerlijst wordt bijgewerkt

Waarschuwing: het uitschakelen van de blokkeerlijst wordt niet aanbevolen, aangezien dit kan leiden tot het gebruik van onbetrouwbare add-ons of grafische stuurprogramma’s die Firefox kunnen laten crashen.

Firefox kan bezig zijn met het bijwerken van de blokkeerlijst, die wordt gebruikt voor het blokkeren van kwaadwillende extensies, kwetsbare plug-ins en grafische stuurprogramma’s waarvan bekend is dat ze crashes veroorzaken. Voor meer informatie, zie Blocklisting (MozillaWiki), Blocklisting/Graphics (MozillaWiki) en het artikel Add-ons die stabiliteits- of beveiligingsproblemen veroorzaken worden op een blokkeerlijst gezet. Om deze functie uit te schakelen:

 1. Typ about:config in de locatiebalk en druk op EnterReturn.

  • De about:config-waarschuwingspagina “Dit kan in overtreding zijn met uw garantievoorwaarden!” kan verschijnen. Klik op Ik zal voorzichtig zijn, dat beloof ik! om door te gaan naar de pagina about:config.
 2. Zoek in de pagina about:config naar de voorkeursinstelling extensions.blocklist.enabled.
 3. Observeer de kolom Waarde van de rij extensions.blocklist.enabled.
  • Als deze is ingesteld op false, doe dan niets.
  • Als deze is ingesteld op true, dubbelklik er dan op om deze in te stellen op false.

Metagegevens voor add-ons worden bijgewerkt

De add-onbeheerder geeft informatie weer over elke add-on die u hebt geïnstalleerd en levert persoonlijke aanbevelingen in het paneel Add-ons verkrijgen. Om deze gegevens bijgewerkt te houden vraagt Firefox eenmaal per dag gegevens op vanaf de Mozilla Add-ons-galerij (voor meer informatie, zie dit blogbericht (en)). Om deze updates uit te schakelen:

 1. Typ about:config in de locatiebalk en druk op EnterReturn.

  • De about:config-waarschuwingspagina “Dit kan in overtreding zijn met uw garantievoorwaarden!” kan verschijnen. Klik op Ik zal voorzichtig zijn, dat beloof ik! om door te gaan naar de pagina about:config.
 2. Zoek in de pagina about:config naar de voorkeursinstelling extensions.getAddons.cache.enabled.
 3. Observeer de kolom Waarde van de rij extensions.getAddons.cache.enabled.
  • Als deze is ingesteld op false, doe dan niets.
  • Als deze is ingesteld op true, dubbelklik er dan op om deze in te stellen op false.

Vooraf ophalen van koppelingen

Firefox zal bepaalde koppelingen vooraf ophalen als bepaalde websites die u bekijkt de speciale prefetch-link-tag gebruiken. Voor meer informatie, zie de Link Prefetching FAQ. Om vooraf ophalen uit te schakelen:

 1. Typ about:config in de locatiebalk en druk op EnterReturn.

  • De about:config-waarschuwingspagina “Dit kan in overtreding zijn met uw garantievoorwaarden!” kan verschijnen. Klik op Ik zal voorzichtig zijn, dat beloof ik! om door te gaan naar de pagina about:config.
 2. Zoek in de pagina about:config naar de voorkeursinstelling network.prefetch-next.
 3. Observeer de kolom Waarde van de rij network.prefetch-next.
  • Als deze is ingesteld op false, doe dan niets.
  • Als deze is ingesteld op true, dubbelklik er dan op om deze in te stellen op false.

Nieuwe tabbladpagina

Om de laadsnelheid van veelbezochte websites te versnellen opent Firefox verbindingen met websites zodra de gebruiker de muisaanwijzer boven miniaturen op de nieuwe tabbladpagina houdt. In het geval dat de gebruiker op de miniatuur klikt, kan sneller met het laden van de website worden begonnen, omdat een gedeelte hiervan van tevoren al is geladen. Er is op dit moment geen manier om dit soort “vooraf ophalen” (“prefetching”) uit te schakelen, maar u kunt wel altijd miniaturen voor nieuwe tabbladpagina’s uitzetten.

Extensies

Een extensie die u hebt geïnstalleerd kan bezig zijn met het maken van een verbinding naar een website waarvan deze afhankelijk is. Voorbeeld: een verbinding naar een website voor het synchroniseren van uw add-ons, een verbinding naar een website om een blokkeerlijst voor websites bij te werken etc. Het is ook mogelijk dat een extensie het verwachte gedrag van Firefox op een andere manier wijzigt. De extensie FasterFox bijvoorbeeld bevat een optie om alle koppelingen vooraf op te halen.

Lees het artikel Problemen met Firefox oplossen via de Veilige modus om al uw extensies op een eenvoudige manier uit te schakelen, en let in het bijzonder op de optie Alle add-ons uitschakelen onder de sectie Wijzigingen doorvoeren en herstarten. Zie het artikel Add-ons uitschakelen of verwijderen voor het uitschakelen of verwijderen van uw extensies.

Downloads worden opnieuw gestart

Wanneer u Firefox start, kunnen eventuele onderbroken downloads van uw voorgaande browsersessie automatisch worden hervat.

 1. Druk op Ctrl + JCtrl + Shift + Ycommand + J om het venster Downloads te openen.
 2. Verzeker u ervan dat er momenteel niets wordt gedownload.

Geïnfecteerd met malware

Als uw machine is geïnfecteerd met een virus, trojan of spyware, is het mogelijk dat Firefox’ internetverbinding wordt misbruikt om te communiceren met de maker van de malware of om advertenties op uw machine af te leveren etc. Als u vermoedt dat dit het geval is, overweeg dan gespecialiseerde hulp in te roepen bij een van deze ondersteuningswebsites voor malware:

Houd er rekening mee dat Mozilla niet verantwoordelijk is voor de inhoud van websites van derden.
Gebaseerd op informatie van Connections established on startup - Firefox (mozillaZine KB)


Deel dit artikel: http://mzl.la/1BAQzbn

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven: Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.
Ondersteuning voor ander platform verkrijgen:
Dit artikel aanpassen

Firefox