Vine- en andere HTML5-video’s worden niet afgespeeld

Dit artikel wordt niet meer onderhouden, dus de inhoud ervan kan verouderd zijn.

Noot: dit artikel is alleen van toepassing op Windows.

Sommige HTML5-video’s (met name Vine-video’s) worden niet afgespeeld in Windows. U kunt dit probleem snel omzeilen door een instelling voor Windows Media te wijzigen.

  1. Typ about:config in de adresbalk en druk op EnterReturn.

    • De about:config-waarschuwingspagina ‘Dit kan in overtreding zijn met uw garantievoorwaarden!’ kan verschijnen. Klik op Ik zal voorzichtig zijn, dat beloof ik!Ik aanvaard het risico! om door te gaan naar de pagina about:config.
  2. Zoek naar media.windows-media-foundation.enabled.
  3. Dubbelklik op de instelling om de waarde ervan te wijzigen naar false.
  4. Laad de pagina met de video tot slot opnieuw; de video werkt nu wel.

Deze workaround zou ervoor moeten zorgen dat de website een Flash-video aanbiedt. Als u Flash niet hebt geïnstalleerd, zie dan De Flash-plug-in installeren voor het bekijken van video’s, animaties en spellen.

 

// Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven:Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.
Word vrijwilliger bij Mozilla Support