Venster Pagina-info van Firefox

Revisie-informatie
 • Revisie-id: 107541
 • Gemaakt:
 • Auteur: Tonnes
 • Commentaar: update
 • Beoordeeld: Ja
 • Beoordeeld:
 • Beoordeeld door: Tonnes
 • Is goedgekeurd? Ja
 • Is actuele revisie? Nee
 • Gereed voor vertaling: Nee
Bron van revisie
Inhoud van revisie

Het venster Pagina-info geeft u technische details over de pagina waarop u zich bevindt. Om dit te openen:

 • Klik op de website-identiteitsknop (een wereldbol-, driehoek- of hangslotpictogram links van het adres van een website) en klik op de knop Meer informatie… in het venster.

grey globe fx29

 • Klik op de website-identiteitsknop (een wereldbol- of hangslotpictogram links van het adres van een website), klik op het pijltje op het Beheercentrum en selecteer Meer informatie.

more info 42

Algemeen

Page Info - Win1 Fx41PageInfo-General

Paginatitel

 • Adres: geeft de URL (Uniform Resource Locator) weer van de pagina die u bezoekt.
 • Type: geeft het inhoudstype (MIME-type) weer van de pagina die u bezoekt. Dit type wordt bepaald door de webserver.
 • Rendermodus: Geeft weer of de pagina aan webstandaarden voldoet (Standaardenmodus) of dat Firefox de pagina moet weergeven op een manier die compatibel is met niet-standaard code (Quirksmodus).
 • Tekstcodering: geeft weer welke tekenset de pagina gebruikt. Dit kan worden gewijzigd in het menu Beeld.
 • Grootte: geeft de grootte van de pagina in kilobytes (en bytes) weer.
 • Gewijzigd: geeft de datum en tijd waarop de pagina het laatst is gewijzigd weer.

Meta

Het Meta-veld geeft alle ‘meta’-tags weer die zich in de broncode van de pagina bevinden. Deze kunnen specificaties over bestandstype, tekenset, auteur, sleutelwoorden en andere informatie bevatten.

Beveiligingsinformatie over deze pagina

Geeft algemene informatie weer over of de website certificaten gebruikt om de identiteit ervan te controleren, en of de verbinding is versleuteld. Klik voor meer informatie op de knop Details, die u naar het paneel Beveiliging van het venster Pagina-info brengt.

Media

Fx41PageInfo-Media

Het paneel Media geeft de URL en het type van alle achtergronden, afbeeldingen en ingebedde inhoud weer (inclusief audio en video) die met de pagina worden geladen. U kunt op elk gewenst item klikken om hier meer over te weten te komen, waaronder de bijbehorende:

 • Locatie: de URL van het specifieke item.
 • Type: het bestandstype van het specifieke item.
 • Grootte: de grootte in kilobytes (en bytes) van het specifieke item.
 • Afmetingen: de grootte van het item op het scherm in pixels.
 • Geassocieerde tekst: de ‘alternatieve’ tekst voor afbeeldingen die wordt weergegeven als de afbeelding niet wordt geladen.

U kunt voor elk item kiezen of u dit wilt opslaan op uw harde schijf door op de knop Opslaan als… te klikken.

Afbeeldingen van domein blokkeren

Aanvinken van deze optievoorkeur zal voorkomen dat pagina’s onder het gespecificeerde domein automatisch worden geladen.

Feeds

Fx41PageInfo-Feeds

Toont de URL en het type van webfeeds die met de webpagina zijn verbonden. Klik voor het abonneren op een feed op de koppeling van de feed.
Noot: als de pagina geen webfeeds heeft, bevat het venster Pagina-info geen paneel Feeds.

Toestemmingen

Fx25PageInfo-Permissions Fx38PageInfo-Permissions Fx41PageInfo-Permissions1 Fx42PageInfo-Permissions

In het paneel Toestemmingen kunt u optiesvoorkeuren forceren voor het domein genoemd na Toestemmingen voor. Vink het selectievakje voor Standaard gebruiken uit om te specificeren of de pagina de aangegeven actie wel of niet mag uitvoeren.

Plug-ins activeren

Vermeldt geïnstalleerde plug-ins en geeft aan of het domein het laden van elke plug-in altijd moet vragen, toestaan of blokkeren. Het artikel Waarom moet ik klikken om plug-ins te activeren? legt uit hoe deze toestemmingen voor bepaalde websites zijn ingesteld.

Uw locatie benaderen

Geeft aan of Firefox het vermelde domein mag vertellen waar u zich bevindt, gebruikmakend van Locatiebewust navigeren. Zie het artikel Toestemmingenbeheerder - Bepaalde websites toestemming geven voor het opslaan van wachtwoorden, instellen van cookies en meer voor instructies over het toevoegen of verwijderen van rechten voor websites voor het doorgeven van een locatie.

Volledig scherm betreden

Geeft aan of het vermelde domein het volledige scherm mag gebruiken. Zie het artikel Toestemmingenbeheerder - Bepaalde websites toestemming geven voor het opslaan van wachtwoorden, instellen van cookies en meer voor instructies over het toevoegen of verwijderen van rechten voor websites voor volledigschermmodus.

Muisaanwijzer verbergen

Geeft aan of het vermelde domein de muisaanwijzer mag verbergen.

Add-ons installeren

Geeft aan of het vermelde domein het installatiedialoogvenster voor extensies of thema’s mag starten. Zie het artikel Instellingen voor beveiliging en wachtwoorden voor instructies over het toevoegen of verwijderen van installatierechten voor websites.

Afbeeldingen laden

Geeft aan of het vermelde domein afbeeldingen automatisch mag laden.

Offlineopslag onderhouden

Geeft aan of het vermelde domein offline-inhoud mag opslaan. Zie het artikel Toestemmingenbeheerder - Bepaalde websites toestemming geven voor het opslaan van wachtwoorden, instellen van cookies en meer voor instructies over het toevoegen en verwijderen van rechten voor websites voor offlineopslag.

Pop-upvensters openen

Geeft aan of het vermelde domein pop-ups mag openen. Zie de artikelen Instellingen voor webinhoud, pop-ups, lettertypen en talen en Toestemmingenbeheerder - Bepaalde websites toestemming geven voor het opslaan van wachtwoorden, instellen van cookies en meer]] voor instructies over het toevoegen of verwijderen van rechten voor websites om pop-ups te openen.

Pushnotificaties ontvangen

Geeft aan of het vermelde domein pushnotificaties mag verzenden.

Cookies instellen

Geeft aan of het vermelde domein cookies mag instellen. Zie de artikelen Instellingen voor privacy, navigatiegeschiedenis en mij-niet-volgen en Toestemmingenbeheerder - Bepaalde websites toestemming geven voor het opslaan van wachtwoorden, instellen van cookies en meer voor instructies over het toevoegen en verwijderen van rechten voor websites om cookies in te stellen.

Notificaties tonen

Geeft aan of het vermelde domein meldingen mag tonen.

Camera gebruiken

Geeft aan of het vermelde domein uw camera mag gebruiken. Dit is van toepassing op websites die mogelijkheden voor het vastleggen van video bevatten, zoals websites voor videochats. U kunt dit instellen op Altijd vragen, Toestaan, of Blokkeren.

Microfoon gebruiken

Geeft aan of het vermelde domein uw microfoon mag gebruiken. Dit is van toepassing op websites die mogelijkheden voor het opnemen van audio bevatten, zoals websites voor audioconferenties. U kunt dit instellen op Altijd vragen, Toestaan, of Blokkeren.

Beveiliging

Fx41PageInfo-Security

Website-identiteit

 • Website: toont het domein van de pagina.
 • Eigenaar: geeft de eigenaar van de website weer, als de identiteit van de pagina kan worden geverifieerd.
 • Geverifieerd door: geeft de instelling weer die het door de website gebruikte beveiligingscertificaat heeft uitgegeven, als er een bestaat. Klik op de knop Certificaat bekijken om het certificaat te zien.

Privacy & geschiedenis

 • Heb ik deze website eerder dan vandaag bezocht?: geeft weer of u de website eerder dan vandaag hebt bezocht en zo ja, hoe vaak.
 • Slaat deze website informatie (cookies) op op mijn computer?: geeft weer of de website cookies opslaat. Klik op de knop Cookies bekijken om de cookies te bekijken als dit het geval is.
 • Heb ik wachtwoorden opgeslagen voor deze website?: geeft weer of u aanmeldingsgegevens voor deze website hebt opgeslagen. Klik op de knop Opgeslagen wachtwoorden bekijken om de wachtwoorden die u voor de website hebt opgeslagen te bekijken.

Technische details

De sectie Technische details geeft weer of de verbinding om privacyredenen is versleuteld, en zo ja, welke versleutelingssterkte werd gebruikt.