Problemen met Firefox oplossen via de Veilige modus

(Doorgestuurd vanaf Veilige modus)

De Veilige modus is een speciale modus van Firefox die kan worden gebruikt voor het onderzoeken en oplossen van problemen. Als u Firefox in de veilige modus start, worden add-ons (extensies en thema’s) tijdelijk uitgeschakeld, hardwareversnelling en enkele andere functies uitgezet en worden sommige aanpassingen genegeerd (zie hieronder voor meer info). Door het gedrag van Firefox in normale modus te vergelijken met het gedrag in veilige modus kunt u wellicht de oorzaak van het probleem vinden.

Windows-gebruikers zijn wellicht bekend met een veilige modus voor Windows. De veilige modus in Firefox heeft niets te maken met Windows Veilige modus.

Firefox in veilige modus starten

Klik op de menuknop New Fx Menu, klik op Help Help-29Klik op de menuknop Fx57menu, klik op Help en selecteer Herstarten met uitgeschakelde add-ons…. Firefox zal opstarten met het dialoogvenster Firefox Veilige modus.

Noot: u kunt Firefox ook in Veilige modus starten door de shift-toets ingedrukt te houden tijdens het starten van Firefox.de option-toets ingedrukt te houden tijdens het starten van Firefox. Firefox af te sluiten, naar uw Terminal te gaan en het volgende uit te voeren: firefox -safe-mode
Mogelijk dient u het installatiepad van Firefox (bv. /usr/lib/firefox) op te geven.

Venster Veilige modus

Fx68SafeMode

U hebt nu twee mogelijkheden:

  • Op de knop Doorgaan in veilige modus klikken start Firefox in het standaardthema, schakelt uw extensies uit en zet enkele functies en aanpassingen uit. Als u de veilige modus verlaat en Firefox normaal start, zullen uw add-ons en andere instellingen weer terugkeren naar de toestand die ze hadden voordat u de veilige modus activeerde.
  • Op de knop Firefox opfrissen klikken zal Firefox terugzetten naar de fabrieksinstellingen, waarbij uw belangrijke gegevens bewaard blijven. Lees voordat u deze optie kiest Firefox opfrissen - Add-ons en instellingen herinitialiseren voor meer informatie.

Problemen verhelpen in veilige modus

Zodra Firefox zich in veilige modus bevindt, kunt u het gedrag ervan testen en controleren of het probleem verdwijnt.

Het probleem treedt op in veilige modus

Als het probleem nog steeds optreedt in veilige modus, wordt het niet door een extensie of thema veroorzaakt. Andere mogelijke oorzaken kunnen de Adobe Flash-plug-in of aangebrachte wijzigingen aan voorkeursinstellingen van Firefox zijn, die niet in veilige modus worden uitgeschakeld. Lees de volgende artikelen voor oplossingen:

Het probleem treedt niet op in veilige modus

Als het probleem niet optreedt in veilige modus, wordt het zeer waarschijnlijk veroorzaakt door een extensie, thema of hardwareversnelling. Lees dit artikel voor oplossingen:

Als sommige websites goed werken in de veilige modus, maar niet in de normale modus, dan kan de functie InhoudsblokkeringVerbeterde bescherming tegen volgen van Firefox de oorzaak zijn. Om deze functie voor specifieke websites uit te schakelen, zie:

Veilige modus afsluiten

  1. Klik op de menuknop New Fx Menu en selecteer AfsluitenAfsluitenClose 29.

    Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en selecteer Afsluiten. Klik op het Firefox-menu bovenin het scherm, en klik daarna op Firefox afsluiten.Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en klik daarna op Afsluiten.

  2. Start Firefox zoals u gewend bent.

Meer informatie (geavanceerde gebruikers)

In aanvulling op het uitschakelen van add-ons (extensies en thema’s) and het uitzetten van hardwareversnelling, schakelt de veilige modus van Firefox de functies InhoudsblokkeringVerbeterde bescherming tegen volgen en Veilig navigeren. De veilige modus van Firefox schakelt ook de JavaScript-Just-in-time (JIT)-compiler uit en negeert de optionele bestanden userContent.css en userChrome.css (indien aanwezig). Het bestand xulstore.json, dat aanpassingen aan venstergroottes, werkbalkinstellingen en besturingselementen opslaat, wordt ook genegeerd; echter, wijzigingen die worden opgeslagen in aangepaste voorkeuren blijven van kracht.Gebaseerd op informatie van Safe mode (mozillaZine KB)

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info