Instellingen voor opstarten, startpagina, tabbladen en downloaden

Noot: dit artikel is van toepassing op Firefox-versie 55 en lager. Vanaf versie 56 zijn de optiesvoorkeuren van Firefox opnieuw geordend.

Dit artikel beschrijft de instellingen die beschikbaar zijn in het paneel Algemeen van de pagina OptiesVoorkeuren van Firefox. Via het paneel Algemeen kunt u:

 • Firefox instellen om bij het opstarten te controleren of het uw standaardbrowser is en Firefox de standaardbrowser maken
 • Instellen welke pagina’s Firefox weergeeft wanneer u uw browser start of op het pictogram Startpagina klikt
 • Instellen wat Firefox moet doen bij het downloaden van bestanden
 • Uw tabbladinstellingen beheren
 • Prestatie-instellingen wijzigen

Fx46-GeneralPanel

Fx47-GeneralPanel

Fx50GeneralPanel-Win7 Fx50GeneralPanel-Linux

Fx55GeneralPanel-2 Fx55_General-Panel_Linux

Opstarten

 • Altijd controleren of Firefox uw standaardbrowser is: selecteer deze instelling als u wilt dat Firefox tijdens het opstarten controleert of het de standaardbrowser is. Dit zorgt ervoor dat Firefox wordt gebruikt wanneer een toepassing een webpagina probeert weer te geven.
  • Als Firefox momenteel niet uw standaardbrowser is, klikt u op Standaard maken om het de standaardbrowser te maken. Zie Firefox uw standaardbrowser maken voor details.

Downloads

 • Bestanden opslaan in:
  Wanneer geselecteerd, zal Firefox automatisch alle downloads opslaan naar de opgegeven map (zoals het bureaublad of uw downloadmap). Klik op Bladeren…Kiezen… om de gebruikte map te wijzigen.
 • Mij altijd vragen waar bestanden moeten worden opgeslagen:
  Wanneer geselecteerd, zal Firefox u bij elke download die u wilt opslaan vragen een map te kiezen.

Tabbladen

 • Ctrl+Tab doorloopt tabbladen in onlangs gebruikte volgorde: selecteer deze optievoorkeur als u de sneltoets Ctrl + Tab wilt gebruiken om tussen open tabbladen te wisselen in de volgorde waarin u ze hebt bekeken in plaats van de volgorde waarin uw tabbladen in het Firefox-venster verschijnen.

 • Nieuwe vensters openen in een nieuw tabblad: deze optievoorkeur bepaalt of koppelingen vanuit andere toepassingen of van webpagina’s die vragen deze in nieuwe vensters te openen, worden geopend in een nieuw venster of een nieuw tabblad in het meest recente venster.
  Noot: als u ervoor hebt gekozen pagina’s in nieuwe tabbladen te openen, zal Firefox deze optievoorkeur negeren en een nieuw venster openen vanaf een koppeling als de auteur van de pagina heeft opgegeven dat het nieuwe venster bepaalde afmetingen heeft, omdat sommige pagina’s alleen in bepaalde afmetingen goed kunnen worden weergeven.
 • (Wanneer van toepassing) Mij waarschuwen bij het sluiten van meerdere tabbladen: deze optievoorkeur wordt alleen getoond als u het waarschuwingsdialoogvenster hebt uitgeschakeld dat Firefox weergeeft om uw keuze voor het sluiten van een venster met meerdere tabbladen te bevestigen (zie hieronder). Vink deze optievoorkeur aan om de waarschuwing weer in te schakelen, zodat per ongeluk sluiten van het hele venster wordt voorkomen wanneer u alleen het huidige tabblad wilde sluiten.
Fx48Multiple tabs-ConfirmClose
Noot: deze instelling heeft geen effect op de waarschuwing bij het sluiten van overige tabbladen in een venster.
 • (Wanneer van toepassing) Mij waarschuwen als het openen van meerdere tabbladen Firefox zou kunnen vertragen: deze optievoorkeur wordt alleen getoond als u het waarschuwingsdialoogvenster hebt uitgeschakeld dat Firefox weergeeft om uw keuze voor het openen van meerdere tabbladen tegelijk te laten bevestigen. Vink deze optievoorkeur aan om de waarschuwing weer in te schakelen, zodat wordt voorkomen dat Firefox per ongeluk wordt vertraagd tijdens het laden van een groot aantal tabbladen.
 • Tabbladen pas laden na selecteren: Firefox zal bij het starten of het herstellen van uw vorige sessie alleen het actieve tabblad laden. Dit kan het opstarten veel sneller maken als u veel tabbladen herstelt. De andere open tabbladen zullen worden geladen als u er op klikt.
 • Als ik een koppeling open in een nieuw tabblad, er meteen naartoe gaan: wanneer u met de middelste muisknop op een webkoppeling klikt (of Ctrlcommand ingedrukt houdt tijdens het klikken met de linkermuisknop), zal de pagina in een nieuw tabblad worden geopend. Die pagina zal niet worden weergegeven en in een tabblad op de achtergrond worden geladen. Vink deze optievoorkeur aan om in plaats daarvan de pagina in een nieuw tabblad op de voorgrond te laden en weer te geven.
 • Tabbladvoorbeelden in de Windows-taakbalk tonen: wanneer u de muisaanwijzer over het Firefox-pictogram in de Windows-taakbalk beweegt, toont Windows een voorbeeldweergave van het Firefox-venster. Als deze optie is aangevinkt, toont Windows voor elk tabblad een aparte voorbeeldweergave.

Prestaties

 • Aanbevolen prestatie-instellingen gebruiken: deze instelling is standaard geselecteerd. Firefox gebruikt automatisch prestatie-instellingen die het beste met uw computer werken. (Voor meer info, zie het artikel Prestatie-instellingen van Firefox.) Als u dit vakje uitvinkt, worden deze optiesvoorkeuren weergegeven:
  • Hardwareversnelling gebruiken wanneer beschikbaar: hierdoor kan Firefox, wanneer mogelijk, de grafische processor van uw computer gebruiken in plaats van de hoofdprocessor voor het weergeven van grafisch intensieve toepassingen, zoals video’s of webspellen. Dit maakt bronnen op uw computer vrij, zodat andere toepassingen, zoals Firefox, sneller kunnen worden uitgevoerd. Dit vakje is standaard aangevinkt, maar de functie is niet voor alle grafische processors beschikbaar. Na het wijzigen van deze instelling moet u Firefox opnieuw starten om dit van kracht te laten worden.
  • Limiet van inhoudsprocessen: met Multiprocess-Firefox, ook wel electrolysis of e10s genoemd, wordt webinhoud voor alle tabbladen omwille van verbeterde beveiliging en prestaties gescheiden van het hoofdproces van Firefox uitgevoerd. Het gebruik van meerdere inhoudsprocessen kan prestaties verder verbeteren en de impact van crashes van inhoudsprocessen minimaliseren. U kunt deze instelling wijzigen als multiprocess is ingeschakeld. Het gebruik van te veel inhoudsprocessen kan uw computer echter vertragen, en daarmee Firefox. Het aanbevolen maximum is vier, maar u kunt er tot 7 instellen.

Was dit artikel nuttig? Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven: Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.