Instellingen voor opstarten, startpagina, tabbladen en downloaden

Dit artikel beschrijft de instellingen die beschikbaar zijn in het paneel Algemeen van het venster OptiesVoorkeuren van Firefox.

Via het paneel Algemeen kunt u:

 • Firefox instellen om bij het opstarten te controleren of het uw standaardbrowser is en Firefox de standaardbrowser maken.
 • instellen welke pagina’s Firefox weergeeft wanneer u uw browser start of op het pictogram Startpagina klikt
 • instellen wat Firefox moet doen bij het downloaden van bestanden
 • uw tabbladinstellingen beheren

Via het paneel Algemeen kunt u:

 • Firefox instellen om bij het opstarten te controleren of het uw standaardbrowser is en Firefox de standaardbrowser maken.
 • instellen welke pagina’s Firefox weergeeft wanneer u uw browser start of op het pictogram Startpagina klikt
 • instellen wat Firefox moet doen bij het downloaden van bestanden

Via het paneel Algemeen kunt u:

 • instellen welke pagina’s Firefox weergeeft wanneer u uw browser start of op het pictogram Startpagina klikt
 • instellen wat Firefox moet doen bij het downloaden van bestanden
Noot: tabbladinstellingen in Firefox 37 en lager zijn te vinden in het paneel Tabbladen van de OptiesVoorkeuren van Firefox. Het artikel Tabbladvoorkeuren en -instellingen beschrijft deze instellingen.

fx20 options - general Options General Win 20 Prefs General Mac 20 Prefs General Lin 20

Fx34OptionsGeneral-Win7 Fx34GeneralPanel-Mac Fx34GeneralPanel-Lin

Fx38OptionsGeneral

Opstarten

 • Altijd tijdens het opstarten controleren of Firefox de standaardbrowser is: selecteer deze instelling als u wilt dat Firefox tijdens het opstarten controleert of het de standaardbrowser is. Dit zorgt ervoor dat Firefox wordt gebruikt wanneer een toepassing een webpagina probeert weer te geven.
  • Als Firefox momenteel niet uw standaardbrowser is, klikt u op Firefox mijn standaardbrowser maken om het de standaardbrowser te maken. Zie Firefox uw standaardbrowser maken voor details.
 • Altijd controleren of Firefox uw standaardbrowser is: selecteer deze instelling als u wilt dat Firefox tijdens het opstarten controleert of het de standaardbrowser is. Dit zorgt ervoor dat Firefox wordt gebruikt wanneer een toepassing een webpagina probeert weer te geven.
  • Als Firefox momenteel niet uw standaardbrowser is, klikt u op Standaard maken om het de standaardbrowser te maken. Zie Firefox uw standaardbrowser maken voor details.

Downloads

 • Downloadbeheerder tonen tijdens het downloaden van een bestand:
  Bepaalt of Firefox het venster Downloads weergeeft wanneer u een bestand downloadt. Voor meer informatie, zie Gedownloade bestanden vinden en beheren.
 • Sluiten wanneer alle downloads zijn voltooid:
  Als u Downloadbeheerder tonen tijdens het downloaden van een bestand (hierboven) hebt geselecteerd, bepaalt deze instelling of Firefox automatisch het venster Downloads zal sluiten nadat alle bestanden die u downloadt volledig zijn geladen.
 • Bestanden opslaan in:
  Wanneer geselecteerd, zal Firefox automatisch alle downloads opslaan naar de opgegeven map (zoals het bureaublad of uw downloadmap). Klik op Bladeren…Kiezen… om de gebruikte map te wijzigen.
 • Mij altijd vragen waar bestanden moeten worden opgeslagen:
  Wanneer geselecteerd, zal Firefox u bij elke download die u wilt opslaan vragen een map te kiezen.

Tabbladen

 • Nieuwe vensters openen in een nieuw tabblad: deze optievoorkeur bepaalt of koppelingen vanuit andere toepassingen of van webpagina’s die vragen deze in nieuwe vensters te openen, worden geopend in een nieuw venster of een nieuw tabblad in het meest recente venster.
Noot: als u ervoor hebt gekozen pagina’s in nieuwe tabbladen te openen, zal Firefox deze optievoorkeur negeren en een nieuw venster openen vanaf een koppeling als de auteur van de pagina heeft opgegeven dat het nieuwe venster bepaalde afmetingen heeft, omdat sommige pagina’s alleen in bepaalde afmetingen juist kunnen worden weergeven.
 • Mij waarschuwen bij het sluiten van meerdere tabbladen: als u een venster met meerdere tabbladen sluit, zal Firefox u vragen uw keuze te bevestigen. Dit voorkomt dat u per ongeluk het hele venster sluit als u alleen het huidige tabblad wilde sluiten. Vink deze optievoorkeur uit om deze waarschuwing uit te schakelen en Firefox automatisch het hele venster te laten sluiten.
Noot: deze instelling heeft geen effect op de waarschuwing bij het sluiten van andere tabbladen in een venster.
 • Mij waarschuwen als het openen van meerdere tabbladen Firefox zou kunnen vertragen: wanneer u een groot aantal tabbladen tegelijk opent, zal Firefox u vragen uw keuze te bevestigen. Dit voorkomt dat u per ongeluk uw systeem vertraagt tijdens het laden van de pagina’s. Vink deze optievoorkeur uit om deze waarschuwing uit te schakelen.
 • Tabbladen pas laden na selecteren: Firefox zal bij het starten of het herstellen van uw vorige sessie alleen het actieve tabblad laden. Dit kan het opstarten veel sneller maken als u veel tabbladen herstelt. De andere open tabbladen zullen worden geladen als u er op klikt.
 • Als ik een koppeling open in een nieuw tabblad, er meteen naartoe gaan: wanneer u met de middelste muisknop op een webkoppeling klikt (of Ctrlcommand ingedrukt houdt tijdens het klikken met de linkermuisknop), zal de pagina in een nieuw tabblad worden geopend. Die pagina zal niet worden weergegeven en in een tabblad op de achtergrond worden geladen. Vink deze optievoorkeur aan om de pagina in plaats daarvan in een nieuw tabblad op de voorgrond te laden en weer te geven.
 • Tabbladvoorbeelden in de Windows-taakbalk tonen: wanneer u de muisaanwijzer over het Firefox-pictogram in de Windows 7-taakbalk beweegt, toont Windows een voorbeeldweergave van het Firefox-venster. Met deze optie aangevinkt toont Windows voor elk tabblad een aparte voorbeeldweergave.

Was dit artikel nuttig? Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven: Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.