Navigatieknoppen zoals Terug, Startpagina, Bladwijzers en Vernieuwen aanpassen

(Doorgestuurd vanaf Navigation Toolbar items)

De navigatiewerkbalk bevat zowel de knoppen om naar websites te navigeren als de locatiebalk en de zoekbalk.

  • Als u merkt dat één van de onderstaande items in uw werkbalk ontbreekt, zie dan het artikel Werkbalkitems ontbreken om deze te herstellen.

Navigation Toolbar - Win1 Navigation Toolbar - Mac1

Nav Items 10 - Win Nav Items 10 - Mac Nav Items 10 - Lin

Firefox in Linux gebruikt pictogrammen van uw systeemthema. De onderstaande pictogrammen zien er waarschijnlijk anders uit dan wat u ziet wanneer u Firefox op Linux-systemen gebruikt.

Standaard navigatiewerkbalk

Wanneer u Firefox voor het eerst start, bevat de navigatiewerkbalk de volgende items:

Pictogram Beschrijving
Back & Forward Win Back & Forward Mac Terug naar de vorige pagina, of vooruit naar de volgende pagina in geschiedenis (knop Vooruit is verborgen wanneer niet actief)
Navigation Toolbar - Win3 Navigation Toolbar - Mac3 De huidige pagina vernieuwen als deze niet wordt geladen
Navigation Toolbar - Win4 Het laden van de huidige pagina stoppen tijdens het laden
Navigation Toolbar - Win5 Navigation Toolbar - Mac5 Uw startpagina(’s) openen
Navigation Toolbar - Win6 Navigation Toolbar - Mac6 Al uw bladwijzers tonen
Pictogram Beschrijving
Back Lin back_icon_linux.png Terug naar de vorige pagina in geschiedenis
Forward Lin forward_icon_linux.png Vooruit naar de volgende pagina in geschiedenis (knop is verborgen wanneer niet actief)
Navigation Toolbar - Mac3 reload_icon_linux.png De huidige pagina vernieuwen als deze niet wordt geladen
Navigation Toolbar - Win4 stop_icon_linux.png Het laden van de huidige pagina stoppen tijdens het laden
Navigation Toolbar - Lin5 | home_icon_linux.png Uw startpagina(’s) openen

Windows 7 en Vista

Pictogram Beschrijving
back_forward_vista.png Teruggaan naar de vorige pagina, of één pagina vooruit in de geschiedenis
reload_vista.png De huidige pagina vernieuwen
stop_vista.png Het laden van de huidige pagina stoppen
home_vista.png Uw startpagina(’s) openenWindows XP

Pictogram Beschrijving
back_forward_xp.png Teruggaan naar de vorige pagina, of één pagina vooruit in de geschiedenis
reload_xp.png De huidige pagina vernieuwen
stop_xp.png Het laden van de huidige pagina stoppen
home_xp.png Uw startpagina(’s) openen
Pictogram Beschrijving
back_forward_icon_mac.png Teruggaan naar de vorige pagina, of één pagina vooruit in de geschiedenis
reload_icon_mac.png De huidige pagina vernieuwen
stop_icon_mac.png Het laden van de huidige pagina stoppen
home_icon_mac.png Uw startpagina(’s) openen

Locatie- en zoekhulpmiddelen

Weergave Beschrijving
Navigation Toolbar - Win7 Navigation Toolbar - Mac7 location_bar_xp.PNG fx3-mac-locationbar.png location_bar_linux.png In de locatiebalk wordt de locatie van de huidige webpagina weergegeven. Voer een URL in en druk op EnterReturn om naar een nieuwe webpagina te gaan.
Navigation Toolbar - Win8 Navigation Toolbar - Mac8 Navigation Toolbar - Lin8 search_bar_xp.PNG fx3-mac-searchbar-item.png search_bar_linux.png In de zoekbalk kunt u het web doorzoeken via de zoekmachine van uw keuze. Voer uw tekst in de zoekbalk in en druk op EnterReturn om naar een nieuwe term te zoeken.

De werkbalk aanpassen

U kunt de navigatiewerkbalk aanpassen en een of meerdere van de volgende items toevoegen (voor meer informatie, zie Bedieningen, knoppen en werkbalken van Firefox aanpassen):

Pictogram Beschrijving
Navigation Toolbar - Win9 print_icon_mac.png print_icon_linux.png De huidige pagina afdrukken
Navigation Toolbar - Win10 Navigation Toolbar - Mac10 Geeft de status van het laden van de huidige pagina weer
Navigation Toolbar - Win11 Navigation Toolbar - Mac11 downloads_icon_linux.png Weergave van de voortgang van actieve downloads via de downloadbeheerder
Navigation Toolbar - Win12 Navigation Toolbar - Mac12 history_icon_linux.png De pagina’s die u onlangs hebt bekeken in de zijbalk Geschiedenis weergeven
Navigation Toolbar - Win13 Navigation Toolbar - Mac13 bookmarks_icon_linux.png Uw bladwijzers in de zijbalk Bladwijzers weergeven
Navigation Toolbar - Win14 Navigation Toolbar - Mac14 new_window_icon_linux.png Een nieuw navigatievenster openen
Navigation Toolbar - Win15 Navigation Toolbar - Mac15 cut_icon_linux.png Knippen
Navigation Toolbar - Win16 Navigation Toolbar - Mac16 copy_icon_linux.png Kopiëren
Navigation Toolbar - Win17 Navigation Toolbar - Mac17 paste_icon_linux.png Plakken
Navigation Toolbar - Win18 Navigation Toolbar - Mac18 Navigation Toolbar - Lin18 Het Firefox-venster in volledig scherm tonen
Navigation Toolbar - Win19 Navigation Toolbar - Mac19 Navigation Toolbar - Lin19 De huidige pagina in- of uitzoomen
Navigation Toolbar - Win20 Navigation Toolbar - Mac20 Navigation Toolbar - Lin20 Sync instellen of nu synchroniseren, afhankelijk van uw Sync-verbindingsstatus
Navigation Toolbar - Win21 Navigation Toolbar - Mac21 Navigation Toolbar - Lin21 Abonneren op een RSS-feed in de huidige pagina
Navigation Toolbar - Win22 Navigation Toolbar - Mac22 Navigation Toolbar - Lin22 De tabbladgroepenweergave inschakelen

Windows 7 en Vista

Pictogram Beschrijving
print_vista.png De huidige pagina afdrukken
downloads_vista.png Weergave van de voortgang van actieve downloads via de downloadbeheerder
history_vista.png De onlangs bekeken pagina’s in de geschiedeniszijbalk weergeven
bookmarks_vista.png Uw bladwijzers in de bladwijzerzijbalk weergeven
new_tab_vista.png Een nieuw navigatietabblad openen
new_window_vista.png Een nieuw navigatievenster openen
cut_vista.png Knippen
copy_vista.png Kopiëren
paste_vista.png Plakken
1ac02852251f68821c5828d6ae805417-1258684309-723-1.png Het Firefox-venster in volledig scherm tonenWindows XP

Pictogram Beschrijving
print_xp.png De huidige pagina afdrukken
downloads_xp.png Weergave van de voortgang van actieve downloads via de downloadbeheerder
history_xp.png De onlangs bekeken pagina’s in de geschiedeniszijbalk weergeven
bookmarks_xp.png Uw bladwijzers in de bladwijzerzijbalk weergeven
new_tab_xp.png Een nieuw navigatietabblad openen
new_window_xp.png Een nieuw navigatievenster openen
cut_xp.png Knippen
copy_xp.png Kopiëren
paste_xp.png Plakken
1ac02852251f68821c5828d6ae805417-1258684309-723-2.png Het Firefox-venster in volledig scherm tonen
Pictogram Beschrijving
print_icon_mac.png De huidige pagina afdrukken
downloads_icon_mac.png Weergave van de voortgang van actieve downloads via de downloadbeheerder
history_icon_mac.png De onlangs bekeken pagina’s in de geschiedeniszijbalk weergeven
bookmarks_icon_mac.png Uw bladwijzers in de bladwijzerzijbalk weergeven
new_tab_icon_mac.png Een nieuw navigatietabblad openen
new_window_icon_mac.png Een nieuw navigatievenster openen
cut_icon_mac.png Knippen
copy_icon_mac.png Kopiëren
paste_icon_mac.png Plakken
1ac02852251f68821c5828d6ae805417-1258684309-723-3.png Het Firefox-venster in volledig scherm tonen
Pictogram Beschrijving
print_icon_linux.png De huidige pagina afdrukken
downloads_icon_linux.png Weergave van de voortgang van actieve downloads via de downloadbeheerder
history_icon_linux.png De onlangs bekeken pagina’s in de geschiedeniszijbalk weergeven
bookmarks_icon_linux.png Uw bladwijzers in de bladwijzerzijbalk weergeven
new_tab_icon_linux.png Een nieuw navigatietabblad openen
new_window_icon_linux.png Een nieuw navigatievenster openen
cut_icon_linux.png Knippen
copy_icon_linux.png Kopiëren
paste_icon_linux.png Plakken
1ac02852251f68821c5828d6ae805417-1258685498-848-1.png Het Firefox-venster in volledig scherm tonen

Scheidingstekens of ruimte tussen de werkbalkpictogrammen toevoegen

U kunt ook scheidingstekens of ruimte tussen de werkbalkpictogrammen toevoegen, indien gewenst.

Pictogram Beschrijving
Toolbar_separator.png Een scheidingsteken om een visuele scheiding tussen een groep pictogrammen toe te voegen
Navigation Toolbar - Win23 firefox-toolbar-flexiblespace.png Dit hulpmiddel voor het creëren van ruimte past zich in de breedte aan, afhankelijk van de items op uw navigatiewerkbalk.
Navigation Toolbar - Win24 firefox-toolbar-space.png U kunt een ruimte met een voorgedefinieerde breedte opgeven.Deel dit artikel: http://mzl.la/LqHj2n

Was dit artikel nuttig? Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven: Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.