De Java-plug-in gebruiken om interactieve inhoud op websites weer te geven

Revisie-informatie
 • Revisie-id: 10349
 • Gemaakt:
 • Auteur: Tonnes
 • Commentaar: update
 • Beoordeeld: Ja
 • Beoordeeld:
 • Beoordeeld door: Tonnes
 • Is goedgekeurd? Ja
 • Is actuele revisie? Nee
 • Gereed voor vertaling: Nee
Bron van revisie
Inhoud van revisie

Veel webpagina’s gebruiken Java-applets voor interactieve inhoud, zoals onlinespellen. Java is een programmeertaal die kan worden uitgevoerd op Windows, Mac, Linux en andere computersystemen.

 • Java is niet hetzelfde als JavaScript (zie dit artikel voor informatie over JavaScript).

Voordat Firefox Java-applets kan uitvoeren moet u de Java-plug-in op de juiste manier hebben geïnstalleerd en ingeschakeld. Vanaf Firefox 3.6 hebt u tevens de nieuwe Java-plug-in nodig die met Java 6 Update 15 en hoger wordt meegeleverd.

Dit artikel helpt u bij het installeren of bijwerken van Java, en het werkend krijgen ervan in Firefox.


Java testen

Er zijn een aantal online-hulpmiddelen waarmee u kunt vaststellen of Java in Firefox is geïnstalleerd en ingeschakeld.

 • U kunt de Java-testpagina bezoeken op java.com.
  • Noot: via de bovenstaande test kunt u ook de juiste versie van Java voor uw systeem installeren.
 • Ga naar Java-installatie controleren op java.com om vast te stellen of Java-software is geïnstalleerd.
 • Java Tester bevat koppelingen om uw Java-versie te controleren en vast te stellen of Java is ingeschakeld.

Java inschakelen

Als Java niet werkt, controleer dan of de Java-plug-in is ingeschakeld in het venster Add-onstabblad Add-onbeheerder:

 1. Klik op de menuknop Fx57menu New Fx Menu en kies Add-ons Fx57Addons-icon Add-ons. Het tabblad Add-onbeheerder wordt geopend.

 2. Selecteer het paneel Plug-ins in het tabblad Add-onbeheerder.
 3. Klik op de Java-plug-in om deze te selecteren.
 4. Klik op de knop Inschakelen (als de knop de tekst Uitschakelen heeft, is Java al ingeschakeld).

Andere software die Java kan blokkeren

Zelfs als Java in Firefox is geïnstalleerd en ingeschakeld, kan het door andere software of add-ons voor Firefox worden geblokkeerd, zoals de volgende:

 • De softwarefirewall ZoneAlarm Pro kan Java blokkeren. Zie het ZoneAlarm Pro-forum voor meer informatie over het inschakelen van Java via dit programma.
 • De NoScript-extensie voor Firefox blokkeert Java. Zie de NoScript FAQ voor meer informatie.

Java installeren of bijwerken

Handmatige installatie of update

 1. Ga naar de downloadpagina op java.com.
 2. Klik op de knop Gratis Java-download.
 3. Klik nogmaals op de knop Gratis Java-download en vervolgens op Bestand opslaan.
 4. Sluit Firefox nadat het downloaden is voltooid.
 5. Open het gedownloade bestand om de installatie van Java te starten.

Automatische update

Java voor Windows bevat de functie Java-update die, vanaf Windows 2000 en hoger, periodiek op updates controleert en u laat weten wanneer een update voor installatie beschikbaar is.

Noot: om potentiële beveiligingsrisico’s te vermijden en schijfruimte te besparen, dient u oudere Java-versies te verwijderen die mogelijk nog zijn geïnstalleerd. Bezoek java.com voor meer informatie.

Probleemoplossing

Nadat u Java in uw besturingssysteem en via de Firefox-opties hebt ingeschakeld, is het mogelijk dat Java nog steeds niet goed werkt. Probeer het volgende om Java te activeren:

 • Verouderde Java-plug-inbestanden uit de map plugins van Firefox verwijderen:
  Noot: het wordt aangeraden geen Java-plug-ins vanuit andere locaties naar de map plugins van Firefox te kopiëren. Verouderde Java-plug-ins kunnen ervoor zorgen dat Java niet werkt als u Java bijwerkt en daarna de oudere Java-versie de-installeert, als plug-ins van de oude Java-versie zich nog in de map plugins van Firefox bevinden.
  1. Klik op de menuknop Fx57menu New Fx Menu en kies Add-ons Fx57Addons-icon Add-ons. Het tabblad Add-onbeheerder wordt geopend.

  2. Selecteer het paneel Plug-ins in het tabblad Add-onbeheerder.
  3. Selecteer alle Java-plug-ins die in de lijst voorkomen om te verzekeren dat deze allemaal zijn ingeschakeld.
  4. Controleer of de Java-plug-ins juist zijn gedetecteerd. Alle Java-plug-ins die in de lijst in het venster Add-onstabblad Add-onbeheerder voorkomen moeten dezelfde versie hebben als de huidige geïnstalleerde Java-plug-in. Er mogen geen plug-ins van eerdere versies van Java voorkomen. Als bijvoorbeeld Java 6 Update 24 is geïnstalleerd, moet elke plug-in in het venster Add-onstabblad Add-onbeheerder voorkomen als Java(TM) Platform SE 6 U24.
  5. Als u Java-plug-inbestanden in de lijst aantreft die niet overeenkomen met uw huidige versie, betekent dit dat de map plugins van Firefox verouderde Java-plug-inbestanden bevat die dienen te worden verwijderd. Deze map bevindt zich normaal gesproken op de volgende locatie:
   C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins
   Java-bestanden van oudere versies in de map plugins van Firefox kunnen ervoor zorgen dat Java niet werkt. Voor meer informatie, zie de PluginDoc Java FAQ.
 • Ontbrekende registervermelding toevoegen: soms kan een vermelding in het Windows-register die Java nodig heeft ontbreken. Om dit te corrigeren dient u Firefox opnieuw te installeren - zie Firefox downloaden en installeren in Windows voor installatie-instructies.

Java is een kernonderdeel van Mac en zou correct moeten zijn geïnstalleerd met het besturingssysteem. Gebruik de Mac OS X-functie Software-update om Java bij te werken.

Zie Java Plugin Install for Linux (en) bij oracle.com voor hulp bij het installeren of bijwerken van Java op uw Linux-systeem.

Kwesties of problemen gerelateerd aan Java

Voor meer informatie over specifieke kwesties met Java, zie Java-gerelateerde kwesties.

Extra hulpbronnen

 • De pagina Java-FAQs op Java.com beantwoordt een aantal veelgestelde vragen.
 • PluginDoc bevat Java-downloads en installatie-instructies voor overige besturingssystemen.Gebaseerd op informatie van Java (mozillaZine KB)