Instellingen voor webinhoud, pop-ups, lettertypen en talen | Handleiding

Instellingen voor webinhoud, pop-ups, lettertypen en talen

Het paneel Inhoud in de optiesvoorkeuren van Firefox bevat instellingen die te maken hebben met hoe de inhoud van een website wordt weergegeven. Dit artikel legt uit welke instellingen er beschikbaar zijn.

Instellingen voor Inhoud

Fx44ContentPanel-win7 Fx44ContentPanel-winxp

Fx44ContentPanel-win7 Fx44ContentPanel-winxp Fx48ContentPanel-Mac

Fx48MacContentPanel content settings mac Fx44ContentPanel-winxp

DRM-inhoud

 • DRM-inhoud afspelen: standaard wordt het afspelen van door Digital Rights Management (DRM) beveiligde HTML5-audio- en -video-inhoud in Firefox toegestaan. Uitvinken van deze optie zal deze functie uitschakelen. Voor meer info, zie het artikel DRM-inhoud bekijken in Firefox.

DRM-inhoud

 • DRM-inhoud afspelen: standaard wordt het afspelen van door Digital Rights Management (DRM) beveiligde HTML5-audio- en -video-inhoud in Firefox toegestaan. Uitvinken van deze optie zal deze functie uitschakelen. Voor meer info, zie het artikel DRM-inhoud bekijken in Firefox.

DRM-inhoud

 • DRM-inhoud afspelen: standaard wordt het afspelen van door Digital Rights Management (DRM) beveiligde HTML5-audio- en -video-inhoud in Firefox toegestaan. Uitvinken van deze optie zal deze functie uitschakelen. Voor meer info, zie het artikel DRM-inhoud bekijken in Firefox.

Notificaties

Firefox laat u kiezen welke websites u notificaties mogen sturen. Zie voor meer info het artikel Web-pushnotificaties in Firefox. Klik op Kiezen… om wijzigingen in de lijst met toegestane websites aan te brengen.

 • Mij niet storen: selecteer deze optievoorkeur om alle notificaties tijdelijk op te schorten totdat u Firefox sluit en herstart. Deze instelling is op sommige besturingssystemen niet beschikbaar.
 • Mij niet storen: selecteer deze optie om alle notificaties tijdelijk op te schorten totdat u Firefox sluit en herstart.

Pop-ups

 • Pop-upvensters blokkeren: standaard blokkeert Firefox vervelende pop-upvensters van websites. Uitvinken van deze optievoorkeur zal het blokkeren van pop-upvensters uitschakelen.
  Sommige websites maken legitiem gebruik van pop-upvensters. Daarom kunt u deze websites toestemming geven om toch pop-upvensters te openen. Klik hiervoor op Uitzonderingen…, voer de naam van de website in en klik op Toestaan. Selecteer een website uit de lijst en klik op Website verwijderen om deze te verwijderen. Klik op Alle websites verwijderen om de lijst volledig te wissen. Voor meer informatie, zie het artikel Instellingen voor pop-upblokkering, uitzonderingen en probleemoplossing.

Lettertypen & kleuren

Standaardlettertype en Grootte: webpagina’s worden gewoonlijk weergegeven in het lettertype en de grootte die hier zijn opgegeven (uitgedrukt in pixels). Webpagina’s kunnen deze keuzes echter negeren, tenzij u iets anders opgeeft in het dialoogvenster Lettertypen. Klik op de knop Geavanceerd… om het dialoogvenster Lettertypen te openen en dit gedrag en andere lettertypeoptiesvoorkeuren te wijzigen.

Dialoogvenster Lettertypen

 1. Kies een talengroep/schrift uit de keuzelijst Lettertypen voor. Kies bijvoorbeeld WestersLatijns om standaardlettertypen voor de West-Europese (Latijnse) talen/schriften in te stellen. Kies Andere talenAndere schriftsystemen voor een taal die of schrift dat niet in de lijst voorkomt.
 2. Kies of proportionele tekst met schreef (zoals ‘Times New Roman’) moet zijn of schreefloos (zoals ‘Arial’). Geef vervolgens de gewenste lettergrootte op voor proportionele tekst.
 3. Geef de te gebruiken lettertypen op voor schreef-, schreefloze en monospace-lettertypen. U kunt tevens de grootte van monospace-lettertypen wijzigen.

U kunt ook de minimumgrootte voor webpaginalettertypen instellen. Dit is handig om het gebruik van zeer kleine lettertypen die amper leesbaar zijn bij sommige websites tegen te gaan.

 • Pagina’s toestaan om hun eigen lettertypen te kiezen, in plaats van mijn selecties hierboven: standaard gebruikt Firefox de lettertypen zoals opgegeven door de auteur van de webpagina. Uitschakelen van deze optievoorkeur zal forceren dat alle websites in plaats daarvan uw standaardlettertypen gebruiken.
 • Tekenset voor verouderde inhoud: de hier geselecteerde tekenset zal worden gebruikt voor het weergeven van pagina’s die zelf geen te gebruiken tekenset opgeven.

Dialoogvenster Kleuren

Fx38esr-ColorsDialog

Tekst en achtergrond: hier kunt u de standaard tekst- en achtergrondkleur wijzigen om te gebruiken op webpagina’s die deze informatie niet hebben opgegeven. Klik op de kleurvoorbeelden om kleuren te selecteren.

 • Systeemkleuren gebruiken: selecteer deze optievoorkeur om de door het besturingssysteem ingestelde kleuren te gebruiken in plaats van de kleuren die hierboven zijn opgegeven.

Koppelingskleuren: hier kunt u de standaardkleuren voor webkoppelingen wijzigen. Klik op de kleurvoorbeelden om kleuren te selecteren.

 • Koppelingen onderstrepen: standaard worden koppelingen op webpagina’s onderstreept. Vink deze optievoorkeur uit om dit uit te schakelen. Bedenk dat veel websites hun eigen stijlregels opgeven en deze optievoorkeur geen effect op deze websites heeft.
 • De door de pagina opgegeven kleuren overschrijven met mijn selecties hierboven:
  • Altijd: selecteer deze optievoorkeur om alle websites geforceerd uw standaardkleuren te laten gebruiken.
  • Alleen bij thema’s met hoog contrast: deze optievoorkeur zorgt ervoor dat Firefox de door de maker van de webpagina opgegeven kleuren gebruikt, behalve wanneer u een thema met hoog contrast voor Windows voor Linux gebruikt.
  • Nooit: selecteer deze optievoorkeur om Firefox de door de maker van de webpagina opgegeven kleuren te laten gebruiken.

Talen

Sommige websites worden in meerdere talen aangeboden. Klik op de knop Kiezen… om de taal of talen van uw voorkeur op te geven.

Dialoogvenster Talen: klik op Selecteer een taal om toe te voegen… om een taal toe te voegen, kies de taal en klik op de knop Toevoegen. Verwijder een taal door deze te selecteren in de lijst van actieve talen en op de knop Verwijderen te klikken. U kunt talen ook herschikken via de knoppen Omhoog verplaatsen en Omlaag verplaatsen om de taal van de grootste voorkeur te bepalen in het geval dat een pagina in meerdere talen wordt aangeboden.

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven: Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.

Laatst bijgewerkt: 2016-12-02

Ondersteuning voor ander platform verkrijgen:
Dit artikel aanpassen

Firefox