Instellingen voor pop-upblokkering, uitzonderingen en probleemoplossing

Wat zijn pop-ups?

Pop-upvensters, of pop-ups, zijn vensters die automatisch verschijnen zonder uw toestemming. Ze variëren in grootte, maar bedekken meestal niet het gehele scherm. Sommige pop-upvensters worden voor het huidige venster van Firefox geopend, terwijl andere erachter verschijnen (pop-undervensters).

U kunt in Firefox zowel het gedrag van pop-upvensters als dat van pop-undervensters beheren via de OptiesVoorkeurenInstellingen van Firefox. Pop-upblokkering is standaard ingeschakeld, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over het inschakelen ervan om te voorkomen dat pop-ups in Firefox verschijnen.

Wanneer een pop-up wordt geblokkeerd, toont Firefox zowel een informatiebalk (als u deze niet hebt weggeklikt – zie hieronder), als een pictogram popup_icon_fx57 in de adresbalk.

PopupFx89Fx90Popup-mac

Wanneer u op de knop OptiesVoorkeuren in de informatiebalk of op het pictogram in de adresbalk klikt, wordt een menu getoond met de volgende keuzes:

 • Pop-ups van <website-adres> toestaan/blokkeren
 • Pop-upinstellingen beheren…
 • Dit bericht niet tonen wanneer pop-ups worden geblokkeerd
 • <webadres pop-up> tonen
 • Het blokkeren van pop-ups kan de werking van bepaalde websites verstoren: sommige websites, waaronder bepaalde websites van banken, gebruiken pop-upvensters voor belangrijke functies. Het blokkeren van alle pop-ups zal dergelijke functies uitschakelen. Om bepaalde websites toestemming voor het gebruik van pop-ups te geven terwijl alle andere nog worden geblokkeerd, kunt u ze toevoegen aan de lijst van websites met toestemming.
 • Het blokkeren van pop-ups werkt niet altijd: hoewel Firefox de meeste pop-ups blokkeert, kunnen bepaalde websites toch pop-ups tonen door gebruik te maken van speciale methoden, zelfs wanneer ze zijn geblokkeerd.

Pop-upblokkeringsinstellingen

Om toegang tot de instellingen voor pop-upblokkering te krijgen:

 1. Klik in de menubalk bovenaan het scherm op Firefox en selecteer Voorkeuren. Klik op de menuknop Fx57Menu en selecteer OptiesVoorkeuren.Klik op de menuknop Fx89menuButton en selecteer Instellingen.

 2. Selecteer het paneel Privacy & Beveiliging.
 • Haal onder de sectie Toestemmingen het vinkje weg naast Pop-upvensters blokkeren om de pop-upblokkering helemaal uit te schakelen.
 • Met een klik op Uitzonderingen… opent u een dialoogvenster met een lijst van websites die u toestemming voor het weergeven van pop-ups wilt geven.
 • Het dialoogvenster biedt u de volgende keuzes:
  Allowed Websites Pop-ups
Toestaan: klik hierop om een website aan de uitzonderingenlijst toe te voegen.
Website verwijderen: klik hierop om een website uit de uitzonderingenlijst te verwijderen.
Alle websites verwijderen: klik hierop om alle websites in de uitzonderingenlijst te verwijderen.
Noot: het blokkeren van pop-ups werkt niet altijd en kan de werking van bepaalde websites verstoren. Zie voor meer informatie over het blokkeren van pop-ups de sectie Wat zijn pop-ups? hierboven.

Als pop-ups niet worden geblokkeerd

Is de pop-up afkomstig van Firefox?

De pop-up is mogelijk niet afkomstig van Firefox. U kunt vaststellen waar de pop-up vandaan komt via de verschijningsvorm van het venster.

 • Als u de adresbalk met de knoppen Bescherming tegen volgen en Website-identiteit (een schildje en een slotje) ziet in het pop-upvenster, is de pop-up afkomstig van Firefox.
 • Als u deze knoppen niet ziet, hebt u mogelijk malware op uw computer die de pop-ups veroorzaakt. Voor hulp, zie Problemen met Firefox die door malware worden veroorzaakt verhelpen.

Is de pop-upblokkering actief en voor deze website ingeschakeld?

 1. Klik in de menubalk bovenaan het scherm op Firefox en selecteer Voorkeuren. Klik op de menuknop Fx57Menu en selecteer OptiesVoorkeuren.Klik op de menuknop Fx89menuButton en selecteer Instellingen.

 2. Selecteer het paneel Privacy & Security en ga naar de sectie Toestemmingen.
 3. Zorg ervoor dat het selectievakje bij Pop-upvensters blokkeren is aangevinkt.
 4. Klik rechts van Pop-upvensters blokkeren op de knop Uitzonderingen. Er wordt een dialoogvenster geopend dat de websites toont die toestemming hebben voor het openen van pop-ups.
 5. Als de website die de pop-ups opent hier wordt vermeld, selecteer deze dan en druk op Website verwijderen.
 6. Klik op Wijzigingen opslaan om uw wijzigingen bij te werken.
 7. Sluit de pagina about:preferences. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.

Wordt de pop-up getoond na een muisklik of toetsaanslag?

Bepaalde gebeurtenissen, zoals ergens op klikken of op een knop drukken, kunnen onafhankelijk of de pop-upblokkering is ingeschakeld pop-ups genereren. Dit is opzettelijk, zodat Firefox geen pop-ups blokkeert die websites nodig hebben om te kunnen werken.

Is het een echt pop-upvenster?

Soms zijn advertenties zodanig ontworpen dat ze eruitzien als vensters, maar dat in werkelijkheid niet zijn. Firefox’ pop-upblokkering kan deze advertenties niet stoppen.

Mozilla-enquêtes

Als u een Mozilla-website bezoekt, ziet u soms een pop-up die vraagt of u aan een enquête wilt deelnemen. De enige derde partij die Mozilla ooit voor enquêtes gebruikt is Alchemer (voorheen SurveyGizmo), die door onze juridische en privacyteams is gescreend. De pop-upblokkering van Firefox blokkeert deze pop-ups niet.

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info