Instellingen voor pop-upblokkering, uitzonderingen en probleemoplossing

(Doorgestuurd vanaf Pop-upblokkering)

Dit document geeft uitleg over alle beschikbare instellingen voor het beheren van pop-upvensters in Mozilla Firefox.

Wat zijn pop-ups?

Pop-upvensters, of pop-ups, zijn vensters die automatisch verschijnen zonder uw toestemming. Ze variëren in grootte, maar bedekken meestal niet het gehele scherm. Sommige pop-upvensters worden voor het huidige venster van Firefox geopend, terwijl andere erachter verschijnen (pop-undervensters).

U kunt in Firefox zowel het gedrag van pop-upvensters als dat van pop-undervensters beheren via de optiesvoorkeuren van Firefox. Pop-upblokkering is standaard ingeschakeld, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over het inschakelen ervan om te voorkomen dat pop-ups in Firefox verschijnen.

Wanneer een pop-up wordt geblokkeerd, geeft Firefox zowel een informatiebalk weer (als u deze niet hebt weggeklikt – zie hieronder), als een pictogram popup_icon_fx57 in de adresbalk.

popups blocked 57 popups blocked mac 57 Blocked popups fx70

Wanneer u op de knop OptiesVoorkeuren in de informatiebalk of op het pictogram in de adresbalk klikt, wordt een menu weergegeven met de volgende keuzes:

Het blokkeren van pop-ups kan de werking van bepaalde websites verstoren: sommige websites, waaronder bepaalde websites van banken, gebruiken pop-upvensters voor belangrijke functies. Het blokkeren van alle pop-ups zal dergelijke functies uitschakelen. Om bepaalde websites toestemming voor het gebruik van pop-ups te geven terwijl alle andere nog worden geblokkeerd, kunt u ze toevoegen aan de lijst van websites met toestemming.
Het blokkeren van pop-ups werkt niet altijd: hoewel Firefox de meeste pop-ups blokkeert, kunnen bepaalde websites toch pop-ups tonen door gebruik te maken van speciale methoden, zelfs wanneer ze zijn geblokkeerd.

Pop-upblokkeringsinstellingen

Om toegang tot de instellingen voor pop-upblokkering te krijgen:

 1. Klik op de menuknop New Fx Menu Fx57Menu en selecteer Opties.Voorkeuren.
 2. Selecteer het paneel Privacy & Beveiliging.
 • Haal onder de sectie Toestemmingen het vinkje weg naast Pop-upvensters blokkeren om de pop-upblokkering helemaal uit te schakelen.
 • Met een klik op Uitzonderingen… opent u een dialoogvenster met een lijst van websites die u toestemming voor het weergeven van pop-ups wilt geven.
 • Het dialoogvenster biedt u de volgende keuzes:
  Allowed Websites Pop-ups
Toestaan: klik hierop om een website aan de uitzonderingenlijst toe te voegen.
Website verwijderen: klik hierop om een website uit de uitzonderingenlijst te verwijderen.
Alle websites verwijderen: klik hierop om alle websites in de uitzonderingenlijst te verwijderen.
Noot: het blokkeren van pop-ups werkt niet altijd en kan de werking van bepaalde websites verstoren. Zie voor meer informatie over het blokkeren van pop-ups de sectie Wat zijn pop-ups? hierboven.

Als pop-ups niet worden geblokkeerd

Is de pop-up afkomstig van Firefox?

De pop-up is mogelijk niet afkomstig van Firefox. U kunt vaststellen waar de pop-up vandaan komt via de verschijningsvorm van het venster.

 • Als u de adresbalk met de Website-informatieknop Site Info button knoppen Bescherming tegen volgen en Website-identiteit (een schildje en een slotje) ziet in het pop-upvenster, is de pop-up afkomstig van Firefox.

Is de pop-upblokkering actief en voor deze website ingeschakeld?

 1. Klik op de menuknop New Fx Menu Fx57Menu en selecteer Opties.Voorkeuren.
 2. Selecteer het paneel Privacy & Security en ga naar de sectie Toestemmingen.
 3. Zorg ervoor dat het selectievakje bij Pop-upvensters blokkeren is aangevinkt.
 4. Klik rechts van Pop-upvensters blokkeren op de knop Uitzonderingen. Er wordt een dialoogvenster geopend dat de websites toont die toestemming hebben voor het openen van pop-ups.
 5. Als de website die de pop-ups opent hier wordt vermeld, selecteer deze dan en druk op Website verwijderen.
 6. Klik op Wijzigingen opslaan om uw wijzigingen bij te werken.
 7. Sluit de pagina about:preferences. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.

Wordt de pop-up getoond na een muisklik of toetsaanslag?

Bepaalde gebeurtenissen, zoals ergens op klikken of op een knop drukken, kunnen onafhankelijk of de pop-upblokkering is ingeschakeld pop-ups genereren. Dit is opzettelijk, zodat Firefox geen pop-ups blokkeert die websites nodig hebben om te kunnen werken.

Is het een echt pop-upvenster?

Soms zijn advertenties zodanig ontworpen dat ze eruitzien als vensters, maar dat in werkelijkheid niet zijn. Firefox’ pop-upblokkering kan deze advertenties niet stoppen.

Mozilla-enquêtes

Als u een Mozilla-website bezoekt, ziet u soms een pop-up die vraagt of u aan een enquête wilt deelnemen. De enige derde partij die Mozilla ooit voor enquêtes gebruikt is SurveyGizmo, die door onze juridische en privacyteams is gescreend. De pop-upblokkering van Firefox blokkeert deze pop-ups niet.

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info