Instellingen voor pop-upblokkering, uitzonderingen en probleemoplossing | Handleiding

Instellingen voor pop-upblokkering, uitzonderingen en probleemoplossing

Dit document geeft uitleg over alle beschikbare instellingen voor het beheren van pop-upvensters in Mozilla Firefox.

Wat zijn pop-ups?

Pop-upvensters, of pop-ups, zijn vensters die automatisch verschijnen zonder uw toestemming. Ze variëren in grootte, maar bedekken meestal niet het gehele scherm. Sommige pop-upvensters worden voor het huidige venster van Firefox geopend, terwijl andere er achter verschijnen (pop-undervensters).

U kunt in Firefox zowel het gedrag van pop-upvensters als dat van pop-undervensters beheren via het paneel Inhoud in het venster OptiesVoorkeuren . Pop-upblokkering is standaard ingeschakeld, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over het inschakelen ervan om te voorkomen dat pop-ups in Firefox verschijnen.

Wanneer een pop-up wordt geblokkeerd, geeft Firefox zowel een informatiebalk weer (als u deze niet hebt weggeklikt – zie hieronder), evenals een pictogram pop-up-icon-win pop-up-icon-mac Popup-blocked.png in de locatiebalk.

Popup1 29 Win Popup1 29 Mac Popup1 29 Lin

Wanneer u op de knop OptiesVoorkeuren in de informatiebalk of op het pictogram in de statusbalk klikt, wordt een menu weergegeven met de volgende keuzes:

Het blokkeren van pop-ups kan de werking met bepaalde websites verstoren: sommige websites, waaronder bepaalde websites van banken, gebruiken pop-upvensters voor belangrijke functies. Het blokkeren van alle pop-ups zal dergelijke functies uitschakelen. Om bepaalde websites toestemming voor het gebruik van pop-ups te geven terwijl alle andere nog worden geblokkeerd, kunt u deze toevoegen aan de lijst van websites met toestemming.
Het blokkeren van pop-ups werkt niet altijd: hoewel Firefox de meeste pop-ups blokkeert, kunnen bepaalde websites toch pop-ups tonen door gebruik te maken van onbekende methoden, zelfs wanneer deze zijn geblokkeerd.

Pop-upblokkeringsinstellingen

Om toegang tot de instellingen voor pop-upblokkering te krijgen:

 1. Klik op de menuknop New Fx Menu en kies Opties.Voorkeuren.
 2. Selecteer het paneel Inhoud.

  pop-up options 38

In het paneel Inhoud onder Pop-ups:

 • Haal het vinkje weg naast Pop-upvensters blokkeren om de pop-upblokkering helemaal uit te schakelen.
 • Een klik op Uitzonderingen… opent een dialoogvenster met een lijst van websites die u toestemming voor het weergeven van pop-ups wilt geven.
 • Het dialoogvenster biedt u de volgende keuzes:

  Allowpopupsites
Toestaan: klik hierop om een website aan de uitzonderingenlijst toe te voegen.
Website verwijderen: klik hierop om een website uit de uitzonderingenlijst te verwijderen.
Alle websites verwijderen: klik hierop om alle websites in de uitzonderingenlijst te verwijderen.
Noot: het blokkeren van pop-ups werkt mogelijk niet altijd en kan de werking met bepaalde websites verstoren. Zie voor meer informatie over het blokkeren van pop-ups de sectie Wat zijn pop-ups? hierboven.

Pop-ups die niet worden geblokkeerd

Is de pop-up afkomstig van Firefox?

De pop-up is mogelijk niet afkomstig van Firefox. U kunt vaststellen waar de pop-up vandaan komt via de verschijningsvorm van het venster.

 • Als u de locatiebalk met de Website-identiteitsknop (een wereldbol, hangslot of waarschuwingsdriehoek)knop Site Info button ziet in het pop-upvenster, is de pop-up afkomstig van Firefox.
Popup2 29 Win Popup2 29 Mac Popup2 29 Lin

Is de pop-upblokkering actief en voor deze website ingeschakeld?

 1. Klik op de menuknop New Fx Menu en kies Opties.Voorkeuren.
 2. Selecteer het paneel Inhoud.
 3. Zorg ervoor dat het selectievakje bij Pop-upvensters blokkeren is aangevinkt.
 4. Klik rechts van Pop-upvensters blokkeren op de knop Uitzonderingen…. Er wordt een dialoogvenster geopend dat alle websites toont die toestemming hebben voor het openen van pop-ups.
 5. Als de website die pop-ups opent hier wordt vermeld, selecteer deze dan en druk op Website verwijderen.
 6. Klik op SluitenSluit het venster Websites met toestemming - Pop-upvensters.
 7. Sluit de pagina about:preferences. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.
 1. Klik op de menuknop New Fx Menu en kies Opties.Voorkeuren.
 2. Selecteer het paneel Inhoud.
 3. Zorg ervoor dat het selectievakje bij Pop-upvensters blokkeren is aangevinkt.
 4. Klik rechts van Pop-upvensters blokkeren op de knop Uitzonderingen…. Er wordt een dialoogvenster geopend dat alle websites toont die toestemming hebben voor het openen van pop-ups.
 5. Als de website die pop-ups opent hier wordt vermeld, selecteer deze dan en druk op Website verwijderen.
 6. Klik op Wijzigingen opslaan om uw wijzigingen bij te werken.
 7. Sluit de pagina about:preferences. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.

Wordt de pop-up getoond na een muisklik of toetsaanslag?

Bepaalde gebeurtenissen, zoals ergens op klikken of op een knop drukken, kunnen onafhankelijk of de pop-upblokkering is ingeschakeld pop-ups genereren. Dit is opzettelijk, zodat Firefox geen pop-ups blokkeert die websites nodig hebben om te kunnen werken.

Is het een echt pop-upvenster?

Soms zijn advertenties zodanig ontworpen dat ze eruitzien als vensters, maar dat daadwerkelijk niet zijn. Firefox’ pop-upblokkering kan deze advertenties niet stoppen.

Mozilla-enquêtes

Als u een Mozilla-website bezoekt, ziet u soms een pop-up die vraagt of u aan een enquête wilt deelnemen. De enige derde partij die Mozilla ooit voor enquêtes gebruikt is SurveyGizmo, die door onze juridische en privacyteams is gescreend. De pop-upblokkering van Firefox blokkeert deze pop-ups niet.

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven: Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.

Laatst bijgewerkt: 2016-03-23

Ondersteuning voor ander platform verkrijgen:
Dit artikel aanpassen

Firefox