Instellingen voor lettertypen, talen en pop-ups | Handleiding

Instellingen voor lettertypen, talen en pop-ups

Dit artikel beschrijft alle beschikbare instellingen in het paneel Inhoud van het venster OptiesVoorkeuren van Firefox. Deze instellingen hebben te maken met hoe de inhoud van een website wordt weergegeven.

Noot: als het nodig is om JavaScript uit te schakelen of afbeeldingen te blokkeren, net zoals dat kon in eerdere versies van Firefox, probeer dan een extensie zoals NoScript voor JavaScript (voor meer info, zie JavaScript-instellingen en -voorkeuren voor interactieve webpagina’s) of Image Block voor afbeeldingen.

Instellingen voor Inhoud

Options - Content - Win Prefs - Content - Mac Prefs - Content - Lin

Options - Content - Win Fx23 Content Mac Fx 23 Content Linux Fx 23

 • Pop-upvensters blokkeren: standaard blokkeert Firefox vervelende pop-upvensters van websites. Uitvinken van deze optievoorkeur zal het blokkeren van pop-upvensters uitschakelen.
  Sommige websites maken legitiem gebruik van pop-upvensters. Daarom kunt u deze websites toestemming geven om toch pop-upvensters te openen. Klik hiervoor op Uitzonderingen…, voer de naam van de website in en klik op Toestaan. Selecteer een website uit de lijst en klik op Website verwijderen om deze te verwijderen. Klik op Alle websites verwijderen om de lijst volledig te wissen. Voor meer informatie, zie het artikel Instellingen voor pop-upblokkering, uitzonderingen en probleemoplossing.
 • Afbeeldingen automatisch laden: standaard geeft Firefox afbeeldingen in webpagina’s weer. Vink deze optievoorkeur uit om afbeeldingen in webpagina’s uit te schakelen.
  Als u automatisch laden van afbeeldingen inschakelt, kunt u met de knop Uitzonderingen… websites selecteren waarvan afbeeldingen niet automatisch worden geladen. Via de knop Uitzonderingen… kunt u websites opgeven die u onafhankelijk van de instelling van deze optievoorkeur wilt laden (of niet laden). Voer in de uitzonderingenlijst de website in waarvan u afbeeldingen wilt toestaan of blokkeren en klik op Toestaan om afbeeldingen toe te staan, of klik op Blokkeren om de afbeeldingen te blokkeren.
 • JavaScript inschakelen: JavaScript is een scripttaal die over het algemeen wordt gebruikt om webpagina’s interactief te maken. Het maakt het echter ook veel makkelijker om bepaalde hinderlijke acties uit te voeren. Vink deze optievoorkeur uit om JavaScript uit te schakelen. Bedenk echter dat uitschakelen van JavaScript er mogelijk voor zorgt dat sommige websites niet meer goed werken. Klik op Geavanceerd… voor meer gedetailleerde controle over wat JavaScript wel en niet kan doen.

Geavanceerde JavaScript-instellingen

 • Bestaande vensters te verplaatsen of te vergroten/verkleinen: vink deze optievoorkeur uit om het verplaatsen en vergroten of verkleinen van vensters met behulp van scripts uit te schakelen.
 • Vensters te laten verschijnen/verdwijnen: vink deze optievoorkeur uit om ervoor te zorgen dat scripts geen vensters kunnen laten verschijnen (naar voren brengen) of verdwijnen (naar de achtergrond brengen).
 • Contextmenu’s uit te schakelen of te vervangen: vink deze optievoorkeur uit om te voorkomen dat webpagina’s het contextmenu van Firefox uitschakelen of wijzigen.

Lettertypen & kleuren

Standaardlettertype en Grootte: webpagina’s worden gewoonlijk weergegeven in het lettertype en de grootte die hier zijn gespecificeerd (uitgedrukt in pixels). Webpagina’s kunnen deze keuzes echter negeren, tenzij u anders specificeert in het dialoogvenster Lettertypen. Klik op de knop Geavanceerd… om het dialoogvenster Lettertypen te openen en dit gedrag en andere lettertypeoptiesvoorkeuren te wijzigen.

Dialoogvenster Lettertypen

 1. Kies een schrift/talengroep uit de keuzelijst Lettertypen voor. Kies bijvoorbeeld voor Westers om standaardlettertypen in te stellen voor het West-Europese (Romaanse) schrift. Kies Andere talen voor een schrift dat nog niet in de lijst voorkomt.
 2. Kies of proportionele tekst met schreef (zoals “Times New Roman”) moet zijn of schreefloos (zoals “Arial”). Specificeer vervolgens de door u gewenste lettergrootte voor proportionele tekst.
 3. Specificeer de te gebruiken lettertypen voor schreef-, schreefloze en monospace-lettertypen. U kunt tevens de grootte van monospace-lettertypen wijzigen.

U kunt ook de minimumgrootte voor webpaginalettertypen instellen. Dit is handig om het gebruik van zeer kleine lettertypen die amper leesbaar zijn bij sommige websites tegen te gaan.

 • Pagina’s toestaan om hun eigen lettertypen te kiezen, in plaats van mijn selecties hierboven: standaard gebruikt Firefox de lettertypen zoals gespecificeerd door de auteur van de webpagina. Uitschakelen van deze optievoorkeur zal forceren dat alle websites in plaats daarvan uw standaardlettertypen gebruiken.
 • TekensetTekenset voor verouderde inhoud: de hier geselecteerde tekenset zal worden gebruikt voor het weergeven van pagina’s die zelf geen te gebruiken tekenset opgeven.

Dialoogvenster Kleuren

Tekst en achtergrond: hier kunt u de standaard tekst- en achtergrondkleur wijzigen om te gebruiken op webpagina’s die deze informatie niet hebben gespecificeerd. Klik op de kleurvoorbeelden om kleuren te selecteren.

 • Systeemkleuren gebruiken: selecteer deze optievoorkeur om de door het besturingssysteem ingestelde kleuren te gebruiken in plaats van de kleuren die hierboven zijn gespecificeerd.

Koppelingskleuren: hier kunt u de standaardkleuren voor webkoppelingen wijzigen. Klik op de kleurvoorbeelden om kleuren te selecteren.

 • Koppelingen onderstrepen: standaard worden koppelingen op webpagina’s onderstreept. Vink deze optievoorkeur uit om dit uit te schakelen. Bedenk dat veel websites hun eigen stijlregels specificeren en deze optievoorkeur geen effect op deze websites heeft.
 • Pagina’s toestaan om hun eigen kleuren te kiezen, in plaats van mijn selecties hierboven: standaard gebruikt Firefox de kleuren zoals gespecificeerd door de auteur van de webpagina. Uitschakelen van deze optievoorkeur zal forceren dat alle websites in plaats daarvan uw standaardkleuren gebruiken.

Talen

Sommige websites worden in meerdere talen aangeboden. Klik op de knop Kiezen… om de taal of talen van uw voorkeur op te geven.

Dialoogvenster Talen: klik op Selecteer een taal om toe te voegen… om een taal toe te voegen, kies de taal en klik op de knop Toevoegen. Verwijder een taal door deze te selecteren in de lijst van actieve talen en op de knop Verwijderen te klikken. U kunt talen ook herschikken via de knoppen Omhoog verplaatsen en Omlaag verplaatsen om de taal van de grootste voorkeur te bepalen in het geval dat een pagina in meerdere talen wordt aangeboden.

 


Deel dit artikel: http://mzl.la/1xKrBZz

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven: Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.
Ondersteuning voor ander platform verkrijgen:
Dit artikel aanpassen

Firefox