HTML5-audio en -video in Firefox

Revisie-informatie
 • Revisie-id: 29512
 • Gemaakt:
 • Auteur: Tonnes
 • Commentaar: update
 • Beoordeeld: Ja
 • Beoordeeld:
 • Beoordeeld door: Tonnes
 • Is goedgekeurd? Ja
 • Is actuele revisie? Nee
 • Gereed voor vertaling: Nee
Bron van revisie
Inhoud van revisie

Bepaalde typen geluids- en videobestanden op webpagina’s zijn af te spelen zonder een plug-in. Dit artikel legt uit welke formaten kunnen worden afgespeeld en hoe u deze kunt beheren, opslaan en openen.

Wat is open media?

Omdat het gebruik van veel typen geluids- en videobestanden wordt beperkt door patenten, is een toepassing van derden, een plug-in genaamd, vereist om deze te gebruiken. Een plug-in (zoals Flash) is een kleine toepassing die binnen het browservenster wordt uitgevoerd.

Vorbis-audio, Theora-video (ontwikkeld door the Xiph.Org Foundation) en VP8-video (gesponsord door Google)Vorbis-audio en Theora-video (ontwikkeld door the Xiph.Org Foundation) zijn gratis audio-/videocompressieformaten voor gebruik zonder patentbeperkingen en kunnen in Firefox zonder een plug-in worden bekeken.

Ogg (.oga-, .ogv- en .ogx-bestandstypen) en WebM (.webm-bestandstype) zijn containerformaten voor open media.

Ogg (.oga-, .ogv- en .ogx-bestandstypen) is een containerformaat voor open media.

Enkele voorbeeldvideo’s zijn beschikbaar op de “Video For Everybody”-testpagina bij camendesign.com.

Geluids- en videobedieningen

Wanneer u een website bezoekt die een openmediabestand bevat, zult u bedieningen voor het afspelen zien zodra u de muisaanwijzer over het mediabestand op de pagina beweegt.

3422722387e7ba98fa616e673cd4e151-1254196561-776-1.png

 • Knop Afspelen: 3422722387e7ba98fa616e673cd4e151-1254196561-776-3.png Start het afspelen.
 • Knop Pauzeren: 3422722387e7ba98fa616e673cd4e151-1254196561-776-2.png Stopt het afspelen zodra dit is gestart.
 • Voortgangsindicator: geeft aan hoeveel tijd er sinds het begin van het bestand is verstreken.
  3422722387e7ba98fa616e673cd4e151-1254196561-776-4.png
 • Volumeregeling: klik op de regelaar en sleep deze omhoog of omlaag om het volume te wijzigen.
  3422722387e7ba98fa616e673cd4e151-1254196561-776-5.png
Noot: als er voor geluid of video geen bedieningsknoppen zijn, hebt u mogelijk JavaScript uitgeschakeld.

 1. Klik op de menuknop New Fx Menu Fx57Menu en kies Opties.Voorkeuren. .
 2. Selecteer het paneel Inhoud.
 3. Controleer of JavaScript inschakelen is geselecteerd.
 4. Sluit de pagina about:preferences. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen. .

Toetsenbordbedieningen

Nadat u op een geluids- of videobestand op een webpagina hebt geklikt, kunt u het afspelen ervan via uw toetsenbord bedienen.

Opdracht Sneltoets
Afspelen / Pauzeren wisselen Spatiebalk
Volume verlagen
Volume verhogen
Geluid dempen Ctrl + command +
Geluid inschakelen Ctrl + command +
15 seconden terug zoeken
10 % terug zoeken Ctrl + command +
15 seconden vooruit zoeken
10 % vooruit zoeken Ctrl + command +
Zoeken tot het begin Home
Zoeken tot het einde End

Video in volledig scherm

Klik met de rechtermuisknopterwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt en selecteer Volledig scherm om een video in volledig scherm te laten verschijnen.

Klik op de X in de rechterlinkerbovenhoek van het weergavevenster om het bekijken in volledig scherm te beëindigen.
Open Video Full Screen

Openmediabestanden opslaan

Om een geluidsbestand van een webpagina op te slaan naar uw computer:

 1. Klik met de rechtermuisknopKlik terwijl u de Control-toets ingedrukt houdt op de geluidsregelaar en selecteer Audio opslaan als….
 2. Selecteer een locatie op uw computer om het bestand op te slaan.

Om een videobestand van een webpagina op te slaan naar uw computer:

 1. Klik met de rechtermuisknopKlik terwijl u de Control-toets ingedrukt houdt op de videobediening en selecteer Video opslaan als….
 2. Selecteer een locatie op uw computer om het bestand op te slaan.

Opgeslagen bestanden openen

De openmediabestanden die u van webpagina’s hebt opgeslagen kunnen niet in uw normale mediaspeler worden afgespeeld. Om dit type bestanden te openen:

 1. Open Firefox.
 2. Klik op Ctrl + Ocommand + O.
 3. Blader naar de map die het bestand dat u wilt afspelen bevat en klik op Openen.

Probleemoplossing

Als u problemen met geluids- of videobestanden ondervindt, zie dan: