Handmatige accountconfiguratie

Revisie-informatie
 • Revisie-id: 79715
 • Gemaakt:
 • Auteur: Tonnes
 • Commentaar: update
 • Beoordeeld: Ja
 • Beoordeeld:
 • Beoordeeld door: Tonnes
 • Is goedgekeurd? Ja
 • Is actuele revisie? Nee
 • Gereed voor vertaling: Nee
Bron van revisie
Inhoud van revisie

Wanneer u een e-mailaccount configureert, zal Thunderbird het grootste deel van de configuratie meestal automatisch kunnen doen. (Zie Automatische accountconfiguratie voor meer informatie.) U zult uw account echter handmatig moeten configureren als uw e-mailprovider niet in Thunderbirds database voor automatische configuratie is opgenomen, of als u over een niet-standaard e-mailconfiguratie beschikt. Deze pagina toont de basisinstellingen die u nodig hebt voor het verzenden en ontvangen van e-mailberichten.

Als een account die u automatisch hebt aangemaakt aan een IMAP-server in plaats van aan een POP-server werd toegewezen, zie dan het artikel FAQ - IMAP naar POP wijzigen.

Om handmatig een account aan te maken dient u over de volgende gedetailleerde gegevens te beschikken, die door uw e-mailprovider kunnen worden aangeleverd. (Zie ISP-configuratie-instellingen voor accountinstellingen voor gebruikelijke internetserviceproviders.)

 • inkomende mailserver en poort (bijvoorbeeld “pop.example.com” en poort 110 of “imap.example.com” en poort 143)
 • uitgaande mailserver en poort (bijvoorbeeld “smtp.example.com” en poort 25)
 • beveiligingsinstelling voor de verbinding met de server (bijvoorbeeld “STARTTLS” of “SSL/TLS” en of u wel of geen beveiligde authenticatie moet gebruiken)

Open allereerst de Accountinstellingen (Extra | Accountinstellingen). Alle e-mail- of nieuwsgroepaccounts die al zijn geconfigureerd worden aan de linkerkant van het dialoogvenster Accountinstellingen weergegeven. Deze accounts komen overeen met de top-level-mappen die in de lijst “Alle mappen” worden weergegeven.

e2f8e3847ad5f809e97807318a81f5b7-1263334186-885-1.jpg

Klik op de knop Accountacties en selecteer E-mailaccount toevoegen…

Voer de gedetailleerde gegevens voor uw e-mailaccount in en druk op Doorgaan. Thunderbird zal op basis van het domeindeel van uw e-mailadres (d.w.z. het deel achter het “@”-symbool) uw accountinstellingen proberen vast te stellen. Druk op de knop Stoppen om het opzoeken af te breken, bewerk vervolgens de servernamen, poort en IMAP/POP, en druk daarna op Handmatige configuratie om de account handmatig in te stellen. Houd er rekening mee dat het belangrijk is dat u servernamen, poort en IMAP/POP instelt voordat u op Handmatige configuratie klikt. (Als alternatief kunt u het opzoeken laten verdergaan om standaard accountdetails te verzamelen, en de instellingen vervolgens later wijzigen.)

De uitgaande server configureren

Meerdere e-mailaccounts kunnen dezelfde uitgaande SMTP-server gebruiken. Om deze reden worden SMTP-servers apart van e-mailaccounts aangemaakt. Selecteer in het linkerpaneel van het dialoogvenster Accountinstellingen het item Uitgaande server (SMTP) onder in de lijst. Er kan zich een vermelding in de resultatenlijst bevinden die tijdens het invoeren van uw accountdetails is aangemaakt. Bewerk deze vermelding of voeg een nieuwe toe.

e2f8e3847ad5f809e97807318a81f5b7-1263336038-358-1.jpg

In een ander voorbeeld wordt een Gmail-account als volgt geconfigureerd:

 • Servernaam: smtp.gmail.com
 • Poort: 587
 • Gebruikersnaam en wachtwoord: aangevinkt
 • Gebruikersnaam: uw gmail-user-id zonder “@gmail.com”-extensie (als uw e-mailadres bijvoorbeeld brian@gmail.com is, dan is uw gebruikersnaam “brian”). Als u Google Apps for Domains gebruikt, gebruik dan uw volledige adres (bijvoorbeeld “billsmith@uwdomein.com”).
 • Verbindingsbeveiliging: STARTTLS

Selecteer, nadat de gegevens over de nieuwe uitgaande server zijn opgeslagen, uw nieuwe e-mailaccount in de lijst. Selecteer de SMTP-server in de keuzelijst in het veld Uitgaande server (SMTP). Overige items in de pagina zijn automatisch aangemaakt tijdens het invoeren van de accountdetails - wijzig deze en breid ze zonodig uit.

Klik op de optie Serverinstellingen onder uw nieuwe account. Verzeker u ervan dat de vermeldingen in de volgende velden overeenkomen met de instellingen die u van uw e-mailprovider hebt ontvangen:

e2f8e3847ad5f809e97807318a81f5b7-1263336519-453-1.jpg

Nadat het opslaan van deze wijzigingen zou u e-mailberichten moeten kunnen verzenden en ontvangen. Overige aspecten van accountconfiguratie zijn optioneel en voor zichzelf sprekend.

Zie ook