Gedownloade bestanden vinden en beheren | Handleiding

Gedownloade bestanden vinden en beheren

Het paneel Downloads en de Bibliotheek houden bij welke bestanden u tijdens het gebruik van Firefox downloadt. Lees hier hoe u uw bestanden kunt beheren en uw downloadinstellingen kunt configureren.

Hoe benader ik mijn downloads?

U kunt uw downloads eenvoudig benaderen door op de knop Downloads te klikken (het pijltje naar beneden op uw werkbalk). Het pijltje zal groen fx20 download icon green blauw Blue Download Fx 20 Mac blauw Blue Download Fx 20 Mac worden om u te laten weten dat er gedownloade bestanden zijn die u nog niet hebt bekeken.

 • Tijdens een download verandert de knop Downloads in een timer die de voortgang van de download aangeeft. Zodra het downloaden is voltooid, verandert de timer weer in een pijltje.
timer
 • Klik op de knop Downloads om het paneel Downloads te openen. Dit paneel geeft uw drie meest recent gedownloade bestanden weer, samen met de grootte, bron en downloadtijd ervan:
recent downloads
 • Ga om al uw downloads te zien naar de Bibliotheek door onder in het paneel Downloads op Alle downloads tonen te klikken.
show all dl
 • De Bibliotheek geeft informatie over al uw gedownloade bestanden weer, tenzij u deze uit uw geschiedenis hebt gewist.
fx20 downloads library Download Library Fx 20 Win7 Download Library Fx 20 Mac Download Library Fx 20 Lin

Hoe kan ik mijn gedownloade bestanden beheren?

U kunt uw bestanden rechtstreeks in het paneel Downloads of in uw Bibliotheek beheren. Tijdens elk downloadstadium verschijnen opties aan de rechterkant van elk bestand.

fx20 cancel download Open folder Fx20 Win7 Open folder Fx20 Mac Open folder Fx20 Lin
 • Pauzeren: u kunt downloads die op dat moment bezig zijn pauzeren door met de rechtermuisknopCtrl ingedrukt te houden, op het bestand te klikken en Pauzeren te selecteren. Als u het downloaden van die bestanden wilt voortzetten, klikt u met de rechtermuisknophoudt u Ctrl ingedrukt, klikt u op de bestandsvermelding en selecteert u Hervatten.
 • Annuleren fx icon cancel download : als u een bestand niet meer hoeft te downloaden, klikt u op de knop X rechts van de bestandsvermelding. Deze knop verandert in een vernieuwingssymbool; klik nogmaals om uw download opnieuw te starten.
 • Het bestand openen: wanneer een download is voltooid, kunt u rechtstreeks op de vermelding klikken om het bestand te openen.
 • Bijbehorende map openen fx icon Open the file's folder : zodra het downloaden van een bestand is voltooid, verandert het pictogram rechts van de bestandsvermelding in een map. Klik op het mappictogram om de map die dat bestand bevat te openen. Zie Instellingen voor opstarten, startpagina, tabbladen en downloaden voor het instellen van de map waarin uw downloads worden opgeslagen.Tonen in Finder fx icon Open the file's folder Mac : zodra het downloaden van een bestand is voltooid, verandert het pictogram rechts van de bestandsvermelding in een vergrootglas. Klik op het vergrootglaspictogram om dat bestand in de Finder te openen. Zie Instellingen voor opstarten, startpagina, tabbladen en downloaden voor het instellen van de map waarin uw downloads worden opgeslagen.
 • Naar downloadpagina gaan: klik met de rechtermuisknophoud Ctrl ingedrukt en klik op het bestand om het menu zichtbaar te maken. Kies deze optie om de webpagina waarvan het bestand afkomstig is te bezoeken.
 • De vermelding van een bestand verwijderen: als u geen geschiedenis van een bepaalde download wilt behouden, klik dan met de rechtermuisknophoud dan Ctrl ingedrukt, klik op de bestandsvermelding en selecteer daarna Verwijderen uit geschiedenis. Hierdoor wordt de vermelding uit de lijst verwijderd, maar niet het bestand zelf.
 • Een download opnieuw proberen fx icon retry download 16x16 : als een download om een bepaalde reden niet wordt voltooid, klik dan op de knop rechts van de vermelding - een vernieuwingssymbool - om het opnieuw te proberen.
 • Downloads wissen: klik boven in het venster Bibliotheek op de knop Downloads wissen om de volledige geschiedenis van gedownloade items te wissen. De gedownloade bestanden zelf worden hierdoor niet verwijderd.

Wijzigen waar downloads worden opgeslagen

In de optiesvoorkeuren van Firefox kunt u de map wijzigen waarin bestanden worden opgeslagen. Voor meer informatie, zie Instellingen voor opstarten, startpagina, tabbladen en downloaden.

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven: Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.

Laatst bijgewerkt: 2016-09-28

Ondersteuning voor ander platform verkrijgen:
Dit artikel aanpassen

Firefox