Forumantwoord - Wisselen naar vorige thema

Hallo,

Een thema is een add-on die het visuele uiterlijk van Firefox wijzigt. Wanneer er meerdere thema’s zijn geïnstalleerd, kunt u als volgt naar een ander thema omschakelen:

  1. Klik op de menuknop New Fx Menu en kies Add-ons.
  2. Wissel naar het tabblad Vormgeving. U zou uw eerder gebruikte persona’s in de lijst moeten kunnen vinden.
  3. Zoek de persona die u wilt gebruiken en klik op de knop Inschakelen.

Om de andere persona’s te de-installeren kunt u op de bijbehorende knop Verwijderen klikken, waarna ze direct worden verwijderd.

Zie voor meer informatie over Firefox-thema’s het artikel Thema’s gebruiken om het uiterlijk van Firefox te wijzigen.

Heeft dit uw vraag beantwoord? Laat het ons weten.

Was dit artikel nuttig? Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven: Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.