Firefox kan geen websites laden maar andere browsers wel

Dit artikel beschrijft problemen waarbij Firefox geen websites kan laden, maar andere webbrowsers (zoals Internet ExplorerInternet Explorer of Microsoft EdgeSafariEpiphany in Gnome of Konqueror in KDE) wel. Als dit gebeurt, kan Firefox een foutmelding Server niet gevonden of Kan geen verbinding maken weergeven.

Internetbeveiligingssoftware die Firefox blokkeert

Als u websites kon laden tot het moment dat u Firefox bijwerkte of totdat uw internetbeveiligingssoftware werd bijgewerkt, opnieuw werd geconfigureerd of door andere software werd vervangen, is het zeer waarschijnlijk dat uw internetbeveiligingssoftware (waaronder firewalls, antivirusprogramma’s, antispywareprogramma’s en meer) tegengaat dat Firefox verbinding maakt met het internet.

Noot: sommige internetbeveiligingsprogramma’s kunnen zelfs in een ‘uitgeschakelde’ toestand toegang tot het internet blokkeren.

In de meeste gevallen dient u ervoor te zorgen dat uw internetbeveiligingssoftware up-to-date is, en Firefox uit de programmalijst van vertrouwde of bekende programma’s te verwijderen en vervolgens opnieuw toe te voegen. Zie het artikel Firewalls zo configureren dat Firefox toegang heeft tot het internet voor instructies over het configureren van bepaalde programma’s.

Verbindingsinstellingen van Firefox

Als u verbinding met het internet maakt via een proxyserver die verbindingsproblemen ondervindt, zult u geen websites kunnen laden. Om uw verbindingsinstellingen in Firefox te controleren:

 1. Klik in de menubalk bovenaan het scherm op Firefox en selecteer Voorkeuren. Klik op de menuknop Fx57Menu en selecteer OptiesVoorkeuren.Klik op de menuknop Fx89menuButton en selecteer Instellingen.

 2. Ga in het paneel Geavanceerd naar de sectie Netwerkinstellingen.
 3. Klik in de sectie Netwerkinstellingen op Instellingen….
 4. Uw proxyinstellingen wijzigen:
 5. Sluit het venster Verbindingsinstellingen.
 6. Sluit de pagina about:preferences. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.

Als u merkt dat wijzigingen die u aan uw verbindingsinstellingen van Firefox aanbrengt niet worden onthouden wanneer u Firefox herstart, zie dan Probleem met voorkeuren die niet worden opgeslagen verhelpen.

IPv6

Firefox ondersteunt standaard IPv6, dat op bepaalde systemen verbindingsproblemen kan veroorzaken. Om IPv6 in Firefox uit te schakelen:

Waarschuwing: het wijzigen van deze geavanceerde instellingen kan de stabiliteit en veiligheid van Firefox beïnvloeden. Dit wordt alleen voor gevorderde gebruikers aanbevolen.

 1. Typ about:config in de adresbalk en druk op EnterReturn.
  Er kan een waarschuwingspagina verschijnen. Klik op Ik aanvaard het risico!Het risico aanvaarden en doorgaan om naar de pagina about:config te gaan.
 2. Voer in het veld Zoeken network.dns.disableIPv6 in.
 3. Klik op de knop Wisselen Fx71aboutconfig-ToggleButton in de lijst van voorkeuren naast network.dns.disableIPv6 om de waarde ervan in te stellen op true.

DNS Prefetching

Firefox probeert het laden van nieuwe websites te versnellen door gebruik te maken van DNS Prefetching, wat in bepaalde systeemconfiguraties fouten bij het laden van pagina’s kan veroorzaken. Om DNS Prefetching uit te schakelen:

Waarschuwing: het wijzigen van deze geavanceerde instellingen kan de stabiliteit en veiligheid van Firefox beïnvloeden. Dit wordt alleen voor gevorderde gebruikers aanbevolen.

 1. Typ about:config in de adresbalk en druk op EnterReturn.
  Er kan een waarschuwingspagina verschijnen. Klik op Ik aanvaard het risico!Het risico aanvaarden en doorgaan om naar de pagina about:config te gaan.
 2. Voer de voorkeurnaam network.dns.disablePrefetch in de zoekbalk van about:config in.
  • Als de voorkeur nog niet bestaat, selecteer dan Boolean en klik op de knop Toevoegen Fx71aboutconfig-AddButton.
 3. Druk op de knop Wisselen Fx71aboutconfig-ToggleButton om de voorkeur op de waarde true in te stellen, voor zover dat nog niet het geval is.

Firefox kan bepaalde websites niet laden

Als u merkt dat Firefox bepaalde websites wel kan laden en andere niet, wis dan eerst uw Firefox-cookies en -buffer:

 1. Klik op de menuknop fx57menuFx89menuButton om het menupaneel te openen. Klik op de knop Bibliotheek 57 library icon op uw werkbalk. (Als u de knop daar niet ziet, klik dan op de menuknop fx57menu en daarna op Bibliotheekklik dan op de menuknop fx89menuButton.)
 2. Klik op Geschiedenis en selecteer Recente geschiedenis wissen….
 3. Selecteer Alles in het vervolgkeuzemenu Te wissen tijdsperiode: .
 4. Selecteer zowel Cookies als Buffer onder het vervolgkeuzemenu. Zorg ervoor dat u geen items selecteert die u wilt behouden.
 5. Klik op OK.

Controleren op malware

Als u de websites die eerder niet in Firefox werkten na het het wissen van uw cookies en buffer nog steeds niet kunt laden, dient u uw computer te controleren op malware. Bepaalde typen malware staan bekend om het aanvallen van Firefox en kunnen voorkomen dat het diverse websites laadt:

Controleren of een extensie het probleem veroorzaakt

Een Firefox-extensie zou het probleem kunnen veroorzaken, vooral bij extensies die toegang tot het netwerk hebben en/of afhankelijk zijn van het bewerken van de inhoud van webpagina’s. Probeer uw extensies in de Add-onbeheerder één voor één uit te schakelen en daarna de pagina opnieuw te laden. Zie Add-ons uitschakelen of verwijderen en Problemen met extensies, thema’s en hardwareversnelling verhelpen om bekende problemen met Firefox op te lossen voor meer informatie.Gebaseerd op informatie van Error loading websites (mozillaZine KB)

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info