FAQ over Calendar (Lightning en Sunbird) | Probleemoplossing

FAQ over Calendar (Lightning en Sunbird)

Dit artikel wordt niet meer onderhouden, dus de inhoud ervan kan verouderd zijn.

Houd er rekening mee dat Sunbird niet meer wordt onderhouden. Maar aangezien veel mensen het nog schijnen te gebruiken, zijn de hulpsecties nog in dit artikel opgenomen.

Inhoudsopgave

Algemeen

Wat is het verschil tussen Sunbird en Lightning?

Sunbird is onze op zichzelf staande agendatoepassing. Er is geen andere client-toepassing voor nodig om te kunnen werken en het bespaart grotere downloads en hogere geheugenvereisten. Door het op zichzelf staande gedrag biedt Sunbird geen vormen van nauwe integratie met een e-mailtoepassing, zoals Mozilla Thunderbird. Het biedt agendafuncties die direct in de gebruikersinterface van Thunderbird zijn opgenomen. Andere geïntegreerde functies, zoals uitnodigingen per e-mail of adresboekintegratie zijn niet in toekomstige versies gepland, omdat Sunbird niet langer wordt onderhouden. Gebruik Lightning in plaats van Sunbird.

Wat heb ik nodig om Lightning te installeren?

U hebt een huidige versie van Thunderbird nodig, versie 3.1 of hoger. Er zijn ook Lightning-versies voor de laatste nightly-uitgaven beschikbaar in de sectie ‘Ontwikkelingskanaal’. Neem hiervoor een kijkje op de Lightning-downloadpagina. Als u een probleem ervaart, probeer dan Lightning te installeren voordat u andere extensies installeert.

Hoe de-installeer ik Lightning?

U kunt Lightning de-installeren vanuit de add-onbeheerder in het menu Extra.

Zijn nightly builds veilig?

Nightly builds zijn testbuilds, bedoeld voor ontwikkelaars. Ze zijn niet voor algemeen gebruik bedoeld. Het gebruik van nightly builds kan resulteren in crashes en verlies van gegevens.

Gebruik

Is er een bepaald soort feestdagen-functie?

U kunt zich abonneren op feestdagenbestanden.

Kan ik een herhalende gebeurtenis aanmaken op bijvoorbeeld de eerste maandag in augustus?

Stel de gebeurtenis in op een herhaling om de 12 maanden: stel in het dialoogvenster Nieuwe gebeurtenis de begindatum in op de eerste maandag van augustus in het eerste jaar, bv. 06-08-2012. Klik op het vervolgkeuzemenu naast ‘Herhalen’ en kies ‘Aangepast…’, kies bij ‘Herhalingspatroon’ ‘jaarlijks’ in het vervolgkeuzemenu, stel het interval in op 1 jaar en zet de overige opties op ‘De eerste maandag van augustus’.

Hoe kan ik mijn gebeurtenissen publiceren op een server op afstand?

U kunt uw agenda aanmaken op een agendaserver die CalDAV of WCAP ondersteunt, of die een agenda-gegevensprovider-add-on heeft. Via CalDAV, WCAP en bepaalde add-onprotocollen kunnen een agendaclient zoals Sunbird of Lightning de server opdragen individuele gebeurtenissen aan te passen, en de servers voorkomen of detecteren dat wijzigingen door 2 personen of programma’s worden overschreven. Als u zich via deze methoden op een agenda abonneert, worden wijzigingen die u aanbrengt per gebeurtenis of taak op de server opgeslagen.

U kunt ook gebeurtenissen in de agenda publiceren als een persoonlijk .ics-bestand op een FTP-server (alleen Sunbird) of een voor webDAV geschikte webserver. Ook kunt u de agenda gebruiken om zich op deze gebeurtenissen te abonneren. Omdat deze methode het gehele bestand voor elke wijziging overschrijft, is deze niet geschikt voor agenda’s die door meer dan één persoon of programma worden aangepast, noch voor grote agenda’s.

Hoe kan ik mijn gedeelde agenda’s als service aanbieden?

Eén manier is het opslaan van uw agenda bij een openbare agendaservice. Er zijn er vele; controleer dit bij uw e-mailprovider, of doorzoek het web. Sommige services slaan alleen complete ics-bestanden op die door een enkele gebruiker worden aangepast, terwijl andere een service leveren met een meer robuust agendaprotocol zoals CalDAV (of WCAP), zodat grote agenda’s en wijzigingen door meerdere gebruikers beter worden afgehandeld.

Als u gedeelde agenda’s als service wilt aanbieden vanaf uw eigen servermachine, is het installeren van een service die specifiek is ontworpen voor het beheren van agenda’s de beste manier hiervoor, doorgaans via een protocol zoals CalDAV of WCAP. Beide open-source en commercieel ondersteunde servicepakketten zijn beschikbaar.

Als slechts één persoon of programma een kleine agenda zal aanpassen, kunt u een webDAV-server gebruiken. Als u uw eigen webserver beheert, kunt u mod_dav installeren, een gratis Apache-module die uw webserver omzet in een webDAV-server. Instructies over het opzetten ervan vindt u op hun website. Zodra u uw eigen webDAV-server hebt opgezet, kunt u uw agenda naar de website publiceren en zich daarna vanaf elke andere agenda hierop abonneren. Met het automatisch bijwerken van de agenda hebt u een goedkope versie van de agendaserver.

Kan Sunbird/Lightning me waarschuwen als het wordt afgesloten? Kan Sunbird geminimaliseerd worden gestart?

Nee, Sunbird en Lightning kunnen geen pop-upmeldingen geven of e-mail verzenden als ze niet actief zijn. Er is echter een ‘truc’ voor dit probleem: u kunt Sunbird verbergen in het systeemvak. Dit doet u met Suntray of Minimize to Tray voor Windows en Kdocker voor Linux.

Importeren, Exporteren

Wat is het bestandsformaat voor Sunbird of Lightning?

Sunbird/Lightning gebruikt een SQL-gebaseerd opslagmechanisme dat is gebaseerd op SQLite. Lokale agendabestanden bevatten het bestandsachtervoegsel .sdb en zijn te vinden in de profielmap. Sunbird/Lightning kan ook werken met bestanden die zijn gebaseerd op de iCal-standaard. Deze bestanden bevatten het bestandsachtervoegsel .ics en kunnen worden geopend, geïmporteerd, geëxporteerd, en u kunt zich erop abonneren.

Zal het werken met Outlook?

Outlook slaat zijn agendagegevens niet op in een openstandaardformaat, dus Calendar en Sunbird ondersteunen Outlook niet rechtstreeks. Wellicht kunt u uw Outlook-gebeurtenisen echter exporteren als een .ics- of .csv-bestand, en deze in Sunbird of Lightning importeren via respectievelijk het bestandstype ‘Calendar-bestanden’ of ‘Outlook kommagescheiden’. Linux-gebruikers kunnen deze pagina handig vinden. (Volg bug 167102 voor meer details over Outlook-integratie.)

Zal het werken met Suns agendaserver?

Selecteer ‘Op het netwerk’ in het dialoogvenster Nieuwe agenda, gevolgd door het agendatype ‘WCAP’. Voer in het veld ‘Locatie’ een URL van de agendaserver in de vorm ‘https://servernaam.com/’ of ‘https://gebruikersnaam@servernaam.com/’ in. Zie ook de WCAP Guide.

Werkt het met Apples iCal?

iCal en Calendar gebruiken hetzelfde bestandsformaat, dus gebeurtenissen van de ene agenda zouden zonder problemen in de andere moeten verschijnen. Als u wilt, kunt u zich ook abonneren op de lijst van gebeurtenissen op de website van Apple.

Houd er rekening mee dat het voor iCal momenteel niet mogelijk is om volgzaam een agendabestand op een webDAV- of ftp-server te bewerken. iCal zal alle wijzigingen op een dergelijk bestand die vanuit een andere toepassing (zoals Sunbird of Lightning) zijn gemaakt overschrijven.

Synchroniseert het met mijn Palm Pilot?

Calendar synchroniseert nog niet met uw Palm Pilot.

Waarom verschijnen er geen gebeurtenissen bij het importeren van een agendabestand? (Het lijkt erop dat alle items worden geïmporteerd, maar er worden geen gebeurtenissen getoond.)

Het klinkt alsof uw standaardagenda wellicht is ingesteld op onzichtbaar (in het tabblad Agenda’s). Er is een bug die een niet-zichtbare agenda kortstondig zichtbaar maakt tijdens het toevoegen van een nieuwe gebeurtenis voor die agenda. De gebeurtenissen worden gedurende die tijd weergegeven, maar als u op een van de gebeurtenissen klikt is de agenda niet beschikbaar, en een crash is het resultaat.

In het kort: controleer of uw standaardagenda zichtbaar is.

Configureren/Aanpassen

Hoe kan ik het datumformaat wijzigen?

De Lange datumnotatie en Korte datumnotatie worden gedefinieerd door het lokale besturingssysteem, zodat datumformaten over het hele scherm consistent zijn.

In Windows 2000/XP: kijk bij Start | Instellingen (Win 2000) | Configuratiescherm | Landinstellingen | Aanpassen… (Win XP) | (tabblad) Datum.
In Windows Vista/7: kijk bij Starten | Configuratiescherm | Klok, taal en regio | Land en taal | Meer instellingen… | (tabblad) Datum.

In de agendavoorkeuren kunt u kiezen tussen het Lange datumformaat of Korte datumformaat om te bepalen hoe datums in tabellen en geëxporteerde tekst verschijnen.

Hoe kan ik het geluid van het agenda-alarm wijzigen?

Het zit ingepakt in het calendar.jar-bestand in de map chrome van uw toepassing. De bestandsnaam is sound.wav. U dient het bestand calendar.jar uit te pakken met een zip-programma (zoals WinZip), sound.wav te wijzigen en weer in te pakken.

Hoe kan ik kleuren geven aan gebeurtenissen?

U kunt agendabestanden voor verschillende soorten gebeurtenissen aanmaken en elk bestand een andere kleur geven.

Hoe benader ik lokale agenda’s van Sunbird of Lightning tegelijk?

 • Sunbird: gebruik ‘Bestand | Nieuwe agenda…’ om een nieuw lokaal bestand aan te maken in het ene programma, en ‘Bestand | Agendabestand openen’ om hetzelfde bestand te openen in het andere programma.
 • Lightning: gebruik ‘Bestand | Nieuw | Agenda…’ om een nieuw lokaal bestand aan te maken in het ene programma, en ‘Bestand | Openen | Agendabestand…’ om hetzelfde bestand te openen in het andere programma. Dit is bedoeld om hetzelfde lokale bestand te bekijken vanuit twee programma’s, niet voor het bewerken van een gedeelde agenda. Wees voorzichtig dat u geen taken of gebeurtenissen in hetzelfde bestand vanuit twee programma’s tegelijk toevoegt of bewerkt, omdat u anders wijzigingen kunt verliezen als het bestand wordt overschreven. (Als u graag risico’s neemt, ververs dan voordat u bewerkt.)

Een meer gedetailleerd voorbeeld:

 • Maak een lokale agenda aan binnen het eerste programma, bv. Lightning.
  1. Om een nieuw lokaal bestand aan te maken via een ‘file://’-URL:
  2. Kies ‘Nieuw | Agenda…’ vanuit het menu ‘Bestand’.
  3. Selecteer ‘Op het netwerk’ en klik op ‘Volgende’ (NIET ‘Op mijn computer’, wat agenda’s aanmaakt die in een lokale SQLite-database worden bewaard.)
  4. Selecteer ‘iCalendar (ICS)’ (standaard) en voer een file:-URL naar het lokale bestand in. In MS-Windows-besturingssystemen kan dit zoiets zijn als ‘file:///C:/Documents and Settings/GEBRUIKERSNAAM/MyCal.ics’.
  5. Klik op ‘Volgende’.
  6. Bewerk de naam en kleur indien gewenst.
  7. Klik op ‘Volgende’.
  8. Klik op ‘Voltooien’.
  9. De agenda wordt in de linkerzijbalk aan de agendalijst toegevoegd (klik op ‘+’ als deze is samengevouwen), maar het MyCal.ics-bestand zal niet op schijf verschijnen voordat u er een gebeurtenis of taak aan toevoegt.
  10. Selecteer de nieuwe agenda ‘MyCal’ in de agendalijst, zodat zijn regel zich op een andere achtergrondkleur bevindt. (Het vinkje hoort aan te blijven.)
 • Klik om een nieuwe gebeurtenis aan te maken op de knop ‘Nieuwe gebeurtenis’ (of klik in het menu ‘Bestand’ op ‘Nieuwe gebeurtenis…’). Voer in het dialoogvenster van de gebeurtenis een naam in, bv. ‘Mijn lunch’.
 • Klik op ‘Opslaan en sluiten’ om de gebeurtenis op te slaan.
 • Om te verifiëren waar de agenda is opgeslagen: klik in de agendalijst met de rechtermuisknop op de agendanaam ‘MyCal.ics’ en klik op ‘Eigenschappen’. Bekijk het bestandspad van de locatie en klik op ‘OK’.
 • Om te verifiëren dat de gebeurtenis ‘Mijn lunch’ in het bestand ‘MyCal.ics’ is opgeslagen, kunt u ‘MyCal.ics’ in een teksteditor openen en controleren of er een gebeurtenis met de titel ‘Mijn lunch’ aan dat bestand is toegevoegd.
 • Open de lokale agenda vanuit het tweede programma, bv. Sunbird.
 • Om het bestand te openen:
  1. Klik in het menu ‘Bestand’ van Sunbird op ‘Agendabestand openen…’.
  2. Bepaal de plaats van hetzelfde bestand in de bestandverkenner.
  3. U zou de gebeurtenis ‘Mijn lunch’ moeten zien die u in Lightning hebt toegevoegd.
 • Voeg in Sunbird een taak toe aan hetzelfde bestand met bv. de naam ‘Mijn workout’ en klik op ‘Opslaan en sluiten’.
 • Ververs het geheugen van het andere programma met de agenda van het lokale bestand.
 • Zoek in Lightning naar de agendalijst in het programma.
 • Schakel het selectievakje bij ‘MyCal’ uit en daarna weer aan. Gebeurtenissen en taken die in Sunbird zijn toegevoegd, zoals ‘Mijn workout’, zouden nu moeten verschijnen.

Helpen bij het ontwikkelen van Sunbird/Lightning

Hoe kan ik aan de gebruikersinterface sleutelen of een patch hiervoor maken?

De GUI is geschreven in XUL, JavaScript en CSS, met DTD- en properties-bestanden voor vertaalde tekst. Ze bevinden zich alle in het bestand chrome/calendar.jar in de map extensions van het gebruikersprofiel (Firefox, Thunderbird).

In Linux is de map extensions van het profiel waarschijnlijk zoiets als ~/.mozilla/thunderbird/default.xxx/extensions/{8e117890-a33f-424b-a2ea-deb272731365}/chrome/calendar.jar. Het pad van de toepassingsmap is waarschijnlijk zoiets als /usr/local/sunbird/chrome/calendar.jar.

In Windows is de map extensions van het profiel waarschijnlijk zoiets als C:\Documents and Settings\(user)\Application Data\Mozilla\thunderbird\Profiles\default.xxx\extensions\{8e117890-a33f-424b-a2ea-deb272731365}\chrome\calendar.jar. Het pad van de toepassingsmap is waarschijnlijk zoiets als c:\Program Files\sunbird\chrome\calendar.jar.

Unzip het bestand calendar.jar. Dit bevat drie mappen: content, locale, skin.
content: XUL en JS definiëren de onderdelen en event handlers. XBL-bestanden bevatten zowel XUL als JS.
locale: DTD en properties definiëren de tekst voor elke taal.
skin: CSS en afbeeldingen definiëren het uiterlijk voor elk standaardthema.

Om een wijziging aan te brengen:

 1. Unzip het bestand calendar.jar,
 2. Bewerk bestanden,
 3. Pak alles weer in naar calendar.jar,
 4. Herstart Lightning/Sunbird en test.

Dat is alles. Test met javascript.options.strict ingesteld op true om waarschuwingen voor gebruikelijke problemen van de JavaScript-console te ontvangen (open de URI about:config in de browser om de voorkeur in te stellen).

Voor het fixen van bugs: als bestanden in de broncoderepository (Comm-Central) recenter zijn dan de laatste nightly build die u gebruikt, is het beter om bestanden van de repository op te halen, deze te bewerken en weer in de jar in te pakken (let op de mappenstructuur).

Waar vind ik de meest recente bron voor Sunbird/Lightning?

De bron voor Sunbird/Lightning bevindt zich in de comm-central Mercurial (hg)-repository. Volg de instructies op die pagina om de broncode op te halen.
U kunt ook bladeren of zoeken in de broncode, of controleren wat er pas in de comm-central-repository is gewijzigd.

Hoe bouw ik Sunbird/Lightning?

Bekijk de broncode en de build-documentatie. Bijgaande informatie is ook te vinden op de Sunbird-buildpagina.

Hoe kan ik helpen bij het verhelpen van bugs?

Bekijk de bugpagina.

Discussies/Hulp voor de gemeenschap

Waar is de helpfunctie in Sunbird/Lightning?

Sunbird en Lightning hebben nog geen helpfunctie. Er is een project gaande dat een extensie voor Sunbird levert. De extensie is te vinden op de bijbehorende projectpagina. Hetzelfde project heeft ook voorzien in een online-help.

In welke nieuwsgroep of forum worden Sunbird en Lightning besproken?

Er bestaan twee Sunbird-/Lightning-gerelateerde nieuwsgroepen op de nieuwsserver news.mozilla.org.
mozilla.support.calendar: deze nieuwsgroep is gewijd aan gebruikers van Sunbird of Lightning. Alle gebruikers-gerelateerde discussies (vragen over het gebruik van het product, tips en trucs, workarounds of verzoeken voor verbetering) dienen hier te worden gepost.
mozilla.dev.apps.calendar: deze nieuwsgroep is gewijd aan de huidige en toekomstige ontwikkelaars van Sunbird of Lightning. Alle ontwikkelaars-gerelateerde discussies (hoe een bepaalde bug het beste kan worden verholpen, hoe een bepaalde interface te gebruiken om het product uit te breiden of alle discussies betreffende toekomstige productplanning) dienen hier te worden gepost.
Als u nog steeds hulp nodig hebt, voel u dan vrij om een vraag te posten in het MozillaZine Calendar-forum.

// Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven:Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.

Laatst bijgewerkt: 2017-06-04

Ondersteuning voor ander platform verkrijgen:
Dit artikel aanpassen

Thunderbird