Dit forum is een discussie over het verbeteren van de vertaling van het artikel “Een e-mailbericht adresseren via Aan-, Cc- en Bcc-velden in Firefox OS”. Als u de artikelinhoud wilt verbeteren, ga dan naar de Engelstalige artikeldiscussie.

Als u hulp bij Firefox nodig hebt, stel dan een vraag.