Configuratie-editor voor Firefox

Revisie-informatie
 • Revisie-id: 101950
 • Gemaakt:
 • Auteur: Tonnes
 • Commentaar: update
 • Beoordeeld: Ja
 • Beoordeeld:
 • Beoordeeld door: Tonnes
 • Is goedgekeurd? Ja
 • Is actuele revisie? Nee
 • Gereed voor vertaling: Nee
Bron van revisie
Inhoud van revisie

De configuratie-editor van Firefox (about:config-pagina) vermeldt toepassingsinstellingen die bekend zijn als voorkeuren die uit de bestanden prefs.js en user.js in het Firefox-profiel worden gelezen, evenals uit standaardwaarden van de toepassing. Veel van deze voorkeuren zijn geavanceerde instellingen die niet aanwezig zijn in het dialoogvenster OptiesVoorkeuren. Dit artikel beschrijft hoe u de pagina about:config kunt gebruiken voor het bekijken, wijzigen of herinitialiseren van voorkeursinstellingen van Firefox.

Waarschuwing: het wijzigen van deze geavanceerde instellingen kan Firefox soms niet meer laten werken of vreemd gedrag veroorzaken. U dient dit alleen te doen als u weet wat u doet of als u betrouwbaar advies opvolgt.

about:config openen

Typ about:config in de adresbalk en druk op EnterReturn.

 • De about:config-waarschuwingspagina ‘Dit kan in overtreding zijn met uw garantievoorwaarden!’ kan verschijnen. Klik op Ik aanvaard het risico! om door te gaan naar de pagina about:config.

aboutconfig

Voorkeuren toevoegen, aanpassen en herinitialiseren

aboutconfig-contextmenu

Om een nieuwe voorkeur toe te voegen klikt u met de rechtermuisknophoudt u de control-toets ingedrukt en klikt u ergens in de lijst met voorkeuren. Selecteer Nieuw in het contextmenu, selecteer het type voorkeur dat u toevoegt (String, Integer of Boolean), en volg daarna de prompts om de naam en waarde van de voorkeur in te stellen.

 • String is een willekeurige reeks van tekst
 • Integer is een getal
 • Boolean is true of false (waar of niet waar)

Om een bestaande voorkeur aan te passen klikt u met de rechtermuisknophoudt u de control-toets ingedrukt en klikt u op de voorkeur, selecteert u Aanpassen en typt u de nieuwe waarde in. Voor boolean (true/false-)voorkeuren is de aangeboden selectie Omschakelen.

Om een voorkeur naar de standaardwaarde terug te zetten of een toegevoegde voorkeur te verwijderen, klikt u met de rechtermuisknophoudt u de control-toets ingedrukt en klikt u op de voorkeur en selecteert u Herinitialiseren. Als u de vermelding via about:config hebt toegevoegd, zal de voorkeur na het herstarten van Firefox niet meer worden vermeld. (Voor het herinitialiseren van alle voorkeuren, zie het artikel Voorkeuren van Firefox herinitialiseren om problemen te analyseren en verhelpen).

Zoeken naar voorkeuren

Om bepaalde voorkeuren snel te vinden kunt u het veld Zoeken: boven in de pagina about:config gebruiken. Als u bijvoorbeeld snippet in het veld Zoeken invoert, wordt de voorkeur browser.aboutHomeSnippets.updateUrl zichtbaar. Houd er rekening mee dat voorkeurnamen zelf hoofdlettergevoelig zijn, maar zoektermen niet.
Gebaseerd op informatie van About:config (mozillaZine KB)