Abonneren op nieuwsfeeds en blogs

NOOT: dit artikel is van toepassing op Thunderbird 52 en hoger.

Websites kunnen inhoud publiceren die door toepassingen wordt gedownload via de RSS- of Atom-protocollen. Dergelijke inhoud wordt doorgaans een ‘nieuwsfeed’, ‘RSS-feed’ of ‘syndicatie’ genoemd. Feeds worden vaak gebruikt door blogs, maar meer traditionele websites kunnen willekeurige inhoud in deze opmaak beschikbaar maken. Als u zich op de feedkoppeling van een website abonneert, controleert uw feedlezer (bijvoorbeeld Thunderbird) automatisch de locatie en worden de artikelen naar lokale mappen gekopieerd.

Als u Thunderbird gebruikt voor het afhandelen van uw feeds, kunt u dezelfde indeling en hulpmiddelen gebruiken (archiveren, filters, zoeken etc.) als die waarmee u bekend bent door het beheren van uw e-mailberichten.

Stap 1: een feedaccount aanmaken

U moet eerst een account voor uw feeds in Thunderbird aanmaken.

 1. Klik in de menubalk op Bestand > Nieuw > Feedaccount. Het venster Feedaccountwizard verschijnt.
 2. Typ in het veld Accountnaam een naam in voor uw feedaccount en klik op Volgende.
 3. Klik op Voltooien. Uw nieuwe account verschijnt nu in het mappenpaneel van Thunderbird.

Stap 2: abonneren op feeds

Kies nu de feeds waarop u zich wilt abonneren.

 1. Gebruik uw webbrowser om een website te openen waarop u zich wilt abonneren. De meeste mediawebsites en blogs die regelmatig worden bijgewerkt bevatten feeds.
 2. Zoek naar een bekend RSS-pictogram of tekstkoppeling op de website. Op de meeste websites verschijnt de koppeling onderaan of aan de zijkant van de homepage.
  rss icon on website
 3. Klik met de rechtermuisknop op de RSS-koppeling en kopieer het adres van de koppeling. (Als u Mozilla Firefox gebruikt, klikt u op ‘Koppelingslocatie kopiëren’ in het contextmenu. Als u Google Chrome gebruikt, klikt u op ‘Linkadres kopiëren’.)
  copying rss link from website
  NOOT: op sommige grote websites is de RSS- of feedhyperlink van de homepage zelf geen feed, maar een koppeling naar een groep feeds die door de website worden aangeboden. Zo kan een grote mediawebsite bijvoorbeeld verschillende feeds bevatten voor zijn nieuws-, sport- en entertainmentsecties. Klik eenvoudig op het RSS-pictogram op de homepage, en voer daarna stap 3 uit op de pagina die alle feeds van de website levert.
 4. Klik in Thunderbird op de naam van uw feedaccount in het mappenpaneel.
 5. Klik op Abonnementen beheren om het dialoogvenster Feedabonnementen te openen.
 6. Klik in met de rechtermuisknop het veld Feed-URL en plak het koppelingsadres van de website.
 7. Klik op Toevoegen. Thunderbird zal de koppeling valideren, een nieuwe map aanmaken, een geldige koppeling naar de nieuwe map aanmaken en alle huidige artikelen downloaden. De nieuwe map verschijnt onder uw feedaccountmap in het mappenpaneel.
  rss subscriptions dialog
 8. U kunt zich ook snel op feeds abonneren door koppelingen vanuit een browser naar de feedaccountmap of andere map in een feedaccount te slepen, rechtstreeks in het mappenpaneel. Als een nieuwe map wordt aangemaakt, wordt de naam van de map verkregen van de titel van de feed.
NOOT: Thunderbird zal nieuwe feed-URL’s valideren en u een bestaande feed op juiste protocolsyntaxis laten controleren. Klik voor reeds toegevoegde feeds op de koppeling Valideren in het dialoogvenster Feedabonnementen. Als een feed niet in Thunderbird wordt gevalideerd (als dit bijvoorbeeld een webpagina is), kan deze echter juist lijken te zijn in de Validatieservice. Dit komt doordat de service zal proberen een geldige koppeling te vinden. Controleer of de koppeling van de service dezelfde is als de koppeling die u in Thunderbird hebt ingevoerd. (Een webpagina kan meerdere feed-URL’s bevatten; de service zal de eerst gevonden URL gebruiken.)

Stap 3: uw feeds lezen

Het lezen van uw feeds is net zo eenvoudig als het gebruiken van uw e-mail in Thunderbird.

 1. Klik op Berichten ophalen om alle nieuwste feedberichten te downloaden, samen met uw normale e-mailberichten. Als u met de rechtermuisknop op een bepaalde map klikt en Berichten ophalen selecteert, worden alleen berichten voor de abonnementen van die map (en alle submappen ervan) opgehaald.
 2. Klik in het mappenpaneel op de map waarvan u de inhoud wilt lezen. Er verschijnt een lijst van ongelezen berichten van de feed in het berichtenlijstpaneel.
 3. Klik op een bericht in de berichtenlijst.
 4. Lees het artikel in de hoofdtekst van het bericht. Als u het artikel op de website wilt zien, klikt u op de koppeling in de berichtkop naast Website (hierdoor wordt de koppeling in uw standaardbrowser geopend).
  rss message view
 5. Bij het dubbelklikken of op <enter> drukken op een geselecteerd feedbericht in de lijst kunt u ook de uit te voeren weergaveactie selecteren. De opties zijn te vinden Bericht > Bij het openen van feedberichten.
NOOT: u kunt op twee manieren instellen of het bericht als een artikelsamenvatting of als de webpagina van het artikel wordt weergegeven:
 • Selecteer de feedmap in het dialoogvenster Feedabonnementen en plaats een vinkje bij Artikelsamenvatting weergeven i.p.v. de webpagina laden. Deze voorkeur is van toepassing op alle feeds in de map.
 • Selecteer een bericht in de berichtenlijst, klik dan op Beeld > Feedberichttekst als en selecteer of u het Standaardopmaak (mapinstelling hierboven) wilt gebruiken, of de standaardwaarde wilt negeren en in het algemeen Samenvatting of Webpagina wilt tonen.
Selecteer in Extra > Accountinstellingen de naam van uw feedaccount en plaats een vinkje bij ‘Standaard de artikelsamenvatting weergeven i.p.v. de webpagina laden’. Deze selectie is de standaard voor alle nieuwe feedabonnementen die een map in die account aanmaken.

Stap 4: uw feeds ordenen en beheren

Mappen en accounts

U kunt mappen in e-mailstijl aanmaken om individuele feeds te groeperen:

 1. Klik in het mappenpaneel op de accountnaam van uw feed om deze te selecteren.
 2. Klik op Bestand > Nieuw > Map. Het dialoogvenster Nieuwe map verschijnt.
 3. Typ een naam in voor uw nieuwe map en klik daarna op Map aanmaken. Om submappen van uw mappen te maken, selecteert u eerst de map die u als de bovenliggende map wilt gebruiken, en klikt u daarna op Bestand > Nieuw > Submap.
 4. Als alternatief kunt u uw feeds ordenen door extra feedaccounts aan te maken. Herhaal hiervoor eenvoudig stap 1 voor elke account die u wilt aanmaken, en geef elke account een andere naam. Meerdere accounts zijn minder handig sinds de implementatie van individuele update-intervallen voor feeds.
NOOT: de submap van een feedaccount mag nul, één of meerdere gekoppelde abonnementen bevatten. Er mag per account maar op één unieke feed-URL worden geabonneerd.

Het dialoogvenster Feedabonnementen

 1. Vanuit een map in het mappenpaneel kunt u eenvoudig direct naar het beheren van feeds gaan door op de rechtermuisknop te klikken en het menu-item Abonneren… te selecteren.
 2. Het dialoogvenster voor de geselecteerde map wordt geopend, waarbij de feedabonnementen van de map worden getoond.
 3. Feeds kunnen worden versleept en anderszins naar wens in mappen worden geordend. Het is bijvoorbeeld handig om een blogfeed en de feed van de reacties erop beide te hebben geabonneerd in dezelfde map. (Uitgevers kunen hun feeds zelfs zo samenstellen dat items items als conversaties worden weergegeven, zoals in e-mail!)
NOOT: het verplaatsen of verwijderen van een feedabonnement uit een map heeft op geen enkele manier invloed op eerder gedownloade artikelen. Als u een abonnement op een feed-URL verwijdert, wordt de op dat moment actieve lijst van van items ook opgeruimd. Als resultaat daarvan zal opnieuw abonneren op de feed-URL ervoor zorgen dat reeds gedownloade berichten opnieuw worden opgeslagen. Het verwijderen van een map of verplaatsen ervan naar de prullenbak zegt automatisch het abonnement op alle feeds in de map op.

Updates

Vanaf Thunderbird 60 kan het update-interval van elke feed apart worden ingesteld. Als het selectievakje Op nieuwe artikelen controleren na elke niet is aangevinkt, is de feed ‘gepauzeerd’. Als alle feeds in een map zijn gepauzeerd, wordt de map gepauzeerd en heeft deze een lagere opaciteit. Een map kan ook worden gepauzeerd of gereactiveerd via het contextmenu - de status wordt dan op alle feeds in de map van toepassing. Ook de hele account kan worden gepauzeerd (dit wijzigt geen pauzestatus van individuele feeds).

U kunt nog steeds onmiddellijk updates verkrijgen door op Berichten ophalen te klikken, ook als een account of map is gepauzeerd.

Automatisch labelen

Als de uitgever <categorie>-labels aan feeditems toevoegt, kunt u ervoor kiezen feedartikelen automatisch met deze waarden te labelen. Een <categorie>-waarde komt overeen met één trefwoordlabel in Thunderbird. Een feeditem kan diverse numerieke <categorie->labels hebben.

 1. Selecteer de feed in het dialoogvenster Feedabonnementen en plaats een vinkje in het veld Automatisch labels van namen van feed <categorie> aanmaken.
 2. U kunt ook een aangepast voorvoegsel toevoegen om labels beter te kunnen onderscheiden.

De labels worden opgeslagen in de kopregel Keywords: (conform RFC5322) voor portabiliteit. Tevens worden ze door het interne systeem van Thunderbird gelabeld en opgeslagen in de kopregel X-Mozilla-Keys: van het artikel. Als resultaat daarvan zullen labels in de berichtkop verschijnen en met de labelregels van het Snelfilter, de Berichtenfilters en zoekopdrachten werken.

Uw feeds importeren en exporteren

 1. Als u een lijst van feed-URL’s in de OPML-indeling naar een bestand hebt geëxporteerd, wellicht vanuit een andere feedlezer, kunt u deze importeren via Extra > Importeren > Feedabonnementen. Kies hier een nieuwe of bestaande feedaccount.
 2. U kunt ook importeren via het dialoogvenster Feedabonnementen door de map van de feedaccount te selecteren en op Importeren te klikken.
 3. Om te exporteren selecteert u de feedaccount (map bovenaan) in het dialoogvenster Feedabonnementen en klikt u op Exporteren. De mapstructuur en voorkeuren van uw feeds zullen in een .opml-bestand worden opgeslagen. (Druk op Ctrl en klik op de knop om een eenvoudige lijst te exporteren).

Tips

 • Om de berichten van een feedmap snel als gelezen te markeren zodat ze niet langer vet worden weergegeven, drukt u op Shift + C terwijl de map is geselecteerd.
 • Om in te stellen hoe vaak Thunderbird op nieuwe feedberichten controleert en voor andere standaard feedeigenschappen die alleen voor nieuwe abonnementen gelden, klikt u op Extra > Accountinstellingen of Bewerken > Accountinstellingen om het dialoogvenster te openen, en daarna op de naam van uw feedaccount. Stel de waarde in in de sectie Standaardinstellingen voor nieuwe feeds.
 • De retentie (behoud) van feedartikelen wordt op dezelfde wijze als e-mail beheerd. Klik op Schijfruimte onder de naam van uw feedaccount in Accountinstellingen voor meer opties.
 • Gebruik de snelfilterwerkbalk om tijd te besparen als u veel berichten van een feed ontvangt.
 • Als u berichtfilters op feedberichten wilt gebruiken en op website wilt filteren, maak dan een eigen koptekstregel aan met de naam Content-Base. Deze koptekstregel bevat de websitekoppeling van het feedbericht.
 • Feedartikelen kunnen in ‘de cloud’ worden geplaatst door een filter in te stellen voor het kopiëren of verplaatsen van items naar een IMAP-accountmap. Dit is zeker niet hetzelfde als echte synchronisatie, maar kan in sommige gevallen handig zijn. De filterbug om deze functie te implementeren is opgelost in Thunderbird 38.

Tips voor uitgevers

 • De Atom-specificatie wordt sterk aanbevolen. Als u de RSS2.0-spec gebruikt, wordt een <guid> aanbevolen. Ook zijn <title> en <link> volgens de specificatie verplicht en wordt de feed geweigerd als deze niet aanwezig zijn. Een andere veelvoorkomende fout is de octale representatie van unicode-tekens. Zorg ervoor dat datums volgens de gekozen specificatie worden voorgesteld; onjuiste datums kunnen ervoor zorgen dat items worden geweigerd. Volg altijd de specificaties en valideer, en iedereen profiteert ervan.
 • De kopregel Last-Modified dient in het antwoord van uw server te worden geretourneerd. Thunderbird stuurt u deze waarde in If-Modified-Since in de volgende aanvraag naar uw server, die u indien nodig met code 304 kunt beantwoorden. Dit bespaart onnodig bandbreedtegebruik en verwerking als er geen nieuwe items of wijzigingen aan uw bestand zijn.
 • Als u Atom en de conversatie-extensie ervan gebruikt, zal Thunderbird gerelateerde feeditems (zoals reacties op een bericht) naar conversaties groeperen, net zoals dat gebeurt met gerelateerde e-mailberichten.
 • Wijzigingen aan feed-URL’s kunnen door Thunderbird worden gedetecteerd en voor gebruikers automatisch worden bijgewerkt. Zie bug 304917 voor twee manieren om dit te doen.
 • Nieuw in Thunderbird 60: een uitgever beveelt aan: de updatefrequentie is zichtbaar voor de gebruiker in het dialoogvenster Feedabonnementen als de relevante labels in uw feed zijn opgenomen. Volg de Syndication-specificaties om uw gewenste updatefrequentie kenbaar te maken.

Geavanceerde tips

 • De updatefrequentie van feeds in Op nieuwe artikelen controleren na dient zo te worden ingesteld dat onnodig bandbreedtegebruik en verwerking door Thunderbird wordt geminimaliseerd, als de uitgever geen Last-Modified gebruikt, zoals hierboven aangegeven. Als dit wordt gebruikt, verschijnt een onmiddellijke melding Er zijn geen nieuwe artikelen voor deze feed in de statusbalk bij het handmatig ophalen van nieuwe berichten voor de map als dit tweemaal snel achter elkaar gebeurt.
 • Een feed-URL kan zonder online te zijn worden toegevoegd; toevoegen ervan in offlinemodus omzeilt feedvalidatie. Als u offline bent (klik op het statusbalkpictogram om offline te gaan), verschijnt een dialoogvenster met de vraag of u online wilt gaan voor nieuwe berichten. Annuleer de vraag en de feed zal worden toegevoegd. De titel van de feed zal de URL zijn en kan worden bewerkt. Eenmaal weer online, kan Thunderbird een fout over een ongeldige URL of syntaxis van de feed geven, maar deze bestaat wel in de database.
 • Weergave van een feeditemsamenvatting of webpagina kan worden gefinetuned door de volgende twee voorkeuren met de Configuratie-editor in te stellen.
  rss.show.content-base
  Actie bij dubbelklikken of invoer in het discussiepaneel voor een feedbericht:
  0 – webpagina openen in een nieuw venster
  1 – samenvatting in een nieuw venster openen
  2 – loadsamenvatting en webpagina in berichtpaneel omschakelen
  3 – webpagina in browser laden
  rss.message.loadWebPageOnSelect
  Aanvullende actie bij selecteren feedbericht:
  0 – geen actie
  1 – webpagina in standaardbrowser laden
 • Nieuw in Thunderbird 60: gebruikers met heel veel feeds kunnen naar keuze het aantal feeds dat gelijktijdig wordt verwerkt beperken door de voorkeursinstelling rss.max_concurrent_feeds in de Configuratie-editor in te stellen. De standaardwaarde is 25.
 • Nieuw in Thunderbird 60: feedmappen die een abonnements-URL bevatten die fouten veroorzaken (server niet bereikbaar, feedbestand niet gevonden, certificaatfout, etc.) worden aangegeven met een pictogram. Open het dialoogvenster Feedabonnementen, selecteer de feed en leg de focus op de Feed-URL, en klik op de knop Verifiëren om te controleren op netwerkproblemen.
 • Thunderbird kent uitgebreide logboekregistratie van feedactiviteit, zichtbaar in Extra > Ontwikkelaarshulpmiddelen > Foutconsole. Wijzig de voorkeur Feeds.logging.console naar debug of trace (en herstart) om details over feedverwerking te zien.

FAQ voor probleemoplossing

V: Waarom zijn feedberichten soms dubbel zichtbaar?

A: Feedberichten met identieke inhoud maar verschillende unieke id’s worden niet als duplicaten gedetecteerd. Zie dit bericht voor veel meer details.

V: Waarom wordt bij het weergeven van een feedwebpagina soms een browser geopend of een willekeurige pagina in de browser geladen?

A: Aangezien Thunderbird niet is ontworpen als webbrowser, stuurt het alle koppelingsaanvragen naar uw standaardbrowser. In dit geval probeert script op de feedwebpagina een koppeling te openen. De beste oplossing hiervoor is het installeren van de extensie Adblock Plus. Naast het feit dat het uitgebreide ingebouwde filters bevat, kunt u in Adblock Plus eigen regels of te blokkeren URL’s of domeinen configureren. Zie ook bug 524281.

V: Waarom kan ik bepaalde afbeeldingen, video’s, documenten of andere ingebedde inhoud niet zien bij het weergeven van een feedsamenvatting?

A: Dit komt doordat JavaScript is uitgeschakeld voor berichten (e-mailberichten, nieuwsgroepberichten, artikelsamenvattingen). Het verzoek om implementatie van een door de gebruiker te configureren optie voor het inschakelen van JavaScript voor uitsluitend feedsamenvattingen is bug 456481.

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info