Livebladwijzers opnieuw laden | Handleiding

Livebladwijzers opnieuw laden

Dit artikel wordt niet meer onderhouden, dus de inhoud ervan kan verouderd zijn.

Een livebladwijzer is een speciaal type bladwijzer dat zich gedraagt als een map die de koppelingen in een webfeed bevat. Opnieuw laden van een livebladwijzer zal de meest actuele versie van de webfeed ophalen.


Handmatig een livebladwijzer opnieuw laden

  1. Klik op het menu Beeld, selecteer Zijbalk en klik daarna op Bladwijzers om de bladwijzerzijbalk te openen.
  2. Bepaal de locatie van de livebladwijzer die u opnieuw wilt laden in de mappenlijst in de bladwijzerzijbalk.
  3. Klik met de rechtermuisknopKlik terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt op de livebladwijzer en selecteer Livebladwijzer opnieuw laden.


De automatische vernieuwingsperiode van livebladwijzers wijzigen

Standaard zijn livebladwijzers zodanig ingesteld dat deze om de 60 minuten opnieuw worden geladen. Om de vernieuwingsperiode te wijzigen dient u een verborgen voorkeursinstelling in te stellen:

  1. Typ about:config in de adresbalk en druk op EnterReturn.

    • De about:config-waarschuwingspagina ‘Dit kan in overtreding zijn met uw garantievoorwaarden!’ kan verschijnen. Klik op Ik zal voorzichtig zijn, dat beloof ik!Ik aanvaard het risico! om door te gaan naar de pagina about:config.
  2. De pagina about:config zal verschijnen. Klik met de rechtermuisknopHoud de Ctrl-toets ingedrukt en klik op een willekeurige plek binnen de lijst met voorkeursinstellingen. Kies in het contextmenu met de muis voor Nieuw en selecteer Integer.
  3. Wanneer wordt gevraagd naar een voorkeursnaam voert u browser.bookmarks.livemark_refresh_seconds in.
  4. Vervolgens wordt gevraagd een waarde in te voeren. De eenheid voor de waarde is seconden; als u wilt dat de vernieuwingsperiode 5 minuten is, is de waarde 300 (zoals bij 300 seconden).
Noot: de hier minimaal geaccepteerde waarde is 60 (1 minuut). Als de ingevoerde waarde kleiner is dan 60, zal Firefox deze behandelen als 60.
Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven: Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.

Laatst bijgewerkt: 2010-03-05

Ondersteuning voor ander platform verkrijgen:
Dit artikel aanpassen

Firefox