Getypte tekst wordt door elkaar gegooid | Probleemoplossing

Getypte tekst wordt door elkaar gegooid

Dit artikel wordt niet meer onderhouden, dus de inhoud ervan kan verouderd zijn.

Dit artikel beschrijft waarom tekst die u in Firefox intypt ongeordend of omgekeerd kan verschijnen. Als u bijvoorbeeld “Firefox” typt, kan het resultaat “xoferiF” zijn.


Java-applets

Het geopend hebben van een Java-applet op een willekeurige pagina kan dit probleem veroorzaken. Er is een bijgewerkte versie van de Java-plug-in die dit probleem oplost beschikbaar voor Firefox 3.


Afdrukvoorbeeld

Deze bug kan optreden wanneer een afdrukvoorbeeldvenster wordt geopend door een pagina. Verzeker u ervan dat alle afdrukvoorbeeldvensters zijn gesloten voordat u iets typt.

Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven: Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.

Laatst bijgewerkt: 2009-12-06

Ondersteuning voor ander platform verkrijgen:
Dit artikel aanpassen

Firefox