Колачиња- Информација која веб-страниците ја складира на Вашиот компјутер

Revision Information
  • Revision id: 104134
  • Created:
  • Creator: piksi123
  • Comment: transaltion into macedonian
  • Reviewed: Не
  • Ready for localization: Не
Revision Source
Revision Content

Овој напис опишува што се “колачињата“,како се користат и како да ги раководите во Firefox.

Што е колаче?

Колаче cookie е информација која е зачувана на Вашиот компјутер од веб-страница која сте ја посетиле.

Кај некои прелистувачи, секое колаче е мал документ, но во Firefox сите колачиња се складирани во еден документ,кој е лоциран во Firefox profile папката.

Колачињата обично ги зачувуваат Вашите поставувања за веб-страната,како на пример Вашиот префериран јазик или локација.Кога повторно ќе ја посетите страната Firefox ги праќа колачињата кои и припаѓаат на таа страна.Ова и овозможува на страната да Ви претстави информации прилагодени на Вашите потреби.

Колачињата можат да складираат широк опсег на информации,како личните податоци за идентификација (како што се Вашето име, домашната адреса, e-mail адресата, или телефонскиот број). Сепак, оваа информација може да биде зачувана само ако Вие им ја обезбедите - веб-страниците не можат да дојдат до таа информација доколку Вие не им ја обезбедите и тие не можат да добијат пристап на било кои документи на Вашиот компјутер.

Стандардно активностите на зачувување и праќање на колачињата се невидливи за Вас.Меѓутоа Вие може да ги смените Вашите Firefox поставки кои ќе Ви овозможат да прифаќате или одбивате барања за зачувување на колачињата,ќе можете автоматски да ги избришете сите зачувани колачиња кога ке го затворите Firefox и повеќе.

Поставки за колачињата

Поставките на колачињата можат да се погледнат во OptionsPreferences window's Приватностпанела. ПогледнетеSettings for privacy, browsing history and do-not-track за повеќе информации за овие поставки.

За инструкции како да ги искористите овие поставки за комплетирање на одредена задача погледнете:

Проблем со колачињата

Ако имате проблем со Firefox а ги вклучува колачињата погледнете:

The template "ShareArticle" does not exist or has no approved revision.