Инсталирање на Firefox

This article is no longer maintained, so its content might be out of date.

Надоградувате од претходна верзија?

Доколку се надоградувате од претходна верзија на Firefox, погледнете го Ажурирање на Firefox во најновата верзија текстот.

Кликнете на оперативниот систем на кој што го инсталирате Firefox.

vista.jpg How to download and install Firefox on Windows

macos.jpg How to download and install Firefox on Mac

linux.jpg Install Firefox on Linux

Инсталирање на Firefox на мобилни уреди

Се работи на овој дел од текстот.

Firefox на iPhone

Мобилната верзија на Firefox не може да се достави на платформата на iPhone поради правилата на Apple.Базирано на Installing Firefox (mozillaZine KB)

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More