Takelaka Fanamoriana Fandikan-teny [mg][Vokatra Rehetra]

Teny: Malagasy

Hilatsaka an-tsitrapo @ Fanampiana Mozilla
Ambangovangony
Lahatsoratra 100 Voalohany
These are the top 100 most visited articles in the last 30 days, which account for over 99% of the traffic to the Knowledge Base.
0 @ 100
0%
Lahatsoratra 50 Voalohany
Ireto ireo lahatsoratra 50 voalohany be mpitsidika indrindra tao anatin'ny 30 andro lasa.
0 @ 50 0%
Lahatsoratra 20 Voalohany
These are the top 20 most visited articles in the last 30 days, which account for over 50% of the traffic to the Knowledge Base.
0 @ 20 0%
Lahatsoratra Rehetra ao @ Tobim-pahalalana
Ity no isan'ny lahatsoratra rehetra ao @ Tobim-pahalalana vonona hadika.
0 @ 781 0%
Modely
Modely dia fomba iray hampiasana indray ireo singan'atiny eran'ny lahatsoratry ny TP. Azonao atao ny mamorona sy manavao andian-torolàlana ao @ toerana iray, sy miresaka azy ao @ pejy hafa avy eo.
0 @ 100 0%
Interifasin'ny Mpampiasa
Ny interifasin'ny mpampiasa voadika tanteraka dia manatsara ny zavatra iainan'ireo mpitsidika tranonkala @ teninao. Ampio izahay handika ny interifasy.
  • Fandikan-teny
  • Hitsara
Be Mpitsidika Indrindra
Lahatsoratra Fitsidihana Toetra
Enable and disable cookies that websites use to track your preferences 1,970,031
Dikanteny Ilaina
Get started with Firefox - An overview of the main features 1,799,180
Dikanteny Ilaina
Insecure password warning in Firefox 1,642,574
Dikanteny Ilaina
New in Thunderbird 60 1,112,362
Dikanteny Ilaina
How to change your default browser in Windows 10 832,824
Dikanteny Ilaina
Refresh Firefox - reset add-ons and settings 819,996
Dikanteny Ilaina
What do the security warning codes mean? 711,941
Dikanteny Ilaina
Update Firefox to the latest version 679,421
Dikanteny Ilaina
Important - Firefox has ended support for Windows XP and Vista 566,645
Dikanteny Ilaina
Customize the Firefox Homepage 381,640
Dikanteny Ilaina
Web Push notifications in Firefox 297,108
Dikanteny Ilaina
How to troubleshoot security error codes on secure websites 244,720
Dikanteny Ilaina
Why do I have to click to activate plugins? 222,043
Dikanteny Ilaina
Firefox Page Info window 199,011
Dikanteny Ilaina
New in Thunderbird 52.0 198,571
Dikanteny Ilaina
What's new in Firefox for iOS version 14 192,524
Dikanteny Ilaina
Customize Firefox controls, buttons and toolbars 145,880
Dikanteny Ilaina
Firefox options, preferences and settings 110,793
Dikanteny Ilaina
Install Firefox on Linux 102,605
Dikanteny Ilaina
Content Blocking (formerly Tracking Protection) 80,110
Dikanteny Ilaina
Modely
Lahatsoratra Toetra
Template:AndroidMenuLocation
Dikanteny Ilaina
Template:AndroidMore
Dikanteny Ilaina
Template:ApplytoFx
Dikanteny Ilaina
Template:DisableHWAFirefox
Dikanteny Ilaina
Template:DisableHWAflash
Dikanteny Ilaina
Template:ExitCustomize
Dikanteny Ilaina
Template:ExportHTMLBookmarks
Dikanteny Ilaina
Template:ImportHTMLBookmarks
Dikanteny Ilaina
Template:MixedContent
Dikanteny Ilaina
Template:Open Add-ons
Dikanteny Ilaina