Takelaka Fanamoriana Fandikan-teny [mg][Vokatra Rehetra]

Teny: Malagasy

Hilatsaka an-tsitrapo @ Fanampiana Mozilla
Ambangovangony
Lahatsoratra 100 Voalohany
These are the top 100 most visited articles in the last 30 days, which account for over 99% of the traffic to the Knowledge Base.
0 @ 100
0%
Lahatsoratra 50 Voalohany
Ireto ireo lahatsoratra 50 voalohany be mpitsidika indrindra tao anatin'ny 30 andro lasa.
0 @ 50 0%
Lahatsoratra 20 Voalohany
These are the top 20 most visited articles in the last 30 days, which account for over 50% of the traffic to the Knowledge Base.
0 @ 20 0%
Lahatsoratra Rehetra ao @ Tobim-pahalalana
Ity no isan'ny lahatsoratra rehetra ao @ Tobim-pahalalana vonona hadika.
0 @ 778 0%
Modely
Modely dia fomba iray hampiasana indray ireo singan'atiny eran'ny lahatsoratry ny TP. Azonao atao ny mamorona sy manavao andian-torolàlana ao @ toerana iray, sy miresaka azy ao @ pejy hafa avy eo.
0 @ 108 0%
Interifasin'ny Mpampiasa
Ny interifasin'ny mpampiasa voadika tanteraka dia manatsara ny zavatra iainan'ireo mpitsidika tranonkala @ teninao. Ampio izahay handika ny interifasy.
  • Fandikan-teny
  • Hitsara
Be Mpitsidika Indrindra
Lahatsoratra Fitsidihana Toetra
Web Push notifications in Firefox 2,017,059
Dikanteny Ilaina
Get started with Firefox - An overview of the main features 1,790,678
Dikanteny Ilaina
Insecure password warning in Firefox 1,579,386
Dikanteny Ilaina
New in Thunderbird 60 1,410,687
Dikanteny Ilaina
Enable and disable cookies that websites use to track your preferences 1,068,964
Dikanteny Ilaina
How to change your default browser in Windows 10 759,874
Dikanteny Ilaina
Refresh Firefox - reset add-ons and settings 745,175
Dikanteny Ilaina
Update Firefox to the latest version 736,007
Dikanteny Ilaina
What do the security warning codes mean? 725,900
Dikanteny Ilaina
Important - Firefox has ended support for Windows XP and Vista 426,538
Dikanteny Ilaina
Clear cookies and site data in Firefox 412,214
Dikanteny Ilaina
Customize the Firefox Homepage 359,215
Dikanteny Ilaina
Why do I have to click to activate plugins? 184,562
Dikanteny Ilaina
How to troubleshoot security error codes on secure websites 176,818
Dikanteny Ilaina
Firefox Page Info window 174,618
Dikanteny Ilaina
Firefox options, preferences and settings 159,003
Dikanteny Ilaina
Websites say cookies are blocked - Unblock them 147,869
Dikanteny Ilaina
Customize Firefox controls, buttons and toolbars 144,899
Dikanteny Ilaina
Install Firefox on Linux 141,345
Dikanteny Ilaina
What happened to my Live Bookmarks? 98,388
Dikanteny Ilaina
Modely
Lahatsoratra Toetra
Template:AndroidMenuLocation
Dikanteny Ilaina
Template:AndroidMore
Dikanteny Ilaina
Template:ApplytoFx
Dikanteny Ilaina
Template:DisableHWAFirefox
Dikanteny Ilaina
Template:DisableHWAflash
Dikanteny Ilaina
Template:ExitCustomize
Dikanteny Ilaina
Template:ExportHTMLBookmarks
Dikanteny Ilaina
Template:ImportHTMLBookmarks
Dikanteny Ilaina
Template:MixedContent
Dikanteny Ilaina
Template:Open Add-ons
Dikanteny Ilaina