Takelaka Fanamoriana Fandikan-teny [mg][Vokatra Rehetra]

Teny: Malagasy

Hilatsaka an-tsitrapo @ Fanampiana Mozilla
Ambangovangony
Lahatsoratra 100 Voalohany
These are the top 100 most visited articles in the last 30 days, which account for over 99% of the traffic to the Knowledge Base.
0 @ 100
0%
Lahatsoratra 50 Voalohany
Ireto ireo lahatsoratra 50 voalohany be mpitsidika indrindra tao anatin'ny 30 andro lasa.
0 @ 50 0%
Lahatsoratra 20 Voalohany
These are the top 20 most visited articles in the last 30 days, which account for over 50% of the traffic to the Knowledge Base.
0 @ 20 0%
Lahatsoratra Rehetra ao @ Tobim-pahalalana
Ity no isan'ny lahatsoratra rehetra ao @ Tobim-pahalalana vonona hadika.
0 @ 832 0%
Modely
Modely dia fomba iray hampiasana indray ireo singan'atiny eran'ny lahatsoratry ny TP. Azonao atao ny mamorona sy manavao andian-torolàlana ao @ toerana iray, sy miresaka azy ao @ pejy hafa avy eo.
0 @ 119 0%
Interifasin'ny Mpampiasa
Ny interifasin'ny mpampiasa voadika tanteraka dia manatsara ny zavatra iainan'ireo mpitsidika tranonkala @ teninao. Ampio izahay handika ny interifasy.
  • Fandikan-teny
  • Hitsara
Be Mpitsidika Indrindra
Lahatsoratra Fitsidihana Toetra
Get started with Firefox - An overview of the main features 1,676,060
Dikanteny Ilaina
Update Firefox to the latest release 1,425,935
Dikanteny Ilaina
Insecure password warning in Firefox 1,216,087
Dikanteny Ilaina
How to change your default browser in Windows 10 872,033
Dikanteny Ilaina
What do the security warning codes mean? 672,668
Dikanteny Ilaina
Refresh Firefox - reset add-ons and settings 641,704
Dikanteny Ilaina
Customize the Firefox Homepage 365,272
Dikanteny Ilaina
New in Thunderbird 60 350,528
Dikanteny Ilaina
Web Push notifications in Firefox 284,782
Dikanteny Ilaina
Important - Firefox has ended support for Windows XP and Vista 272,835
Dikanteny Ilaina
Firefox options, preferences and settings 154,374
Dikanteny Ilaina
Why do I have to click to activate plugins? 152,606
Dikanteny Ilaina
Firefox Page Info window 142,948
Dikanteny Ilaina
Customize Firefox controls, buttons and toolbars 129,613
Dikanteny Ilaina
How to troubleshoot security error codes on secure websites 123,363
Dikanteny Ilaina
Cookies - Information that websites store on your computer 112,178
Dikanteny Ilaina
Install Firefox on Linux 106,824
Dikanteny Ilaina
Extensions in Private Browsing 92,266
Dikanteny Ilaina
Permission request messages for Firefox extensions 77,344
Dikanteny Ilaina
How to troubleshoot time related errors on secure websites 71,927
Dikanteny Ilaina
Modely
Lahatsoratra Toetra
Template:AndroidMenuLocation
Dikanteny Ilaina
Template:AndroidMore
Dikanteny Ilaina
Template:ApplytoFx
Dikanteny Ilaina
Template:DisableHWAFirefox
Dikanteny Ilaina
Template:DisableHWAflash
Dikanteny Ilaina
Template:ExitCustomize
Dikanteny Ilaina
Template:ExportHTMLBookmarks
Dikanteny Ilaina
Template:ImportHTMLBookmarks
Dikanteny Ilaina
Template:MixedContent
Dikanteny Ilaina
Template:Open Add-ons
Dikanteny Ilaina