Takelaka Fanamoriana Fandikan-teny [mg][Vokatra Rehetra]

Teny: Malagasy

Hilatsaka an-tsitrapo @ Fanampiana Mozilla
Ambangovangony
Lahatsoratra 100 Voalohany
These are the top 100 most visited articles in the last 30 days, which account for over 99% of the traffic to the Knowledge Base.
0 @ 100
0%
Lahatsoratra 50 Voalohany
Ireto ireo lahatsoratra 50 voalohany be mpitsidika indrindra tao anatin'ny 30 andro lasa.
0 @ 50 0%
Lahatsoratra 20 Voalohany
These are the top 20 most visited articles in the last 30 days, which account for over 50% of the traffic to the Knowledge Base.
0 @ 20 0%
Lahatsoratra Rehetra ao @ Tobim-pahalalana
Ity no isan'ny lahatsoratra rehetra ao @ Tobim-pahalalana vonona hadika.
0 @ 774 0%
Modely
Modely dia fomba iray hampiasana indray ireo singan'atiny eran'ny lahatsoratry ny TP. Azonao atao ny mamorona sy manavao andian-torolàlana ao @ toerana iray, sy miresaka azy ao @ pejy hafa avy eo.
0 @ 98 0%
Interifasin'ny Mpampiasa
Ny interifasin'ny mpampiasa voadika tanteraka dia manatsara ny zavatra iainan'ireo mpitsidika tranonkala @ teninao. Ampio izahay handika ny interifasy.
  • Fandikan-teny
  • Hitsara
Be Mpitsidika Indrindra
Lahatsoratra Fitsidihana Toetra
Get started with Firefox - An overview of the main features 1,844,569
Dikanteny Ilaina
Insecure password warning in Firefox 1,791,306
Dikanteny Ilaina
How to change your default browser in Windows 10 1,057,754
Dikanteny Ilaina
Refresh Firefox - reset add-ons and settings 840,067
Dikanteny Ilaina
Update Firefox to the latest version 814,077
Dikanteny Ilaina
Important - Firefox has ended support for Windows XP and Vista 775,863
Dikanteny Ilaina
What does "Your connection is not secure" mean? 562,879
Dikanteny Ilaina
Customize the Firefox Homepage 360,291
Dikanteny Ilaina
How to troubleshoot "Your connection is not secure" error codes on secure websites 339,335
Dikanteny Ilaina
Enable and disable cookies that websites use to track your preferences 304,663
Dikanteny Ilaina
New in Thunderbird 52.0 245,177
Dikanteny Ilaina
Firefox Page Info window 240,400
Dikanteny Ilaina
Why do I have to click to activate plugins? 237,058
Dikanteny Ilaina
Web Push notifications in Firefox 164,601
Dikanteny Ilaina
Customize Firefox controls, buttons and toolbars 152,277
Dikanteny Ilaina
What's new in Firefox for iOS version 13 136,375
Dikanteny Ilaina
Install Firefox on Linux 122,419
Dikanteny Ilaina
Firefox options, preferences and settings 112,075
Dikanteny Ilaina
Why do Java, Silverlight, Adobe Acrobat and other plugins no longer work? 92,943
Dikanteny Ilaina
Make Firefox the default browser on Android 91,904
Dikanteny Ilaina
Modely
Lahatsoratra Toetra
Template:AndroidMenuLocation
Dikanteny Ilaina
Template:AndroidMore
Dikanteny Ilaina
Template:ApplytoFx
Dikanteny Ilaina
Template:DisableHWAflash
Dikanteny Ilaina
Template:ExitCustomize
Dikanteny Ilaina
Template:ExportHTMLBookmarks
Dikanteny Ilaina
Template:ImportHTMLBookmarks
Dikanteny Ilaina
Template:MixedContent
Dikanteny Ilaina
Template:Open Add-ons
Dikanteny Ilaina
Template:OpenBookmarksLibrary
Dikanteny Ilaina