Ity fihaonambe ity dia adihevitra momba ny fanatsarana ny dikantenin'ny lahatsoratra "Mpandray Anjara amin'ny Mozilla Support". Raah te-hanatsara ny atin'ny lahatsoratra ianao, dia mankanesa ao @ Adihevitra momba lahatsoratra Anglisy.

Raha mila fanampiana ianao momba an'i Firefox, dia mametraha fanontaniana azafady.