Get involved with the Open Badges Community

Tsy mbola nisy olona nanampy t@ fandikana an'ity lahatsoratra ity. Raha efa fantatrao ny fandehan'ny fandikanteny ho an'i SUMO, dia manomboha mandika izao. Raha te-hianatra ny fomba fandikana lahatsoratra ho an'i SUMO ianao, dia manomboha eto azafady.

There are many ways to get involved with the Open Badges community.

Where to find us:

Social Media:

Contact Us: If you've got questions about anything here or would like access to more resources, shoot us an email at badges@mozillafoundation.org

Nanampy ve ity lahatsoratra ity? Andraso azafady…

Nanampy t@ fanoratana an'ity lahatsoratra ity ireto olona tsara sitrapo ireto: Swarnava Sengupta, user917725, Jade. Afaka manampy koa ianao - jereo hoe ahoana.