Priedų išjungimas ir šalinimas

Plėtiniai, grafiniai apvalkalai ir papildiniai – „Firefox“ priedų tipai. Šiame straipsnyje aprašyta, kaip išjungti ir pašalinti „Firefox“ priedus.

Plėtinių ir grafinių apvalkalų išjungimas

Išjunkite plėtinį ar grafinį apvalkalą jo nepašalindami:

 1. „Firefox“ lango viršuje spustelėkite mygtuką FirefoxSpustelėkite meniu juostos elementą Priemonės, tada – išsiskleidusio meniu elementą Priedai.Spustelėkite meniu mygtuką New Fx Menu ir pasirinkite Priedai. Tai atlikus, bus atverta priedų tvarkytuvės kortelė.

 2. Priedų tvarkytuvės kortelėje pasirinkite kortelę Plėtiniai arba Programos išvaizda;
 3. Pasirinkite priedą, kurį norite išjungti.
 4. Spustelėkite mygtuką Išjungti.
 5. Jei pasirodo užrašas Perleisti dabar, spustelėkite jį. Atvertos kortelės bus išsaugotos ir atkurtos paleidžiant iš naujo.

Vėl norėdami įjungti priedą, suraskite jį priedų sąraše ir spustelėkite mygtuką Įjungti, ir, jei reikia, paleiskite „Firefox“ iš naujo.

Papildinių išjungimas

Išjunkite papildinį jo nepašalindami:

 1. „Firefox“ lango viršuje spustelėkite mygtuką FirefoxSpustelėkite meniu juostos elementą Priemonės, tada – išsiskleidusio meniu elementą Priedai.Spustelėkite meniu mygtuką New Fx Menu ir pasirinkite Priedai. Tai atlikus, bus atverta priedų tvarkytuvės kortelė.

 2. Priedų tvarkytuvės kortelėje pasirinkite kortelę Papildiniai;
 3. Pasirinkite papildinį, kurį norite išjungti.
 4. Pasirinkite Niekada neaktyvinti išskleidžiamajame meniu.

Vėl norėdami įjungti papildinį, suraskite jį papildinių sąraše ir spustelėkite mygtuką Visuomet aktyvinti išskleidžiamajame meniu.

Plėtinių ir grafinių apvalkalų šalinimas

 1. „Firefox“ lango viršuje spustelėkite mygtuką FirefoxSpustelėkite meniu juostos elementą Priemonės, tada – išsiskleidusio meniu elementą Priedai.Spustelėkite meniu mygtuką New Fx Menu ir pasirinkite Priedai. Tai atlikus, bus atverta priedų tvarkytuvės kortelė.

 2. Priedų tvarkytuvės kortelėje pasirinkite kortelę Plėtiniai arba Programos išvaizda;
 3. Pasirinkite priedą, kurį norite pašalinti.
 4. Spustelėkite mygtuką Pašalinti.
 5. Jei pasirodo užrašas Perleisti dabar, spustelėkite jį. Atvertos kortelės bus išsaugotos ir atkurtos paleidžiant iš naujo.

Papildinių šalinimas

Dauguma papildinių turi savo šalinimo priemones. Norėdami pašalinti konkretų papildinį, straipsnių apie papildinius sąraše pasirinkite straipsnį apie norimą pašalinti papildinį.

Problemų sprendimas

Dalijimasis šiuo straipsniu: jeigu norite pasidalinti šiuo straipsniu su kitais, galite pasinaudoti trumpuoju saitu: http://mzl.la/Ll3xVk. Šiuo adresu rodomas turinys automatiškai pritakomas pagal lankytojo operacinę sistemą ir kalbą.

Ar šis straipsnis buvo naudingas?

Luktelėkite…

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More