Nuostatų langas - Privatumo nuostatos

Šis straipsnis nebeatnaujinamas, tad jo turinys gali būti pasenęs.

Čia aprašomos nuostatosnuostatos, kurias galima parinkti „Mozilla Firefox“ nuostatųnuostatų lango grupėje „Privatumas“. NuostatųNuostatų langas atveriamas atlikus šiuos veiksmus: „Firefox“ lango viršuje spustelėkite mygtuką Firefox meniu juostos elementą Priemonės meniu juostos elementą TaisaSpustelėkite meniu juostos elementą Firefox, tada – išsiskleidusio meniu elementą NuostatosNuostatos...Spustelėkite mygtuką New Fx Menu ir pasirinkite Nuostatos Nuostatos, kurias galima parinkti kitose nuostatų grupėse, aprašomos sk. NuostatųNuostatų langas.

Privatumo nuostatų grupėje pateikiamos nuostatosnuostatos, susijusios su privatumu. Čia laikoma informacija apie Jūsų naršymą (pvz., kuriuos tinklalapius ir kada aplankėte).

Žurnalas

Žurnale laikomi aplankytų tinklalapių adresai ir kita informacija apie juos.


Laikyti informaciją apie tinklalapius, aplankytus per pastarąsias … dienas(-ų)
Čia galima nurodyti, kiek dienų laikyti informaciją apie aplankytus tinklalapius. Numatytoji reikšmė yra 90 dienos.

Įsiminti į formą ir paieškos langelį įrašytus duomenis
Renkant duomenis į žiniatinklio formas ar paieškos langelį, naršyklė įsimena juos, kad kitą kartą nereikėtų rinkti to paties teksto. Norint atsisakyti šios paslaugos, reikia panaikinti čia esančios nuostatos langelio žymėjimą.

Laikyti informaciją apie atsiųstus failus
Ši nuostata nusako, ar atsiuntimų tvarkytuvėje (atveriama atlikus meniu komandą Priemonės –> Atsiuntimai, paspaudus klavišų kombinaciją ValdCmd+JValdCmd+Y) bus laikoma informacija apie atsiųstus failus ir jų nuorodos. Čia pasirenkama, kaip šią informaciją šalinti. Daugiau atsiuntimo nuostatų galima parinkti [#main_options pagrindinių nuostatų] skydelyje.


Slapukai

Slapukas (dar vadinamas paruoštuku) – tai svetainės sukurtas ir į kompiuterį įrašytas failas, kuriame laikoma tam tikra informacija, pavyzdžiui, toje svetainėje Jūsų parinktos nuostatos.

Leisti įrašyti slapukus
Naršyklės numatytoji nuostata – priimti svetainių slapukus (langelis pažymėtas). Jei norite, kad slapukai būtų atmetami, tai pašalinkite šio langelio žymėjimą. Tačiau nepriimant slapukų kai kurios svetainės gali neveikti.

Leisti įrašyti trečiųjų šalių slapukus
Jei šios nuostatos žymėjimas bus panaikintas, trečiųjų šalių slapukai nebus saugomi. Daugiau informacijos apie slapukus galima rasti skyrelyje Slapukų valdymas.

Laikyti iki:

  • jų galiojimo laiko pabaigos
    Jei ši nuostatanuostata pažymėta, tai slapukai bus pašalinti pasibaigus juose nurodytam galiojimo laikui.
  • „Firefox“ seanso pabaigos
    Jei ši nuostatanuostata pažymėta, tai baigus darbą su naršykle; visi paskiausio seanso metu įrašyti slapukai bus pašalinti. Svetainės, įrašančios slapukus, veiks, tačiau kartą apsilankius tokioje svetainėje gali tekti iš naujo parinkti jos nuostatas, lyg būtumėte joje apsilankę pirmą kartą.
  • klausti prieš priimant slapuką
    Pasirinkus šią nuostatą naršyklė įspės, kai svetainė norės įrašyti slapuką į kompiuterį. Tada bus galima pasirinkti, priimti ar atmesti slapuką. Jei norite nurodyti, kurioms svetainėms galima įrašyti slapukus, o kurioms – ne, tai spragtelėkite mygtuką Išimtys….

Slapukų tvarkytuvė atveriama spragtelėjus mygtuką Rodyti slapukus….

Daugiau informacijos apie slapukus, leidimus įrašyti slapukus ir kitokį jų valdymą galima rasti skyrelyje Slapukų valdymas.


Privatieji duomenys

Baigiant darbą su „Firefox“ pašalinti įrašytus privačius duomenis
Pasirenkama, ar reikia pašalinti privačius duomenis prieš užveriant naršyklę. Norint parinkti, kuriuos duomenis pašalinti, reikia spragtelėti mygtuką Nuostatos….

Įspėti prieš šalinant privačius duomenis
Jei ši nuostatanuostata pažymėta, tai prieš automatiškai šalinant privačius duomenis, pasirinktus lange Nuostatos…, bus prašoma patvirtinimo.

Visus arba tam tikrus naršyklės įrašytus privačius duomenis galima pašalinti paspaudus klavišų kombinaciją ValdCmd+Lyg2Shift+Šal arba iš meniu pasirinkus Priemonės –> Pašalinti privačius duomenis….
[[Nuostatos Grįžti į nuostatųnuostatų lango aprašą]::
// These fine people helped write this article:Chris Ilias. You can help too - find out how.
Tapkite „Mozillos“ savanoriu pagalbininku