Nuostatų langas - Pagrindinės nuostatos

(peradresuota iš Options window - General panel)

Čia aprašomos nuostatosnuostatos, kurias galima parinkti „Mozilla Firefox“ nuostatųnuostatų lango grupėje „Pagrindinės“. NuostatųNuostatų langas atveriamas atlikus šiuos veiksmus: „Firefox“ lango viršuje spustelėkite mygtuką Firefox meniu juostos elementą Priemonės meniu juostos elementą TaisaSpustelėkite meniu juostos elementą Firefox, tada – išsiskleidusio meniu elementą NuostatosNuostatos...Spustelėkite mygtuką New Fx Menu ir pasirinkite Nuostatos Nuostatos, kurias galima parinkti kitose nuostatų grupėse, aprašomos sk. NuostatųNuostatų langas.

Pagrindinių nuostatų grupėje pateikiamos nuostatosnuostatos, susijusios su dažniausiai naudojamomis funkcijosmis, pvz., „Firefox“ pradžios tinklalapiai ir failų atsisiuntimo valdymas.
Paleistis

Numatyta, kad paleidus „Firefox“ į pagrindinį langą įkeliamas pradžios tinklalapis. Pradžios tinklalapiu gali būti naujienų svetainės, žiniatinklinio pašto, ieškyklės ar kt. tinklalapis arba tinklalapių grupė. Šioje pagrindinių nuostatų skydelio dalyje galima pakeisti pradžios tinklalapį ir nurodyti, kas turi būti įkeliama paleidžiant naršyklę: pradžios tinklalapis (tinklalapių grupė), tuščias puslapis ar paskutinio naršyklės seanso tinklalapis(-iai).

Paleidus „Firefox“
Pasirinkus iš sąrašo rodyti pradžios tinklalapį, bus įkeliamas pradžios tinklalapis, kurio adresas nurodytas žemiau esančiame teksto langelyje. Kita parinktis – Rodyti tuščia puslapį (t. y. pradžios tinklalapio nebus įkeliama). Ji paprastai pasirenkama, jei norima sutaupyti laiką, reikalingą tinklalapiui įkelti.

Galima pasirinkti, kad paleidžiant naršyklę būtų įkeliami paskiausio seanso tinklalapiai, atstatant langus ir korteles, kurios buvo atvertos prieš baigiant darbą su „Firefox“. Taip galima įsiminti ir atstatyti tai, kas buvo daroma ar ketinama padaryti prieš užveriant naršyklę, pavyzdžiui, įdiegti operacinės sistemos naujinimus iš naujinimų svetainės. Tam reikia pasirinkti iš sąrašo Atverti paskiausio seanso langus ir korteles.

Pradžios tinklalapis
Jei aukščiau pasirinkote, kad paleidžiant naršyklę būtų atveriamas pradžios tinklalapis, tai čia nurodomas jo adresas. Tinklalapio adresą galima surinkti arba spragtelėti bet kurį iš mygtukų, esančių žemiau teksto langelio:

  • Šiuo metu atvertas tinklalapis. Pradžios tinklalapiu parenkamas naršyklės lange atvertas tinklalapis. Jei naršyklės lange atverta daugiau kaip viena kortelė, tai ant šio mygtuko bus rodomas užrašas Šiuo metu atverti tinklalapiai. Jį spragtelėjus, vietoj vieno pradžios tinklalapio bus įkeliama grupė tinklalapių – kiekvienas atskiroje kortelėje.
  • Tinklalapis iš adresyno. Pradžios tinklalapis parenkamas iš adresyno. Tam reikia spragtelėjus šį mygtuką pažymėti pageidautiną tinklalapį ar tinklalapių aplanką. Antruoju atveju vietoj vieno pradžios tinklalapio bus įkeliama grupė tinklalapių – kiekvienas atskiroje kortelėje.
  • Atstatyti numatytąjį. Atstatomas numatytasis pradžios tinklalapis, atitinkantis pradines naršyklės nuostatas.


Atsiuntimai

Šioje pagrindinių nuostatų lango srityje parenkama, kaip naršyklė turi valdyti įvairių tipų failus (pvz., programas, dokumentus, garsų failus), atsiunčiamus iš žiniatinklio svetainių.

Prasidėjus atsiuntimui atverti atsiuntimų tvarkytuvės langą
Jei šis langelis pažymėtas, tai pradėjus siųsti failą, automatiškai atveriamas siuntų langas, kuriame rodoma informacija apie siuntimo eigą.

Atsiuntus užverti atsiuntimų tvarkytuvę
Jei šis langelis pažymėtas, tai atsiuntus visus pradėtus siųsti failus, atsiuntimo tvarkytuvės langas užveriamas. Parinktis veiksni, kai pažymėtas aukščiau esantis langelis.

Atsiunčiamus failus įrašyti
Įdiegus naršyklę, numatytuoju aplanku, į kurį įrašomi atsiunčiami failai, būna parinktas darbalaukis. Galima jį pakeisti – nurodyti operacinės sistemos atsiuntimų ar bet kurį kitą aplanką. Aplankas nurodomas išskleidus sąrašą, spragtelėjus mygtuką Parinkti… ir pasirinkus jo pavadinimą iš aplankų medžio.

Klausti, kur įrašyti kiekvieną atsiunčiamą failą
Pažymėjus šią nuostatą, naršyklė klaus, kur įrašyti kiekvieną atsiunčiamą failą. Reikės nurodyti diską ir aplanką.

Priedai

Tvarkyti priedus
Spragtelėjus mygtuką Tvarkyti priedus, atveriama priedų tvarkytuvė, kurioje galima įdiegti naujus priedus, atnaujinti esamus bei pašalinti nereikalingus. Priedų tvarkytuvę galima atverti ir pasirinkus Priedai iš meniu Priemonės. Išsamiau apie priedus žr. skyrių Priedai.[[Nuostatos Grįžti į nuostatųnuostatų lango aprašą]::


Share this article: http://mzl.la/1BAQBA7

Ar šis straipsnis buvo naudingas? Luktelėkite…

These fine people helped write this article: tatjanaj. You can help too - find out how.