Nuostatų langas - Kortelių nuostatos | Instrukcijos

Nuostatų langas - Kortelių nuostatos

Čia aprašomos nuostatosnuostatos, kurias galima parinkti „Mozilla Firefox“ nuostatųnuostatų lango grupėje „Kortelės“. NuostatųNuostatų langas atveriamas atlikus šiuos veiksmus: „Firefox“ lango viršuje spustelėkite mygtuką Firefox meniu juostos elementą Priemonės meniu juostos elementą TaisaSpustelėkite meniu juostos elementą Firefox, tada – išsiskleidusio meniu elementą NuostatosNuostatos...Spustelėkite mygtuką New Fx Menu ir pasirinkite Nuostatos Nuostatos, kurias galima parinkti kitose nuostatų grupėse, aprašomos sk. NuostatųNuostatų langas.

Kortelių nuostatų grupėje pateikiamos nuostatosnuostatos, susijusios su naršymo kortelėmis.Naujus tinklalapius atverti:
Čia galima pasirinkti, kaip turi būti atveriami saitai iš naršyklėje atverto tinklalapio ar kitų programų. Paspaudus saitą į kurį nors žiniatinklio tinklalapį, tas tinklalapis (saitas) gali būti atvertas naujame lange arba paskiausiai atverto lango naujoje kortelėje.

Pastaba. Jeigu pasirinkta saitą atverti naujoje kortelėje, tai tuo atveju, kai tinklalapyje nurodytas lango, kuriame jis turi būti atvertas, dydis, tai ši nuostatanuostata bus ignoruojama ir tinklalapis bus atveriamas naujame lange, nes yra tinklalapių, kurie gali būti teisingai parodyti tik tam tikro dydžio lange.

Įspėti prieš užveriant langą, kuriame yra atvertų kortelių
Kai naršyklės lange atverta daugiau kaip viena kortelė, tai prieš užveriant langą naršyklė įspėja apie tai ir klausia, ar tikrai užverti langą ir visas korteles. Šis įspėjimas apsaugo nuo atsitiktinio lango užvėrimo, kai norėta užverti tik vieną kortelę ir joje atvertą tinklalapį. Jei nenorite, kad būtų įspėjama, tai panaikinkite šios nuostatos žymėjimą.

Įspėti prieš atveriant keletą kortelių, jei jos gali sulėtinti „Firefox“ darbą
Kai ketinsite atverti didelį kortelių kiekį vienu metu, „Firefox“ paprašys patvirtinimo. Taip galima išvengti sistemos darbo sulėtėjimo kol įkeliami tinklalapiai. Jei nenorite, kad būtų rodomas įspėjimas, panaikinkite šios parinkties žymėjimą.

Visada rodyti kortelių juostą
Jei naršyklės lange atvertas tik vienas tinklalapis, tai kortelių juosta nerodoma. Pažymėkite šią parinktį, jei norite, kad kortelių juosta būtų visuomet rodoma, nepriklausomai nuo to, kiek tinklalapių atverta.

Atveriant saitą naujoje kortelėje, įkelti ją į pirmąjį planą
Spragtelėjus tinklalapyje esantį saitą viduriniu pelės klavišu arba kairiuoju pelės klavišu kartu laikant paspaustą ValdCmd klavišą, saistomasis tinklalapis atveriamas naujoje naršyklės kortelėje. Šis tinklalapis nerodomas ekrane: jo kortelė įkeliama į antrą planą. Jei norite, kad saistomas tinklalapis būtų ne tik atveriamas, bet ir rodomas (t. y. jo kortelė įkeliama į pirmąjį planą), tai pažymėkite šią parinktį.[[Nuostatos Grįžti į nuostatųnuostatų lango aprašą]::


Share this article: http://mzl.la/1xKrPA7

Ar šis straipsnis buvo naudingas?

Luktelėkite…

These fine people helped write this article: Chris_Ilias. You can help too - find out how.
Get support for another platform:
Customize this article

Firefox