Nuostatų langas - Kitos nuostatos | Instrukcijos

Nuostatų langas - Kitos nuostatos

Čia aprašomos nuostatosnuostatos, kurias galima parinkti „Mozilla Firefox“ nuostatųnuostatų lango grupėje „Kitkas“. NuostatųNuostatų langas atveriamas atlikus šiuos veiksmus:

„Firefox“ lango viršuje spustelėkite mygtuką Firefox meniu juostos elementą Priemonės meniu juostos elementą TaisaSpustelėkite meniu juostos elementą Firefox, tada – išsiskleidusio meniu elementą NuostatosNuostatos...

Spustelėkite mygtuką New Fx Menu ir pasirinkite Nuostatos

Nuostatos, kurias galima parinkti kitose nuostatų grupėse, aprašomos sk. NuostatųNuostatų langas.

Nuostatų kortelėje „Kitkas“ pateikiamos rečiau reikalingos nuostatosnuostatos, skirtos tikrinti, ar „Firefox“ yra numatytoji naršyklė, valyti disko podėlį, valdyti programos atnaujinimo procesus ir pan.
Bendrųjų nuostatų kortelė

Valdymas

Naršymui tinklalapyje naudoti rodyklių klavišus
Pažymėjus šį langelį, tekste rodomas žymeklis, kurį galima valdyti klaviatūra ir tokiu būdu žymėti tekstą. Pritaikant programinę įrangą žmonėms su negalia dažnai naudojami ekrano skaitytuvai ir stiprintuvai, kurie pagal sistemos žymeklį nustato skaitomą ar stiprinamą ekrano vietą. Šią veikseną taip pat galima įjungti ar išjungti paspaudus klavišą F7.

Paiešką pradėti pradėjus rinkti tekstą
Pažymėjus šį langelį, paieška tinklalapyje bus inicijuojama automatiškai, vos tik pradėjus rinkti tekstą. Naršyklės lango apačioje atsiras paieškos juosta, kurioje bus rodoma informacija apie radinius ir parenkamos papildomos paieškos nuostatos.

Įspėti, jei svetainė bando nukreipti kitur arba atsiųsti tinklalapį iš naujo
Jeigu ši nuostatanuostata yra pažymėta, naršyklė neleis svetainėms nukreipti kitur arba atsiųsti tinklalapį iš naujo.


Naršymas

Keisti didelių paveikslų matmenis, priderinant prie naršyklės lango
Ši nuostata panaši į naršyklės „Internet Explorer“ atitinkamą nuostatą. Ji automatiškai sumažina paveikslų, kurie netelpa į naršyklės langą, dydį tiek, kad tilptų visas paveikslas. Spragtelėjus paveikslą atstatomas jo originalus dydis.

Automatiškai slinkti dokumentą
Tai naršyklės nuostata, leidžianti slinkti dokumentą laikant paspaustą vidurinį pelės klavišą (arba ratuką) ir velkant pelę aukštyn ar žemyn. Ši priemonė paspartina slinkimą, tačiau gali blaškyti dėmesį, todėl yra galimybė ją išjungti.

Slinkti tolygiai
Ši nuostata gali būti naudinga, jei dažnai skaitote ilgus tinklalapius. Įprasta, kad paspaudus klaviatūros klavišą Psl. žemyn rodinys staigiai nušoka vienu puslapiu žemyn. Parinkus tolygų slinkimą, rodinys slenka palaipsniui, taip, kad būtų galima matyti, kiek jis paslinko. Todėl tekstą galima skaityti ir tada, kai jis slenka.

Tikrinti rašybą renkant tekstą
Jei ši nuostata pažymėta, tai naršyklė automatiškai tikrins teksto, renkamo į žiniatinklio formas, rašybą ir siūlys galimus taisymus. Lietuvių kalbos žodynas yra įtrauktas į naršyklę – jo specialiai diegti nereikia. Jei norite tikrinti kitų kalbų rašyba, tai spragtelėkite dešiniuoju pelės klavišupaspauskite Vald klavišą ir spragtelėkite bet kurį tinklalapio teksto langelį, tada kontekstiniame meniu pažymėkite, kad būtų tikrinama rašyba ir pasirinkite Kalba –> Daugiau žodynų žodynui parsisiųsti.

Numatytoji naršyklė

Paleidžiant naršyklę „Firefox“ tikrinti, ar ji yra numatytoji
Pažymėjus šį langelį, kiekvieną kartą paleidžiant naršyklę bus tikrinama, ar ji yra numatytoji (t. y. automatiškai paleidžiama atveriant HTML failus), ir pranešama, jei kuri nors kita programa bus perėmusi numatytosios vaidmenį. Spragtelėjus mygtuką Tikrinti dabar bet kuriuo metu galima patikrinti, ar „Firefox“ naršyklė yra numatytoji.


Tinklo kortelė

Ryšys

Jūsų organizacija ar interneto paslaugų teikėjas gali rekomenduoti naudoti įgaliotąjį serverį, kuris veikia kaip tarpininkas tarp Jūsų kompiuterio ir interneto. Jis priima kliento siunčiamas užklausas internetui ir persiunčia jam savo (t. y. įgaliotojo serverio) vardu, o kai gauna atsakymą, tai jį persiunčia klientui. Įgaliotieji serveriai naudojami tinklų darbui efektyvinti, užklausoms filtruoti ir informacijai apie klientų kompiuterius slėpti. Įgaliotasis serveris dažnai yra organizacijos tinklo bendros užkardos dalis.

Ryšio nuostatų langas

Nenaudoti įgaliotojo serverio: Ši nuostatanuostata yra numatytoji. Pažymėkite ją, jei nenorite naudoti įgaliotojo serverio. Naudoti sistemines įgaliotojo serverio nuostatas: Pažymėkite šią nuostatą, jei norite naudoti operacinės sistemos įgaliotojo serverio nuostatas.

Savarankiškai aptikti šio tinklo įgaliotuosius serverius: Ši akutė žymima, kai norima, kad naršyklė automatiškai aptiktų ir pritaikytų tinklo įgaliotojo serverio nuostatas.

Naudoti sistemines įgaliotojo serverio nuostatas: Pažymėkite šią nuostatąnuostatą, jei norite naudoti įgaliotojo serverio nuostatas, nustatytas operacinei sistemai.

Rankinė įgaliotųjų serverių sąranka: Šį būdą tenka pasirinkti, jeigu neturite įgaliotojo serverio sąrankos failo adreso (ur<x>l). Į atitinkamus langelius reikia surinkti kiekvieno tipo serverio skaitmeninį IP adresą ir prievado numerį. Lauke Tiesiogiai jungtis prie šių sričių reikia išvardyti tas interneto sritis ir (arba) IP adresus, prie kurių norite jungtis tiesiogiai, be įgaliotųjų serverių. Įrašai atskiriami kableliu.

Automatinė įgaliotųjų serverių sąranka: Reikia surinkti universalųjį sąrankos failo adresą (ur<x>l), jeigu toks failas yra ir žinote jo adresą. Nuostatos įkeliamos spragtelėjus mygtuką Atsiųsti iš naujo.


Podėlis

Tam, kad kompiuterio darbas būtų spartesnis, tinklalapių kopijos išsaugomos tam tikroje kompiuterio disko atminties srityje, kuri vadinama podėliu. Kai vėl prireiks žiūrėto tinklalapio, naršyklė galės paimti jį iš podėlio, užuot vėl jį parsisiuntusi iš tinklo.

Podėliui skirti iki … MB disko atmintinė
Čia galima nurodyti maksimalų podėlio dydį megabaitais.

Išvalyti dabar
Nedelsiant pašalinamas visas podėlio turinys, taip atlaisvinant podėlio užimamą disko vietą.

Pranešti, kai svetainė siūlo kompiuteryje išsaugoti duomenis, reikalingus darbui atsijungus nuo tinklo
Žiniatinklio svetainės gali kaupti duomenis, reikalingus darbui atsijungus nuo tinklo. Jei anksčiau uždraudėte įrašyti svetainių duomenis, šį draudimą panaikinsite spragtelėję mygtuką Išimtys…. Iš sąrašo pasirinkite, kuriai svetainei nenorite drausti įrašyti duomenus ir spragtelėkite Pašalinti svetainę. Jei iš sąrašo norite pašalinti visas svetaines, spragtelėkite Pašalinti visas svetaines. Šios svetainės turi išsaugojusios duomenų, reikalingų darbui atsijungus nuo tinklo:
Kai svetainė įrašo duomenų, reikalingų darbui atsijungus nuo tinklo, galima įrašytus duomenis pašalinti. Tam reikia parinkti iš sąrašo svetainę ir spragtelėti Pašalinti….


Atnaujinimo kortelė

„Firefox“ naršyklė gali tikrinti, ar yra naujesnės jos ar įdiegtų papildinių versijos.

Automatiškai tikrinti, ar yra šių programų naujinimų:
Pagal numatytąją nuostatą, „Firefox“ naršyklė periodiškai tikrina, ar išleistos nauja jos ir įdiegtų papildinių (priedų ir apvalkalų) versijos, ir praneša apie jas. Jei nenorite, kad būtų tikrinama, panaikinkite šios nuostatos žymėjimą.

Jei „Firefox“ naujinimas rastas, tai:

pranešti ir paklausti, ką daryti: Naršyklė paprastai atnaujinama automatiškai (tai numatytoji nuostata). Tačiau pažymėjus šią akutę, prieš įdiegiant naujinimą apie tai pranešama ir prašoma leidimo jį įdiegti.

naujinimus atsiųsti automatiškai: Jei ši nuostatanuostata pažymėta, tai naršyklės naujinimai bus atsiunčiami automatiškai ir įdiegiami kitą kartą paleidus naršyklę iš naujo. Jei pažymėta Įspėti, jei naujinimas gali būti nesuderinamas su esamais papildiniaisnuostatanuostata, tai bus įspėjama, kai rastas naujinimas galės išjungti kai kuriuos įdiegtus priedus ar apvalkalus. Šiuo atveju bus galima atidėti atnaujinimą (atsisakius atnaujintos versijos teikiamų privalumų). Jei visi įdiegti priedai ir apvalkalai yra suderinami su naujinimu arba gali būti atnaujinti, kad taptų suderinami su naujinimu, tai naršyklė atnaujinama. Paleidus programą iš naujo prašoma atnaujinti priedus ir apvalkalus, kad juos būtų galima naudoti su atnaujinta naršyklės versija.

Rodyti atnaujinimo žurnalą
Naršyklė fiksuoja informaciją apie įdiegtus naujinimus. Ją galima peržiūrėti spragtelėjus šį mygtuką.

Pastaba. Naršyklę galite atnaujinti tuo atveju, jei dirbate užsiregistravę kaip administratoriuspagrindinis naudotojas arba kaip naudotojas, kuris įdiegė naršyklę „Firefox“.


Šifravimo kortelė

Protokolai

SSL 3.0
Pasirenkama, jei saugiam duomenų siuntimui ir gavimui norima naudoti standartinį protokolą SSL3 (saugiųjų sujungimų 3 lygmuo). Saugiosios svetainės paprastai naudoja šį protokolą. Jei ši nuostata nebus pažymėta, tai bus neįmanoma aplankyti kai kurių svetainių.

TLS 1.0
Pasirenkama, jei saugiam duomenų siuntimui ir gavimui norima naudoti protokolą TLS (transporto lygmens saugumas) – atvirąjį saugumo standartą, panašų į SSL3 (saugiųjų sujungimų lygmuo). Jei ši nuostata nebus pažymėta, tai bus neįmanoma aplankyti kai kurių svetainių.


Liudijimai

Liudijimai padeda atlikti šifravimo ir iššifravimo operacijas, siunčiant ir gaunant duomenis iš saugiųjų svetainių.

Svetainei paprašius mano liudijimo:
Pagal numatytąją nuostatą, svetainei naudojant saugų ryšį naršyklė parinkti automatiškai parenka atitinkamą liudijimą. Jei norite liudijimą parinkti savarankiškai (pvz., jei norite naudoti šifravimo būdą, kuris skiriasi nuo automatiškai parenkamo), tai pažymėkite akutę visuomet klausti. Tuomet naršydami galėsite sekti, kurie liudijimai naudojami.

Liudijimų peržiūra
Spragtelėjus šį mygtuką bus atvertas langas, kuriame galima peržiūrėti turimus liudijimus, importuoti naujus liudijimus, padaryti atsargines liudijimų kopijas, pašalinti pasenusius „Firefox“ naršyklės liudijimus.

Atšauktų liudijimų sąrašai
Tam, kad užtikrintų, kad dirbate su galiojančiais liudijimais, naršyklė gali tikrinti atšauktų (nebegaliojančių) liudijimų sąrašus. Jei norite įtraukti į naršyklę naują atšauktų liudijimų sąrašą arba peržiūrėti informaciją apie turimą sąrašą, tai spragtelėkite mygtuką Atšauktų liudijimų sąrašai.

Patikra
Būsenos paliudijimo tinklu protokolas (OCSP) yra taisyklių rinkinys, reikalingas liudijimo galiojimui patikrinti prisijungus prie tinklo. Pagal numatytąją nuostatą, naršyklė nenaudoja OCSP protokolo, tačiau šioje nuostatų lango dalyje jį galima įjungti. Paprastai ši nuostata keičiama tik tada, kai to reikalauja naudojama interneto aplinka.

Saugumo priemonės
Saugumo priemonė – tai aparatinė arba programinė įranga, teikianti užšifravimo ir iššifravimo paslaugas ir galinti saugoti liudijimus bei slaptažodžius. Jei norite naudoti kitą saugumo priemonę, negu numatyta naršyklėje, tai spragtelėkite mygtuką Saugumo priemonės.
[[Nuostatos Grįžti į nuostatųnuostatų lango aprašą]::
Ar šis straipsnis buvo naudingas?

Luktelėkite…

These fine people helped write this article: Chris_Ilias. You can help too - find out how.
Get support for another platform:
Customize this article

Firefox