Naršymo kortelės | Instrukcijos

Naršymo kortelės

Naršymo kortelės leidžia kelis tinklalapius atverti tame pačiame naršyklės lange – kiekvieną savo kortelėje. Čia aprašoma kaip paspartinti interneto naršymą, naudojantis naršymo kortelėmis, ir kaip parinkti reikiamas nuostatas.


Kortelių atvėrimas ir tinklalapių įkėlimas

Naują naršyklės kortelę galima atverti keliais būdais:

 • Paspausti mygtuką „Atverti naują kortelę“ paskutiniosios kortelės dešinėje pusėje.

1a77e24d041e30016338c1748ce618a4-1250880067-96-1.jpg

 • Paspausti spartųjį klavišą ValdCmd+T.
 • Pasirinkti meniu komandą Failas –> Nauja kortelė.
 • Dukart spustelėti kortelių juostos tuščioje vietoje.

Saitą į kortelę galima įkelti bet kuriuo iš šių būdų:

 • Spragtelėti saitą viduriniu pelės klavišu. (Jei pelė turi ratuką, tai reikia spragtelėti ratuką – tai yra tas pats, kas spragtelėti vidurinį klavišą.)
 • Nuvilkti saitą į kortelių juostos tuščią vietą. (Jei naršyklės lange atvertas tik vienas tinklalapis, tai kortelių juosta gali būti nerodoma. Daugiau informacijos apie tai, kaip pakeisti šią nuostatą, galima rasti sk. Kortelių pritaikymas savo poreikiams.)
 • Nuvilkti saitą į vieną iš atvertų kortelių (tinklalapis bus atvertas toje kortelėje).
 • Dešiniuoju pelės klavišu spragtelėti saitąPaspausti Vald pastačius žymeklį ant saito ir iš atsivėrusio kontekstinio meniu pasirinkti Atverti saistomą objektą naujoje kortelėje.

Jei norite, kad tinklalapis, kurio URL adresą renkate naršyklės adresų juostoje, būtų atvertas naujoje kortelėje, tai surinkę URL adresą paspauskite klavišų kombinaciją AltOpt+ĮvestiReturn.


Kortelių perkėlimas lange

Kortelės rodomos naršyklės lange tokia tvarka, kokia jos yra atveriamos. Tai ne visada gali būti patogu. Jei norite pakeisti kortelių eilę, t. y. perkelti kortelę į kitą naršyklės lango vietą, tai nuvilkite ją pele į norimą vietą. Velkant kortelę, atsiranda nedidelis ženkliukas (rodyklė), rodantis vietą, kur gali būti perkelta kortelė.

1a77e24d041e30016338c1748ce618a4-1250881898-515-1.jpg

1a77e24d041e30016338c1748ce618a4-1250881898-515-2.jpg

 • Norėdami perkelti kortelę į atskirą „Mozilla Firefox“ langą nuvilkite kortelės antraštę žemiau kortelių antraščių juostos.
 • Norėdami perkelti kortelę į kitą jau egzistuojantį „Mozilla Firefox“ langą tiesiog nuvilkite kortelę į to lango kortelių antraščių juostą.


Kortelių užvėrimas ir atstatymas

Naršymo korteles galima užverti keliais būdais:

 • Spragtelėjus kortelės užvėrimo mygtuką (kryžiuką).

1a77e24d041e30016338c1748ce618a4-1250883416-588-1.jpg

 • Paspaudus ValdCmd+W.
 • Viduriniu pelės klavišu spragtelėjus kortelę.
 • Pasirinkus meniu komandą Failas –> Užverti kortelę.

Norint užverti visas lange atvertas korteles, reikia dešiniuoju pelės klavišu spragtelėtipaspausti Vald, spragtelėti kortelę ir iš atsivėrusio kontekstinio meniu pasirinkti Užverti kitas korteles.

Naršyklė įsimena paskiausiai užvertų kortelių ir jų tinklalapių sąrašą. Todėl bet kurią seanso metu užvertą kortelę galima vėl atverti pasirinkus meniu Žurnalas –> Paskiausiai užvertos kortelės. Šiame sąraše esančius tinklalapius galima atverti visus kartu viename naršyklės lange atlikus meniu komanda Žurnalas –> Paskiausiai užvertos kortelės –> Atverti kortelėse. Norint, kad kortelės būtų atveriamos po vieną atvirkščia eile, reikia paspausti klavišų kombinaciją Vald Cmd+Lyg2Shift+T.


Kortelių pritaikymas savo poreikiams

Kortelių galima parinkti atvėrus nuostatų langą: pasirinkus iš meniu Priemonės –> NuostatosTaisa –> NuostatosFirefox –> Nuostatos ir atvėrus nuostatų grupę Kortelės.


Naudingi patarimai

Kortelės ir adresynas: Jei naršyklės lange tuo pat metu yra atverti keli tinklalapiai (keliose kortelėse), tai į adresyną galima įtraukti visų atvertų tinklalapių grupę. Tam reikia:

 1. Paspausti ValdCmd+Lyg2Shift+D arba pasirinkti iš meniu Pasirinkti iš meniu Adresynas –> Įrašyti į adresyną visas korteles. Taip visos veikiamajame lange atvertos kortelės įrašomos į atskirą adresyno aplanką.
 2. Norint atverti adresyno aplanko turinį kortelėse, reikia iš to aplanko meniu pasirinkti komandą Atverti kortelėse. Tą patį veiksmą galima atlikti ir spragtelėjus viduriniu pelės klavišu atitinkamą adresyno aplanką. Į aplanką įrašyti adresai bus atverti esamose kortelėse, o ne naujose.


Pradžios tinklalapių grupė: Vietoj vieno pradžios tinklalapio gali būti atveriama kortelių grupė, t. y. keli tinklalapiai. Atverkite Jūsų mėgstamas svetaines vieno naršyklės lango kortelėse. Pasirinkite Priemonės –> NuostatosTaisa –> NuostatosFirefox –> Nuostatos ir atverkite skydelį Pagrindinės. Dalyje Pradžios tinklalapis spragtelėkite mygtuką Šiuo metu atverti tinklalapiai. Dabar, spragtelėję mygtuką Pradžios tinklalapis, įkelsite visą tinklalapių grupę.

Mygtuko naujai kortelei atverti įtraukimas į priemonių juostą: Tam, kad būtų galima sparčiai atverti naują kortelę, į naršyklės priemonių juostą galima įtraukti mygtuką Naują kortelė. Žr. sk. Priemonių juostų pritaikymas savo poreikiams.


Klaviatūros spartieji klavišai: Nors korteles patogu valdyti pele, dalį kortelių valdymo veiksmų taip pat galima atlikti paspaudus klaviatūros klavišus ar jų kombinacijas. Naršyklės visą sparčiųjų klavišų sąrašą galima rasti sk. Klaviatūros spartieji klavišai.

© 2003–2008 Mozilla Help Viewer projekto bendradarbiai

© Vertimas į lietuvių kalbą ir adaptavimas. Gintautas Grigas, Tatjana Jevsikova, 2004–2008

Ar šis straipsnis buvo naudingas?

Luktelėkite…

// These fine people helped write this article:dzoninho. You can help too - find out how.

Last Update: 2009-08-21

Get support for another platform:
Customize this article

Firefox