Darbas su naršykle

Sveiki! Čia „Mozilla Firefox“ naršyklės žinynas. Tai interneto naršyklė, pasižyminti priemonių, palengvinančių žiniatinklio naršymą, gausa. Čia aprašoma, kaip naudotis naršykle, t. y. kaip ieškoti tinklalapių, juos atverti ir įrašyti į diską arba adresyną, spausdinti; kaip peržiūrėti ir parinkti pagrindines naršyklės nuostatas.


Žiniatinklio naršymas

Pradžios tinklalapis

Paleidus naršyklę atveriamas jos langas ir įkeliamas pradžios tinklalapis. Numatytasis naršyklėje nustatytas pradžios tinklalapis yra Firefox tinklalapis.

Patarimai:

 • Jei pasirodo, kad naršyklės lango dalis, skirta tinklalapiui atverti per maža, tai ją galima padidinti perėjus prie viso ekrano veiksenos. Tada tinklalapio rodymo lango dalis užims beveik visą ekraną, tačiau bus paslėpta meniu juosta, būsenos juosta, dalis mygtukų ir kai kurie kiti grafinės sąsajos elementai. Į viso ekrano veikseną pereinama iš naršyklės meniu Rodymas –> Visas ekranas arba paspaudus klavišą F11.
 • Galima greitai nueiti į naršyklės pradžios tinklalapį paspaudus klavišus AltOpt+Prad.

Perėjimas prie kito tinklalapio

Pereinama surinkus tinklalapio universalųjį adresą internete (URL). Žiniatinklio adresai prasideda santrumpa http://, po kurios eina vienas ar keli vardai, nusakantys vietą tinkle. Pavyzdžiui, http://www.mozilla.org.

 1. Spragtelėkite adresų juostą ar pažymėkite joje esantį universalųjį adresą.
 2. Surinkite (arba pasirinkite iš išskleisto sąrašo) adresą tinklalapio, kurį norite aplankyti.
 3. Paspauskite įvedimo klavišą.

Patarimas. Galima paspartinti adresų juostoje surinkto adreso žymėjimą, paspaudus spartųjį klavišą ValdCmd+L.

Ką daryti, jei adreso nežinote? Adresų juostoje galima surinkti dalį adreso, pavyzdžiui, visalietuva (visas adresas būtų www.visalietuva.lt), arba su tinklalapiu susijusį žodį, pavyzdžiui, dovanos arba naujienos. Tada naršyklė kreipsis į „Google“ ieškyklę ir atvers tinklalapį, kuris yra radinių sąrašo pirmoje vietoje. Taip pat žr. Paieška.

Saitai

Tinklalapiuose būna saitų, kuriuos spragtelėjus pereinama prie kitų tinklalapių.

 1. Vedžiokite pelės žymeklį po tinklalapį. Atsidūręs ant saito, žymeklis įgaus plaštakos su ištiestu smiliumi pavidalą. Teksto fragmentai, iš kurių eina saitai, dažniausiai būna pabraukti ir nuspalvinti. Saitai taip pat gali eiti iš mygtukų ir paveikslų.
 2. Spragtelėję saitą pateksite į jo tinklalapį. Kol tinklalapis, į kurį veda saitas, siunčiamas, naršyklės lango apačioje rodomi pranešimai, informuojantys, kaip vyksta siuntimas.

Grįžimas prie aplankytų tinklalapių

Yra keli būdai aplankyti žiūrėtą tinklalapį iš naujo:

 • Spragsint mygtukus Atgal (Pirmyn) kaskart eiti per vieną tinklalapį atgal (pirmyn). Spragtelėjus mygtuką Atgal, grįžtama į paskutinį aplankytą tinklalapį, spragtelėjus dar kartą – į dar ankstesnį ir t. t. Kai jau buvo sugrįžta atgal, galima tuo pačiu keliu vėl eiti į priekį, spragtelint mygtuką Pirmyn.
 • Spragtelėjus trikampėlį greta mygtuko Atgal (Pirmyn) nušokti į bet kurį tinklalapį, į kurį būtų galima patekti kelis kartus iš eilės spragtelint mygtukus Atgal (Pirmyn). Spragtelėjus trikampėlį, išskleidžiamas sąrašas tinklalapių pavadinimų, išdėstytų jų lankymo tvarka. Belieka pasirinkti pavadinimą tinklalapio, į kurį norima eiti.
 • Spragtelėjus adresų juostos dešinėje esančią rodyklę ir tokiu būdu išskleidus juostoje rinktų adresų sąrašą, pasirinkti norimo tinklalapio adresą.
 • Bet kurį esamo seanso metu aplankytą tinklalapį galima vėl aplankyti, pasirinkus jo pavadinimą iš meniu Žurnalas.

Kelių paskutinių seansų metu aplankytų tinklalapių adresų sąrašą galima pamatyti naršymo žurnale. Į jį patenkama iš meniu Žurnalas pasirinkus Rodyti visą žurnalą. Atsivėrusiame archyvo lange rodomas aplankų medis su aplankytų tinklalapių pavadinimais. Spragtelėjus aplanko pavadinimą atveriamas jame esančių tinklalapių ir (arba) poaplankių sąrašas. Tinklalapį galima aplankyti spragtelėjus jo pavadinimą.


Siuntimo stabdymas ir kartojimas

Kai tinklalapio siuntimas užtrunka ilgiau, negu buvo tikėtasi, arba nebenorima, kad jis būtų atsiųstas, reikia spragtelėti mygtuką Stabdyti.

Norint atnaujinti tinklalapio rodymą arba pamatyti paskiausią jo variantą, reikia spragtelėti mygtuką Iš naujo arba paspausti klavišų kombinaciją ValdCmd+R.


Naršymo kortelės

Naršant žiniatinklį, tinklalapius galima atverti naujuose naršyklės languose arba tame pačiame lange. Antruoju atveju naujam tinklalapiui sukuriama nauja kortelė tame pačiame lange. Tam reikia atlikti meniu komandą Failas -> Nauja kortelė arba paspausti klavišų kombinaciją ValdCmd+T. Virš tinklalapio atsiras kortelių juosta su tinklalapių pavadinimais. Pradžioje bus dvi kortelės: ankstesnio tinklalapio kortelė ir ką tik sukurta, dar tuščia. Į tuščią kortelę galima įkelti tinklalapį aukščiau aprašytu būdu. Šitaip į vieną langą galima sudėti daug tinklalapių su atskira kortele kiekvienam. Tokiu būdu sutaupoma vietos darbalaukyje ir darbalaukio užduočių juostoje.

Iš vieno tinklalapio į kitą pereinama spragtelėjus pavadinimą tos kortelės, kurios tinklalapį norime matyti.

Daugiau informacijos galima rasti sk. Naršymo kortelės.


Parankinė

Tai dar viena patogi žiniatinklio naršymo priemonė. Tai naršyklės lango kairėje esanti sritis (polangis), kurioje galima atverti adresyną arba naršymo žurnalą. Jei į naršyklę įdiegti specialūs papildiniai, parankinė gali atlikti ir daugiau funkcijų.

Norint atverti kurį nors parankinės elementą, reikia iš meniu Rodymas –> Parankinė pasirinkti jo pavadinimą (Adresynas, Žurnalas).


Paieška

Paieška žiniatinklyje

Naršyklė turi paieškos juostą – patogią paieškos priemonę, padedančią sparčiai rasti dominančios tematikos tinklalapius. Pavyzdžiui, jei reikia rasti žiniatinklyje informaciją apie vaikus, tai atlikite šiuos veiksmus:

 1. Nustatykite žymeklį (t. y. spragtelėkite) paieškos juostos langelyje.
 2. Surinkite vaikas.
 3. Paspauskite klavišą ĮvestiReturn.

Žodžio „vaikas“ paieškos rezultatai rodomi naršyklės lange. Paieška atliekama su numatytąja ieškykle „Google“.


Ieškyklės parinkimas

Jei norite pasirinkti kitą ieškyklę, tai spragtelėkite rodyklę, esančią paieškos juostos kairiame kampe. Kai kurios ieškyklės (pvz., Google) ieško visame žiniatinklyje, kitos (pvz., Amazon.com) – tik tam tikrose svetainėse.


Ieškyklių tvarkymas

Jei reikia įtraukti, pašalinti ieškykles ar pakeisti jų eilę, išskleiskite ieškyklių sąrašą (paspaudę rodyklytę paieškos juostoje) ir spragtelėkite Tvarkyti ieškykles…. Pažymėkite ieškyklės pavadinimą ir spragtelėkite atitinkamą mygtuką (Pakelti, Nuleisti, Pašalinti) arba saitą Daugiau ieškyklių. Papildomų ieškyklių galima įdiegti iš svetainės „Firefox“ papildiniai (anglų k.).


Tinklalapyje pažymėto teksto paieška

Naršyklė leidžia sparčiai ieškoti teksto, pažymėto atvertame tinklalapyje:

 1. Pažymėkite tinklalapio teksto fragmentą (žodį ar frazę).
 2. Spragtelėkite dešiniuoju pelės klavišu Paspauskite Vald, spragtelėkite pelės klavišu ir iš atsivėrusio kontekstinio meniu pasirinkite Ieškoti {parinkta ieškyklė}: {pažymėtas tekstas}.

Atlikus šią meniu komandą, naršyklė kreipsis į šiuo metu pasirinktą ieškyklę ir pateiks radinių sąrašą naujoje kortelėje.


Paieška tinklalapyje

Norint rasti pageidautiną tekstą (ženklų seką) peržiūrimame tinklalapyje, reikia:

 1. Paspausti klavišų kombinaciją ValdCmd+F arba pasirinkti meniu komandą Taisa –> Ieškoti. Taip atveriama paieškos juosta naršyklės pagrindinio lango apačioje.
 2. Į jos langelį reikia surinkti ieškomą tekstą. Pradedama ieškoti pradėjus rinkti tekstą.
 3. Paieškos juostoje galima pasirinkti:
  • Tolesnis. Ženklų sekos bus ieškoma tinklalapio dalyje, esančioje po žymeklio pozicijos (link dokumento pabaigos).
  • Ankstesnis. Ženklų sekos bus ieškoma tinklalapio dalyje, esančioje prieš žymeklio poziciją (link dokumento pradžios).
  • Viską paryškinti. Spragtelėjus šį mygtuką, visi radiniai paryškinami (nuspalvinami).
  • Skirti didžiąsias ir mažąsias raides. Ieškant surinkto teksto, didžiosios ir mažosios raidės bus laikomos skirtingomis.

Norint vėl ieškoti tos pačios ženklų sekos, reikia paspausti F3 arba pasirinkti meniu Taisa –> Ieškoti toliau.

Patarimas. Galima įjungti sparčiosios paieškos veikseną. Tam reikia nuostatų lango Kitkas kortelėje Bendrosios pažymėti parinktį Paiešką pradėti pradėjus rinkti tekstą. Tada sparčiosios paieškos juosta bus rodoma vos tik pradėjus rinkti tekstą. Skirtingai nuo paprastos paieškos juostos sparčiosios paieškos juosta užveriama automatiškai praėjus porai sekundžių po paskutinio surinkto ženklo.


Tinklalapių kopijavimas, įrašymas ir spausdinimas

Dalies tinklalapio kopijavimas

Norint nukopijuoti tinklalapio teksto fragmentą, reikia:

 1. Pažymėti kopijuotiną tekstą.
 2. Iš meniu pasirinkti Taisa –> Kopijuoti.

Tekstas nukopijuojamas į iškarpinę, iš kur jį galima įdėti į kitus dokumentus.

Norint nukopijuoti saito adresą arba paveikslo adresą, reikia:

 1. Pelės žymeklį nustatyti ant saito arba paveikslo.
 2. Atverti kontekstinį meniu spragtelėjus dešiniuoju pelės klavišupaspaudus Vald ir spragtelėjus saitą ar paveikslą.
 3. Pasirinkti meniu elementą Kopijuoti saito adresą arba Kopijuoti paveikslo adresą. Jeigu paveikslas turi saitą, tai meniu pateikiami abu variantai (t. y. galima pasirinkti, ką kopijuoti: saito adresą ar paveikslo adresą).

Nukopijuotą saitą galima įdėti į kitus failus arba į naršyklės adresų juostą.


Viso tinklalapio arba jo dalies įrašymas

Norint turėti žiūrimą tinklalapį savame kompiuteryje, reikia jį įrašyti į diską. Tam reikia atlikti veiksmus:

 1. Pasirinkti Failas –> Įrašyti kaip….
 2. Atsivėrusiame operacinės sistemos failų įrašymo lange pasirinkti failo vietą (diską ir aplanką) arba sukurti naują aplanką.
 3. Pasirinkti, ką ir kaip įrašyti. Tam reikia išskleisti parinkčių sąrašą Įrašomo failo tipas (langas operacinės sistemos, todėl sąrašas gali būti pavadintas ir kitaip) ir jame pasirinkti:
  • Tinklalapis, visas (numatytoji parinktis) – bus įrašytas tinklalapis su visais kadrais, paveikslais ir jų atvaizdavimo priemonėmis. Tačiau įrašius gali neveikti kai kurie saitai. Naršyklė sukuria naują aplanką, į kurį įrašomi visi tinklalapio paveikslai ir kiti papildomi failai, reikalingi visam tinklalapiui parodyti.
  • Tinklalapis, tik HTML tekstas – bus įrašytas vien tinklalapis (be paveikslų). Šiuo atveju išlaikoma originali tinklalapio saitų struktūra.
  • Tekstų failai – bus įrašytas tik tinklalapis grynuoju tekstu (be HTML gairių). Tokį tekstą bus galima atverti bet kuria tekstų rengykle.
 1. Surinkti failo vardą ir spragtelėti mygtuką Įrašyti.

Jei tinklalapis turi kadrų, tai galima įrašyti kadro tinklalapį:

 1. Nustatyti pelės žymeklį kadre, kurio tinklalapį norima įrašyti.
 2. Atverti kontekstinį meniu paspaudus Vald ir spragtelėjusdešiniuoju pelės klavišu spragtelėjus tą kadrą.
 3. Pasirinkti Kadras –> Įrašyti kadrą kaip. Bus atvertas operacinės sistemos failų įrašymo langas (jis aprašytas aukščiau).
 4. Pasirinkti failo vietą (diską ir aplanką) arba sukurkti naują aplanką.
 5. Pasirinkti įrašymo formatą (žr. tinklalapio įrašymo aprašymą aukščiau).
 6. Surinkti failo vardą ir spragtelėti Įrašyti.

Įrašius tinklalapio failą(-us) į diską, tinklalapį bus galima atverti neprisijungus prie interneto.

Norint įrašyti tik tinklalapyje esantį paveikslą, reikia:

 1. Pelės žymeklį nustatyti ant paveikslo.
 2. Spragtelėjus dešiniuoju pelės klavišuPaspaudus Vald ir spragtelėjus paveikslą iškviesti kontekstinį meniu.
 3. Pasirinkti Įrašyti paveikslą kaip….
 4. Atsiradusiame lange pasirinkti failo (paveikslo) įrašymo vietą (diską ir aplanką) arba sukurti naują aplanką.
 5. Surinkti paveikslo failo vardą ir spragtelėti mygtuką Įrašyti (jei operacinė sistema nelokalizuota – Save).

Tinklalapį galima įrašyti jo neatveriant. Tam reikia atlikti veiksmus:

 1. Pelės žymeklį nustatyti ant saito, vedančio į tinklalapį.
 2. Spragtelėjus dešiniuoju pelės klavišuPaspaudus valdymo klavišą Ctrl ir spragtelėjus kairiuoju pelės klavišu iškviesti kontekstinį meniu.
 3. Pasirinkti Įrašyti saistomą objektą kaip….
 4. Atsiradusiame lange pasirinkti failo (tinklalapio) įrašymo vietą (diską ir aplanką) arba sukurti naują aplanką.
 5. Surinkti tinklalapio failo vardą ir spragtelėti mygtuką Įrašyti (jei operacinė sistema nelokalizuota – Save).

Pastaba. Spragtelėjus kai kuriuos saitus, failai iš karto atsiunčiami ir juos siūloma įrašyti į diską. Tokių saitų universalieji adresai prasideda santrumpa ftp arba pabaigoje turi ne HTML failo prievardį, pavyzdžiui, .au arba .mpeg. Tokie saitai skirti programinės įrangos, garso, vaizdo bei kitiems failams persiųsti. Juos atsiuntus gali būti atveriamos programos, susietos su šių failų prievardžiais.

Patarimas. Norint tinklalapyje esantį paveikslą padaryti darbalaukio užsklandos piešiniu (fonu), pažymėjus paveikslą spragtelėti dešiniuoju pelės klavišupaspausti Vald klavišą ir spragtelėti pelės klavišu ir iš kontekstinio meniu pasirinkti Padaryti užsklandos piešiniu. Atvertame lange galima parinkti įvairias užsklandos piešinio rodymo nuostatas.


Tinklalapio spausdinimas

Norint išspausdinti žiūrimą tinklalapį, reikia:

 • Pasirinkti meniu komandą Failas –> Spausdinti….

Jei reikia išspausdinti tinklalapio fragmentą, tai pagrindiniame naršyklės lange:

 • Atverti tinklalapį ir pažymėti tą jo dalį, kurią norima išspausdinti.
 • Pasirinkti meniu komandą Failas –> Spausdinti….
 • Atverto lango dalyje Spausdinimo sritis (Print Range, jei OS nelokalizuota), pažymėti akutę Pažymėta dalis (Selection).

Spausdinsimo tinklalapio turinio išdėstymą lemia jame esantys formatai ir lapo dydis, bet ne ekrano lango dydis. Tekstas ir grafika skaidomi į puslapius, prisitaikant prie nustatyto popieriaus lapo dydžio.


Spaudinio peržiūra

Prieš spausdinant dokumentą galima peržiūrėti, kaip atrodys jo išspausdintas variantas. Iš pagrindinio naršyklės lango:

 • Pasirinkite Failas –> Spaudinio peržiūra.

Spaudinio peržiūros lange galima atlikti šiuos veiksmus:

 • Peržiūrėti bet kurį spaudinio puslapį. Ekrane rodomus puslapius galima pakeisti spragsint mygtukus: Tolesnis arrow-rit-sharp.gif , Ankstesnis arrow-lft-sharp.gif , Pirmas arrow-lft-sharp-end.gif , ar Paskutinis arrow-rit-sharp-end.gif .
 • Parinkti mastelį. Iš išskleidžiamojo sąrašo Mastelis pasirenkami originalo matmenų procentai. Pavyzdžiui, jei norima, kad išspausdinto dokumento puslapiai būtų dvigubai mažesni už originalo, tai pasirenkama iš sąrašo „50%“. Galima nurodyti ir tokį procentų skaičių, kurio nėra sąraše (tam reikia iš sąrašo pasirinkti Kitas ir atsivėrusiame lange surinkti norimą procentų skaičių). Taip pat galima pasirinkti, kad spausdinamo tinklalapio turinys būtų priderinamas prie lapo dydžio.
 • Parinkti puslapio padėtį: Jei norima, kad spausdinsimo dokumento turinys būtų išdėstytas stačiuose puslapiuose (puslapio trumpoji kraštinė viršuje), tai reikia spragtelėti mygtuką Stačias. Jei norima, kad dokumentas būtų išspausdintas gulsčiuose puslapiuose (puslapio ilgoji kraštinė viršuje), tai reikia spragtelėti mygtuką Gulsčias.
 • Atverti puslapio nuostatų langą. Norint patekti į langą, kuriame galima parinkti daugiau puslapio nuostatų, reikia spragtelėti mygtuką Puslapio nuostatos.
 • Išspausdinti dokumentą. Spragtelėjus mygtuką Spausdinti patenkama į spausdinimo nuostatų langą.

Pastaba. Operacinėse sistemose Mac OS ir Linux kai kurių spaudinio peržiūros lango elementų gali nebūti arba jie gali būti kitokie.


Puslapio nuostatos

Pastaba. Operacinėse sistemose Mac OS ir Linux kai kurių spaudinio peržiūros lango elementų gali nebūti arba jie gali būti kitokie.

Norint parinkti spausdinsimo dokumento puslapio nuostatas, reikia iš pagrindinio naršyklės lango:

 • Pasirinkti Failas –> Puslapio nuostatos.

Atsivėrusio lango nuostatos sugrupuotos į dvi korteles:

 • Formatas ir parinktys. Šioje kortelėje parenkama: puslapio padėtis, mastelis ir spalvų bei fono spausdinimas:
  • Puslapio padėtis:
   • Stačias. Pažymėkite šią akutę, jei norite, kad spausdinsimo dokumento turinys būtų išdėstytas stačiuose puslapiuose (puslapio trumpoji kraštinė viršuje).
   • Gulsčias. Pažymėkite šią akutę, jei norite, kad dokumentas būtų išspausdintas gulsčiuose puslapiuose (puslapio ilgoji kraštinė viršuje).
  • Mastelis. Čia nurodomas originalo matmenų procentų skaičius. Pavyzdžiui, jei norite, kad išspausdinto dokumento puslapiai būtų dvigubai mažesni už originalo, tai surinkite „50“.
   • Priderinti prie puslapio pločio. Pažymėkite šį langelį, jei reikia priderinti spausdinsimo tinklalapio turinį prie popieriaus lapo pločio.
  • Parinktys:
   • Spausdinti fono piešinius ir spalvas. Jei šis langelis nepažymėtas, tai spausdinami tik tinklalapio priekinio plano piešiniai ir spalvos. Pažymėjus šią parinktį, spausdinami ir antrojo plano (fono) piešiniai bei spalvos.
 • Paraštės ir puslapinės antraštės bei poraštės. Šioje kortelėje parenkamos puslapio paraštės, antraštės ir poraštės.
  • Paraštės:
   • Viršutinė, apatinė, kairioji, dešinioji: Surinkite puslapio viršutinės, apatinės, kairiosios ir dešiniosios paraščių dydžius (milimetrais).
  • Puslapinės antraštės ir poraštės. Šioje kortelės dalyje yra šeši išskleidžiamieji sąrašai, išdėstyti dviejose eilutėse. Iš viršutinėje eilutėje esančių sąrašų galima parinkti puslapinės antraštės kairiosios, centrinės ir dešiniosios sričių elementus, o iš apatinėje eilutėje esančių sąrašų – puslapinės poraštės kairiosios, centrinės ir dešiniosios sričių elementus. Išskleidus bet kurį sąrašą, galima pasirinkti šiuos antraštės (poraštės) atitinkamos srities variantus:
   • --tuščia--. Tuščia sritis.
   • Antraštė. Tinklalapio antraštė.
   • URL. Tinklalapio universalusis adresas (paprastai prasideda santrumpa „http://“).
   • Data ir laikas. Tinklalapio spausdinimo data ir laikas.
   • Puslapio Nr. Kiekviename puslapyje išspausdinamas jo numeris.
   • X iš Y. Spausdinamas puslapio numeris iš bendro spaudinio puslapių skaičiaus. Pavyzdžiui, jei spausdinamas 5 puslapių tinklalapis, tai trečiame puslapyje bus užrašas „3 iš 5“.
   • Kita. Atveriamas langas, kuriame reikia surinkti tekstą. Į tekstą galima įtraukti šiuos kodus:
    • &PT – puslapio numeris iš bendro puslapių skaičiaus (pvz., „3 iš 5“);
    • &P – puslapio numeris;
    • &D – spausdinimo data;
    • &U – tinklalapio URL;
    • &T – tinklalapio antraštė.

Patarimas. Parinkus puslapio nuostatas, galima peržiūrėti, kaip atrodys spaudinys (žr. sk. Spaudinio peržiūra.


Darbo efektyvumas

Įvairių tipų failų tvarkymas

Naršyklė pati gali atverti daugelio tipų failus. Jeigu kurio nors tipo failo (pvz., garso įrašo) atverti negali, ji pasitelkia papildinį, arba kitą to tipo failams skirtą programą. Jei naršyklė neturi reikalingo papildinio ir neturi duomenų apie programą, kurią galima naudoti failui atverti, tai failas gali būti įrašytas į diską. Failų atsiuntimo ir įrašymo eigą galima stebėti atsiuntimų tvarkytuvės lange.

Naršyklės papildiniai išplečia jos galimybes. Papildiniai – tai pagalbinės programos, veikiančios naršyklės terpėje. Tokie papildiniai, kaip „Sun Java“, „Adobe Flash“ ir „RealNetworks RealPlayer“ leidžia naršyklėje paleisti įvairialypės terpės failus ir nedideles programas (filmus, animaciją, žaidimus). Dažniau reikalingų papildinių sąrašą galima rasti „Mozillos“ atnaujinimo svetainės papildinių skyriuje (anglų k.).

Failams, kurių negali atverti naršyklė, galima parinkti išorines programas, kurios juos atvertų. Pavyzdžiui, MP3 failams groti galima pasirinkti mėgstamą medijos grotuvę.

Nuostatų lango kortelėje Programos galima parinkti, kaip turi būti valdomi įvairių tipų failai, kuriuos negali atverti naršyklė. Šis langas atveriamas pasirinkus iš meniu Priemonės –> NuostatosTaisa –> NuostatosFirefox –> Nuostatos, ir spustelėjus nuostatų grupę Programos. Čia galima pakeisti arba pašalinti su failų tipu susietą veiksmą. Daugiau informacijos apie veiksmų keitimą galima rasti sk. Programų nuostatosnuostatos.

Spragtelėjus saitą į failą, kurio negali atverti naršyklė, rodomas atvėrimo dialogo langas, kuriame galima parinkti šiuos veiksmus su atsiunčiamu failu:

 • Atverti programa. Failas atveriamas su numatytąja programa, skirta duoto tipo failams. Galima nurodyti ir kitą programą pasirinkus iš išskleidžiamojo sąrašo Kita….
 • Įrašyti failą. Failas įrašoma į pasirinktą vietą jo neatveriant. Jei naršyklės nuostatų lango nuostatų grupėje Pagrindinės pažymėta parinktis Atsiunčiamus failus įrašyti į, tai atsiunčiamas failas bus įrašomas į numatytąjį aplanką.
 • Aukščiau parinktą nuostatą taikyti visiems šio tipo failams. Jei pažymėta ši parinktis, tai ateityje atsiunčiant tokio pat tipo failus naršyklė automatiškai pritaikys pasirinktą veiksmą.

Patarimas. Nuostatų lango skydelyje Programos galima pakeisti su failų tipu susietą ir automatiškai atliekamą veiksmą.


„Firefox“ naršyklės parinkimas numatytąja

Norint, kad tinklalapiai (iš žiniatinklio ir kompiuterio disko) būtų atveriami „Firefox“ naršykle, reikia ją parinkti numatytąja.

Tam iš meniu pasirinkite Priemonės –> NuostatosTaisa –> NuostatosFirefox –> Nuostatos ir spragtelėkite mygtuką Tikrinti dabar, esantį nuostatų skydelyje Kitkas


Podėlio nuostatos

Tam, kad kompiuterio darbas būtų spartesnis, tinklalapių kopijos išsaugomos tam tikroje kompiuterio disko atmintinės srityje, kuri vadinama podėliu. Kai vėl prireiks žiūrėto tinklalapio, naršyklė galės paimti jį iš podėlio, užuot vėl jį parsisiuntusi iš tinklo.

Norint nustatyti podėlio dydį arba jį išvalyti, reikia:

 1. Iš meniu pasirinkti Priemonės –> NuostatosTaisa –> NuostatosFirefox –> Nuostatos.
 2. Atverti nuostatų grupę Kitkas ir atverti kortelę tinklas.
 3. Lauke Podėliui skirti iki… surinkti skaičių, nusakantį jo dydį. Optimalus jo dydis yra nuo 50 MB iki 70 MB. Norint išvalyti podėlį, reikia spragtelėti mygtuką Išvalyti dabar.

Pastaba. Kai podėlis didesnis, tinklalapiai įkeliami sparčiau, bet diske lieka mažiau vietos kitoms reikmėms.

Baigiant darbą su naršykle atliekami disko podėlio tvarkymo veiksmai. Jeigu jie užtrunka pernelyg ilgai, galima pabandyti sumažinti podėlį.

Norint atsiųsti tinklalapį iš naujo, nepaisant podėlyje laikomo tinklalapio varianto naujumo, reikia naršymo juostoje spragtelėti mygtuką Atsiųsti iš naujo.

© 2003–2008 Mozilla Help Viewer projekto bendradarbiai

© Vertimas į lietuvių kalbą ir adaptavimas. Gintautas Grigas, Tatjana Jevsikova, 2004–2008

Ar šis straipsnis buvo naudingas? Luktelėkite…

These fine people helped write this article: sigitab. You can help too - find out how.