Bikisa mokili

uta na oyo ekosenga yo makasi mingi te

Tosengeli na lisalisi nayo!

Eza na basaleli koluta bamillion 400, Mozilla support esimbami mobimba nayango na bavolontaire, mpe eza ya litomba koleka. Oyo ezali epayi oza koingela.

Mpo na nini esengeli na salisa?

Salisa bamillion ya basaleli bazwa ya litomba koleka na navigateur nabango balingaka. Bacontribution nayo ekokomela bamillion ya basaleli mokili mobimba, mpe okoki kosala yango na bompete bisika ozali.

Maye matali biso

Mozilla Support eza lingomba ya bavolontiare mpe basali baye bamipesi motema mobimba mpo na komeka kosunga basaleli babiso mokili mobimba. Sangana na biso mpo na makambo kitiko ya kokamwisa!
Tuna motuna

Ozwi nkokoso na produit ya Mozilla mpe olingi mua lisalisi?