შეკითხვები ჭდეებით: ყველა კითხვის ჩვენება

cookies allow all

I use a 2017 Apple Desk top Retina 4. I just made Firefox my default browser, trying to allow all cookies for my online banking with dollar bank. I have always had this… (ვრცლად)

I use a 2017 Apple Desk top Retina 4. I just made Firefox my default browser, trying to allow all cookies for my online banking with dollar bank. I have always had this account on Firefox, since 2020, but for some mysterious reason after successfully logging on, with access to all my data, I am automatically logged out as soon as I select Pay My Bills. Advice from dollar customer service is not helpful. I don't want to erase all my cookie/cache files. (pop up windows are allowed). Are there steps I should take to be sure all cookies are allowed for this particular site? Ventura 13.2.1 is the latest Apple OS.


/moved thread from Firefox for iOS (for iPhone/iPad) to Firefox section as you have macOS.

კითხვის დამსმელია mekirby 3 კვირის წინ

ბოლო პასუხის გამცემი mekirby 3 კვირის წინ

lost synced tabs on phone

lost synced tabs on phone from old imac. goal was to move all tabs on phone to new imac desktop. is this possible? Did I do it wrong? Is this a two way process? Reason wa… (ვრცლად)

lost synced tabs on phone from old imac. goal was to move all tabs on phone to new imac desktop. is this possible? Did I do it wrong? Is this a two way process? Reason was old imac froze on ios upgrade. cannot access FF. bought new imac. Can I recover with extension to access FF account I saw? Thanks

old imac ios Mojave 10.14.6 new imac ios Monterey 12.6.3 Samsung SM-G96OU imac Retina 5K 2020/moved thread from Firefox for iOS (for iPhone/iPad) to Firefox section as you have macOS on your iMac and not the mobile iOS.

კითხვის დამსმელია liv4mic 3 კვირის წინ

ბოლო პასუხის გამცემი jonzn4SUSE 3 კვირის წინ

Checking System requirement for Firefox download

Hello. I would like to use Firefox on my Mac, but my processor is a 2.7 GHZ Quad-core Intel i5 and I would want to download the Vidiq extension. I have checked the othe… (ვრცლად)

Hello. I would like to use Firefox on my Mac, but my processor is a 2.7 GHZ Quad-core Intel i5 and I would want to download the Vidiq extension. I have checked the other system requirements and they are fine.

Will Firefox work with this processor? Would the Vidiq extension work ok?

Regards

Andy Reed ( UK )

კითხვის დამსმელია arreed5 1 თვის წინ

ბოლო პასუხის გამცემი jonzn4SUSE 1 თვის წინ

"No available windows"

I'm using macos 12.5 Firefox will not open any windows. When I try to open Firefox by clicking on the dock icon, nothing happens. If I right-click the dock icon and se… (ვრცლად)

I'm using macos 12.5

Firefox will not open any windows.

When I try to open Firefox by clicking on the dock icon, nothing happens.

If I right-click the dock icon and select 'Show All Windows", a message takes over my screen. The message says "No Available Windows".

I manually deleted the caching directory in my homedir.

I then deleted Firefox, downloaded the latest version and installed it.

Attempting to open it fails again. The same symptom recurs.

I'm running the latest version - I downloaded it about 20 minutes ago. But I can't find the version number because the application won't actually open.

კითხვის დამსმელია sunil6 2 თვის წინ

Newest Firefox version won't open on my iMac at all.

OK, I'm not a techie, so forgive my lack of accurate vernacular here, but I was a happy-go-lucky Mozilla supporter and user on all my Apple devices up until recently. I h… (ვრცლად)

OK, I'm not a techie, so forgive my lack of accurate vernacular here, but I was a happy-go-lucky Mozilla supporter and user on all my Apple devices up until recently. I have no idea if there's a causal relationship here, but the serendipity seems to be something worth mentioning.

I signed up for the Mozilla VPN offering in October of 2022. I did not work well enough, and again, I'm a novice at such things, but I stopped using it within a week. Around the end of December, the Firefox browser has had serious problems where it would constantly crash on just about every page, sometimes multiple times. After a few days of that, I trashed the version I had and downloaded and installed the newest version just last weekend (01 JAN 2023). That lasted a few days, but now, all of a sudden, it will not open at all. I click the icon, it bobs twice, then nothing happens. The right-click "open" feature did likewise. I trashed that too and I am unwillingly to try again until I hear some feedback on this from subject-matter experts, if possible.

With my phone and iPad things are working just fine, so it must be my 5-year-old iMac that has been updated to version 12.6.2 just yesterday. Any feedback would be greatly appreciated. I was using Ghostery and every other security feature I could find with Firefox, but in this age of Surveillance Capitalism, who knows what works anymore.

Thanks in advance, and wishing you all well in every way, sincerely./edit: moved thread from Firefox for iOS (for iPhone/iPad) to (desktop) Firefox section as you have macOS.

კითხვის დამსმელია Steve 2 თვის წინ

ბოლო პასუხის გამცემი techguy150 2 თვის წინ

can't get evernote web clipper to work even when its on my extention

can't get evernote web clipper to work even when its on my extention /edit: moved from Firefox for iOS (for iPhone/iPad) to (desktop) Firefox section as there are no… (ვრცლად)

can't get evernote web clipper to work even when its on my extention/edit: moved from Firefox for iOS (for iPhone/iPad) to (desktop) Firefox section as there are no Firefox extensions for iOS version.

კითხვის დამსმელია jim4883 2 თვის წინ

ბოლო პასუხის გამცემი Dropa 2 თვის წინ

"Video cannot be played on your device as it does not meet content protection stamdards"

Problem: "Video cannot be played on your device as it does not meet content protection standards" Message when trying to stream videos but only on Amazon Prime. I have s… (ვრცლად)

Problem: "Video cannot be played on your device as it does not meet content protection standards" Message when trying to stream videos but only on Amazon Prime.

I have searched the internet for an answer only to be told the problem lies in the browser. I find this confusing because a few months ago I was always watching Amazon Prime videos on Firefox browser. What has changed? How can I correct it? I have the latest Firefox update (108.0.1 64 bit) on my mac Book Pro, MacOS Ventura 13.1.

Thanks for any help you may be able to offer,

Happy Christmas,

Pete/edit: move thread from Firefox for iOS (iPhone/iPad) to (desktop) Firefox section as you have macOS

კითხვის დამსმელია pete-sage 3 თვის წინ

ბოლო პასუხის გამცემი jonzn4SUSE 3 თვის წინ

  • დაარქივებული

How to disable Command+D to "Bookmark This Page" in Mac?

I'm running Mojave 10.14.6 on a MacMini (late 2018) with 64 GB 2667 MHz DDR4 and Firefox v86.0 64-bit. I need to disable Command+D that's currently used to "Bookmark … (ვრცლად)

I'm running Mojave 10.14.6 on a MacMini (late 2018) with 64 GB 2667 MHz DDR4 and Firefox v86.0 64-bit.

I need to disable Command+D that's currently used to "Bookmark This Page".

I need Command+D for another use.

I've searched about:config for "bookmark" and get a lot of hits, but I can't tell which one controls the setting for Command+D.

Or . . . am I barking up the wrong tree?

I want to disable Command+D.

Leaving the ability to mouse up and click Bookmarks > "Bookmark This Page" is ok.

I just need to disable the keyboard shortcut Command+D for "Bookmark This Page".

Anyone got a "howto" for this?

Thanks!

კითხვის დამსმელია JohnDohe 2 წლის წინ

ბოლო პასუხის გამცემი cor-el 2 წლის წინ

Firefox does not copy text formatting

Hi there, I am using the current version of Firefox on Mac Os 13.1. When I try to copy a formatted text (e.g. from Pages to Google Docs in FF), the browser deletes all f… (ვრცლად)

Hi there,

I am using the current version of Firefox on Mac Os 13.1. When I try to copy a formatted text (e.g. from Pages to Google Docs in FF), the browser deletes all formatting. It is plain text again.

I don't have this problem with any other browser like Safari.

I have already tried troubleshoot mode and to refresh my profile. Unfortunately I still have the same problem.

Any suggestions? Thank you in advance and all the best!

კითხვის დამსმელია chr.benkeser 3 თვის წინ

ბოლო პასუხის გამცემი chr.benkeser 3 თვის წინ

Website is taking too much time to load on Firefox.

Hi, I am having issues while using my website howtowatchstreaming on Firefox, while it loads perfectly on Chrome and Edge. Despite the media files being perfectly optimiz… (ვრცლად)

Hi, I am having issues while using my website howtowatchstreaming on Firefox, while it loads perfectly on Chrome and Edge. Despite the media files being perfectly optimized, some of them fail to load even after refreshing the page multiple times. Other websites seem to work fine. Any tips or ideas please.

კითხვის დამსმელია meadowsreilly9 3 თვის წინ

ბოლო პასუხის გამცემი jonzn4SUSE 3 თვის წინ

Updates--Mozilla says I'm up to date but my bank says I'm not

My bank says I need to update my MacBook Air browser to version 107, but the computer says I have version 102.5.0esr (last updated in November of 2022) and says it is up … (ვრცლად)

My bank says I need to update my MacBook Air browser to version 107, but the computer says I have version 102.5.0esr (last updated in November of 2022) and says it is up to date. I've checked the automatic updates box in my settings.

So do I manually update to version 107? Is 107 available for MacBook air? (I only ask because I have a 12-year old iMac that IS running version 107)

Thanks in advance for your help. I want to make sure I haven't missed something I was supposed to do.

კითხვის დამსმელია billbarb136 3 თვის წინ

ბოლო პასუხის გამცემი cor-el 3 თვის წინ

Command ` stopped working

At some point, I have lost the ability to use "Command `" to toggle among open pages: those listed as available in the Windows menu. Has this function been deleted? Can… (ვრცლად)

At some point, I have lost the ability to use "Command `" to toggle among open pages: those listed as available in the Windows menu.

Has this function been deleted? Can I restore it? Any assistance appreciated.

კითხვის დამსმელია Etnier 3 თვის წინ

ბოლო პასუხის გამცემი cor-el 3 თვის წინ

Icons do not appear in Google Sheets

When I load Google Sheets, many of the icons do not appear as seen in the attached screenshot. I have no idea what might be causing this.

კითხვის დამსმელია z.gallinger 3 თვის წინ

ბოლო პასუხის გამცემი jonzn4SUSE 3 თვის წინ

  • გადაწყვეტილი
  • დაარქივებული

this is a test question

add-ons issue, pls help! edited

კითხვის დამსმელია Kiki 2 წლის წინ

პასუხის გამცემია Kiki 2 წლის წინ

Adobe e-sign no longer working after update

Hi all, I have an Adobe account and regularly use Adobe e-sign to send out contracts. I have recently updated Firefox and since then, when I try and send out PDFs for e-… (ვრცლად)

Hi all, I have an Adobe account and regularly use Adobe e-sign to send out contracts. I have recently updated Firefox and since then, when I try and send out PDFs for e-sign via Adobe Acrobat Reader, it doesn't get past the upload of the document stage. When I do it on the web browser, I can log in to my account fine, but as soon as I try and view the PDF I want to send for signature, it tells me that:

'The cookie functionality is disabled on your browser

Adobe Acrobat Sign has detected that the cookie functionality is disabled on your browser. To use Adobe Acrobat Sign, please enable cookies on your browser.

When cookies are enabled, click the 'Continue' button below to proceed to Adobe Acrobat Sign. Instructions for enabling cookies Safari for iOS Safari for Mac Chrome for phone or tablet Chrome for desktop OS Firefox

   Click on the Firefox menu.
   Select Preferences.
   Select the Privacy & Security panel.
   Select Standard to enable cookies.
   Set Accept third-party cookies to Always to enable third-party cookies.'

I have followed all the above but it doesn't make any difference. I have also turned off Enhanced Tracking Protection for that site and it worked once, but then stopped working again.

I'm on a MacBook Pro.

Thanks so much for any help!


/edit: moved thread from Firefox for iOS (for iPhone/iPad) to Firefox section as you have macOS

კითხვის დამსმელია jennie4 5 თვის წინ

ბოლო პასუხის გამცემი cor-el 4 თვის წინ

backing up cookies and other settings

Firefox is wreaking havoc with my 2018 MacBook Air. It seems to have been invaded by gremlins that are eating RAM and slowing down the works, sometimes causing my laptop … (ვრცლად)

Firefox is wreaking havoc with my 2018 MacBook Air. It seems to have been invaded by gremlins that are eating RAM and slowing down the works, sometimes causing my laptop to shut down.

I want to delete Firefox and reinstall, but first I want to save all of my cookies and other settings. (I've already downloaded my bookmarks.)

How do I save my cookies and other settings?

thanks very much. Sandyedit: moved thread from Firefox for iOS (for iPhone/iPad) to Firefox section as you have macOS.

კითხვის დამსმელია sandy53 4 თვის წინ

ბოლო პასუხის გამცემი Terry 4 თვის წინ

  • გადაწყვეტილი
  • დაარქივებული

Install firefox for Mac IOS 10.11.6

Install old version firefox for Mac IOS 10.11.6

კითხვის დამსმელია mayer.toratori 11 თვის წინ

პასუხის გამცემია James 11 თვის წინ

Wordle

The Wordle game does not load correctly. I see blocks for guesses but not the used and available letters. I use Firefox on a mac. Any ideas?

კითხვის დამსმელია ricknerland 5 თვის წინ

ბოლო პასუხის გამცემი cor-el 5 თვის წინ