ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

How do I change tab group order?

  • 2 პასუხი
  • 5 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 5 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა Hemanth Vidyamari

I have 3 tab groups. From tab group 1, when I press ---Ctrl + `---, it goes to tab group 2. From tab group 1, when I press ---Ctrl + Shft + `--- it goes to tab group 3. How do I change the order so that when I press ---Ctrl + `--- from tab group 1 it goes to tab group 3 and when I press ---Ctrl + Shft + `--- from tab group 1 it goes to tab group 2? Basically, I would like to change the order of tab groups that the keyboard shortcut goes through.

Thank you.

I have 3 tab groups. From tab group 1, when I press ---Ctrl + `---, it goes to tab group 2. From tab group 1, when I press ---Ctrl + Shft + `--- it goes to tab group 3. How do I change the order so that when I press ---Ctrl + `--- from tab group 1 it goes to tab group 3 and when I press ---Ctrl + Shft + `--- from tab group 1 it goes to tab group 2? Basically, I would like to change the order of tab groups that the keyboard shortcut goes through. Thank you.

ყველა პასუხი (2)

Heard about Tab Groups? They organize your tabs, eliminating clutter. Try it http://mzl.la/d21MyY

check the below link http://mzl.la/d21MyY

for your issue