ძიება მხარდაჭერაში

თავი დაიცავით თაღლითობებისგან. ჩვენ არასდროს მოგთხოვთ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას, „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

this error is coming everytime i login "https://www.facebook.com/login.php?login_attempt=1" . how to resolve this

  • 3 პასუხი
  • 70 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 2 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა dreamb0yz

evrytime i try to login this error is coming "HTTP Error 500 (Internal Server Error): An unexpected condition was encountered while the server was attempting to fulfill the request." Then i have to reload the page .. then it start working .. pls tell me how to resolve this issue

evrytime i try to login this error is coming "HTTP Error 500 (Internal Server Error): An unexpected condition was encountered while the server was attempting to fulfill the request." Then i have to reload the page .. then it start working .. pls tell me how to resolve this issue

ყველა პასუხი (3)

hello, as a first step please try to clear the cache & cookies from facebook.com and see if this addresses the issue...

ჩასწორების თარიღი: , ავტორი: philipp

You can also try to refresh the Facebook page via F5 to see if that helps.

Also make sure that you aren't blocking cookies.

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do NOT click the Reset button on the Safe mode start window or otherwise make changes.

i have this problem too, did anyone solved this problem ?