ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Yahoo mail attachment slideshow won't close

  • პასუხები არაა
  • 2 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 3 ნახვა

In Yahoo Mail, attached images can be viewed as a Slideshow by either hitting a button or clicking on a thumbnail. It works fine until you click outside of the grayed-out area of the slideshow viewer or hit the top right corner "x" to return to the normal Yahoo Mail pane. Instead of the Slideshow viewer going away, the whole screen remains grayed out, and you can access nothing in Yahoo Mail until you reload the page.

I hoped maybe updating the Flash player to current might cure it, but it didn't. All add-ons are current.

This problem started with Firefox 9.0.1. It worked fine in Firefox 8, and still does in Safari and Chrome. Mac OSX 10.6.8.

In Yahoo Mail, attached images can be viewed as a Slideshow by either hitting a button or clicking on a thumbnail. It works fine until you click outside of the grayed-out area of the slideshow viewer or hit the top right corner "x" to return to the normal Yahoo Mail pane. Instead of the Slideshow viewer going away, the whole screen remains grayed out, and you can access nothing in Yahoo Mail until you reload the page. I hoped maybe updating the Flash player to current might cure it, but it didn't. All add-ons are current. This problem started with Firefox 9.0.1. It worked fine in Firefox 8, and still does in Safari and Chrome. Mac OSX 10.6.8.