ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Firfox 8 is sometimes very slow to load random websites and others it loads quickly, IE8 loads all websites ok. Have cleared cookies and cache and allowed ff as exception in Windows firewall.

  • პასუხები არაა
  • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 14 ნახვა

I use FF 8.0 (x86en-US) as default browser, since update to 8.0 FF intermittently takes ages to load some websites, sometimes not loading the site at all. To rectify this I go back one page to the Google results or hyperlink and ask FF to load the webpage again. This usually solves the problem but not always. I have cleared cookies and cache and added FF to exceptions in windows firewall. The websites affected are not always the same and some that load quickly one day can take ages next time. IE8 loads all websites OK. Antivirus and malware scans all clear.

I use FF 8.0 (x86en-US) as default browser, since update to 8.0 FF intermittently takes ages to load some websites, sometimes not loading the site at all. To rectify this I go back one page to the Google results or hyperlink and ask FF to load the webpage again. This usually solves the problem but not always. I have cleared cookies and cache and added FF to exceptions in windows firewall. The websites affected are not always the same and some that load quickly one day can take ages next time. IE8 loads all websites OK. Antivirus and malware scans all clear.

ჩასწორების თარიღი: , ავტორი: dsteeley42