ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

My browser closes when my Mac screen saver comes on?

  • პასუხები არაა
  • 5 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 4 ნახვა

Every time my screen saver comes on, or sleeps my browser shuts down and I lose everything. My girlfriends MAC doesn't do that. How can I change it so that it stays up and running.

Every time my screen saver comes on, or sleeps my browser shuts down and I lose everything. My girlfriends MAC doesn't do that. How can I change it so that it stays up and running.